งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

f(x) =1 x f(x) =2 x f(x) =1 x f(x) =2 x f(x) =5 x.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "f(x) =1 x f(x) =2 x f(x) =1 x f(x) =2 x f(x) =5 x."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 f(x) =1 x

4 f(x) =2 x

5 f(x) =1 x f(x) =2 x f(x) =5 x

6 f(x) =1 x f(x) =2 x f(x) =5 x f(x) =10 x

7 f(x) =1 x f(x) =2 x f(x) =5 x f(x) =10 x

8 f(x) =1 x f(x) =2 x f(x) =5 x f(x) =10 x

9 ข้อสังเกต 1. f(x)=1 x เป็นฟังก์ชันคงตัว เพราะว่า 1 x = 1 ไม่เรียกฟังก์ชันนี้ว่า ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล 2. กราฟของฟังก์ชัน y =a x, a > 0, a 1 จะผ่านจุด (0,1) เสมอ 3. ถ้า 0 < a < 1 แล้ว y = a x เป็นฟังก์ชันลด 4. ถ้า a > 1 แล้ว y = a x เป็นฟังก์ชันเพิ่ม 5. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล เป็นฟังก์ชัน 1 - 1 จาก R ไปทั่วถึง R +

10 a>1 0 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2060063/slides/slide_10.jpg", "name": "a>1 01 0

11

12


ดาวน์โหลด ppt f(x) =1 x f(x) =2 x f(x) =1 x f(x) =2 x f(x) =5 x.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google