งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แปลคำศัพท์สำคัญ Chapter 2 หัวข้อ 2.1 – 2.4 จัดทำโดย นาย สัจจพงศ์ ศรีอรุโณทัย เลขที่ 6 ม.4/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แปลคำศัพท์สำคัญ Chapter 2 หัวข้อ 2.1 – 2.4 จัดทำโดย นาย สัจจพงศ์ ศรีอรุโณทัย เลขที่ 6 ม.4/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แปลคำศัพท์สำคัญ Chapter 2 หัวข้อ 2.1 – 2.4 จัดทำโดย นาย สัจจพงศ์ ศรีอรุโณทัย เลขที่ 6 ม.4/1

2 Quadratic Function ฟังก์ชันกำลังสอง อยู่ในรูป เมื่อ a, b, c เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ a ≠ 0 กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง เรียกว่า พาราโบลา (Parabola)

3 Polynomial Function ฟังก์ชันพหุนาม เช่น Linear Function ฟังก์ชันเส้นตรง Constant Function ฟังก์ชันค่าคงที่ Squaring Function ฟังก์ชันยกกำลัง

4 Complex Number จำนวนเชิงซ้อน บทนิยาม จำนวนเชิงซ้อน คือจำนวนซึ่งเขียนอยู่ ในรูป (a, b) เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆ เมื่อ (a, b) และ (c, d) เป็นจำนวนเชิงซ้อนสอง จำนวน เซตของจำนวนเชิงซ้อน เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ C

5 Imaginary จำนวนจินตภาพ คือจำนวนเชิงซ้อนที่ค่ากำลังสองเป็นจำนวนจริง ลบ Imaginary Unit หน่วยจินตภาพ คือหน่วยที่ใช้ขยายระบบจำนวนจริงออกไปเป็น ระบบจำนวนเชิงซ้อน เขียนแทนด้วย i โดยที่


ดาวน์โหลด ppt แปลคำศัพท์สำคัญ Chapter 2 หัวข้อ 2.1 – 2.4 จัดทำโดย นาย สัจจพงศ์ ศรีอรุโณทัย เลขที่ 6 ม.4/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google