งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MTE 426 การวิเคราะห์ความเร่ง พิเชษฐ์ พินิจ. เนื้อหาการเรียนการสอน ความเร่ง ความเร่งสัมพัทธ์ การวิเคราะห์หาความเร่ง เวกเตอร์ (Vector) ความเร่งสัมพัทธ์หรือรูปเหลี่ยมความเร่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MTE 426 การวิเคราะห์ความเร่ง พิเชษฐ์ พินิจ. เนื้อหาการเรียนการสอน ความเร่ง ความเร่งสัมพัทธ์ การวิเคราะห์หาความเร่ง เวกเตอร์ (Vector) ความเร่งสัมพัทธ์หรือรูปเหลี่ยมความเร่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MTE 426 การวิเคราะห์ความเร่ง พิเชษฐ์ พินิจ

2 เนื้อหาการเรียนการสอน ความเร่ง ความเร่งสัมพัทธ์ การวิเคราะห์หาความเร่ง เวกเตอร์ (Vector) ความเร่งสัมพัทธ์หรือรูปเหลี่ยมความเร่ง (Relative acceleration or acceleration polygon)

3 2 ความเร่ง 1 ความเร่งเชิงเส้น ความเร่งเชิงมุม

4 ความเร่ง 2 องค์ประกอบ ความเร่ง จุดศูนย์กลาง ความโค้ง องค์ประกอบความเร่งในแนว t แสดงการ เปลี่ยนขนาดของความเร็ว องค์ประกอบความเร่งในแนว n แสดงการ เปลี่ยนทิศทางของความเร็ว

5 การวิเคราะห์ความเร่งด้วย เวกเตอร์ 1 ความเร่งคอริ โอลิส ความเร่งของจุด P เทียบกับ XYZ ความเร่งของ xyz เทียบกับ XYZ ความเร่งของจุด P เทียบกับ xyz ความเร็วเชิงมุมของ xyz เทียบกับ XYZ ความเร็วของจุด P เทียบกับ XYZ

6 2 ความเร่งคอริโอลิสเป็นความเร่งที่เป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ ของวัตถุหนึ่งบนอีกวัตถุหนึ่งที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุน เงื่อนไขในการเกิดความเร่งคอริโอลิส จุดสองจุดทับกันโดยที่จุดทั้งสองอยู่บนชิ้นต่อโยงต่างกัน จุดที่อยู่บนชิ้นต่อโยงอันหนึ่งแต่ถูกบังคับให้เคลื่อนที่บน อีกชิ้นต่อโยงหนึ่ง การวิเคราะห์ความเร่งด้วย เวกเตอร์

7 การวิเคราะห์ความเร่งด้วยวิธีรูป เหลี่ยม 1 กำหนดความสัมพันธ์ของความเร่งให้เหมือนกับกรณีของ ความเร็วสัมพัทธ์ ความเร่งจะมีสององค์ประกอบ ในกรณีที่การกำหนดความสัมพันธ์ในข้อที่ 1 นั้น ก่อให้เกิด ความเร่งคอริโอลิสแล้ว ในสมการความสัมพันธ์ดังกล่าว จะต้องเพิ่มพจน์ความเร่งคอริโอลิสเข้าไปด้วย

8 2 ในกรณีที่ สำหรับการเคลื่อนที่ของชิ้นต่อโยงที่อยู่บนชิ้นต่อโยงอีก อันหนึ่งที่เคลื่อนที่ ความเร็วสัมบูรณ์ของจุดใดๆ ที่อยู่บนชิ้นต่อ โยงอันแรกเทียบกับจุดคงที่หนึ่งๆ จะเป็นผลรวมระหว่าง ความเร็วสัมบูรณ์ของชิ้นต่อโยงอันที่สองกับความเร็วสัมพัทธ์ ของจุดใดๆ นั้นเทียบกับชิ้นต่อโยงอันที่สองนั่นเอง ความเร็วสัมพัทธ์

9 การวิเคราะห์ความเร็ว : เวกเตอร์ 1 จากระบบดังรูปได้ความสัมพันธ์ของเวกเตอร์ตำแหน่ง ความสัมพันธ์ของเวกเตอร์ความเร็ว

10 2 การวิเคราะห์ความเร็วของกลไกโดยวิธีความเร็วสัมพัทธ์จะ อาศัยหลักการของความเร็วสัมพัทธ์ดังที่ได้กล่าวแล้ว ความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างจุดสองจุดที่อยู่บนชิ้นต่อโยง เดียวกันจะมีทิศทางตั้งฉากกับเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อ ระหว่างจุดสองจุดนั้น หลักในการวาดแผนภาพความเร็ว กำหนดจุดคงที่ ในตำแหน่งที่เหมาะสม เวกเตอร์ความเร็วสัมบูรณ์ต้องวาดหรือเริ่มต้นจากจุดคงที่ เท่านั้น เวกเตอร์ความเร็วสัมพัทธ์ต้องวาดเชื่อมต่อระหว่างปลายของ เวกเตอร์ความเร็วสัมบูรณ์เท่านั้น การวิเคราะห์ความเร็ว : ความเร็ว สัมพัทธ์


ดาวน์โหลด ppt MTE 426 การวิเคราะห์ความเร่ง พิเชษฐ์ พินิจ. เนื้อหาการเรียนการสอน ความเร่ง ความเร่งสัมพัทธ์ การวิเคราะห์หาความเร่ง เวกเตอร์ (Vector) ความเร่งสัมพัทธ์หรือรูปเหลี่ยมความเร่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google