งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3D modeling การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ. แบบจำลอง 3 มิติ แบบจำลอง 3 มิติ เป็นกระบวนการที่พัฒนามา จากคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นพิวของวัตถุ 2 มิติ และ เรื่อง เรขาคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3D modeling การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ. แบบจำลอง 3 มิติ แบบจำลอง 3 มิติ เป็นกระบวนการที่พัฒนามา จากคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นพิวของวัตถุ 2 มิติ และ เรื่อง เรขาคณิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3D modeling การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ

2 แบบจำลอง 3 มิติ แบบจำลอง 3 มิติ เป็นกระบวนการที่พัฒนามา จากคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นพิวของวัตถุ 2 มิติ และ เรื่อง เรขาคณิต แบบจำลอง 3 มิติ มีลักษณะคล้ายๆกับวิชาศิลปะ เรื่องการปั้น รูปทรงต่างๆ แบบจำลอง 3 มิติเป็นลักษณะของวัตถุ 3 มิติ ที่ใช่จุดเชื่อมต่อกับรูปเรขาคณิต

3 เช่น รูปสามเหลี่ยมเชื่อมต่อกับจุดของ ลักษณะผิวโค้ง แบบจำลอง 3 มิติ สามารถสร้าง ได้ด้วยมือ อัลกอริทิม หรือการสร้างด้วย โปรแกรมต่างๆ

4 Models เดี๋ยวนี้ได้มีการใช่ แบบจำลอง 3 มิติกันอย่าง แผ่หลาย เช่น เกมส์ อุตสาหกรรม การแพทย์ การสร้างแบบจำลองอวัยวะ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ การสร้างภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง การสร้าง การ์ตูนอนิเมชัน อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ การสร้าง แบบจำลองของโมเลกุล สารเคมีต่างๆ อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม การออกแบบ อาคาร ทิวทัศน์ ชุมชน ทางวิศวกรรม การสร้างยานพาหนะ ทาง ธรณีวิทยา การจำลองการเกิดพายุ คลื่นสึนามิ

5 แบบจำลอง 3 มิติสามารถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

6 1. Solid เป็นแบบจำลองสามมิติที่มีการสร้างเหมือน จริงมาก แต่มีการสร้าง ที่ยาก การจำลองในนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง กับ การสร้างวัตถุที่เป็นของแข็ง มีรูปแบบโมเลกุลมากๆ ซับซ้อน แบบจำลอง ทางการแพทย์และ วิศวกรรม เช่น การประยุกต์ใช้ภาพเฉพาะ ส่วน การสร้างภาพลักษณะของเซลล์ การสร้างสิ่งเล็กๆที่มีความซับซ้อน หรือ ลักษณะพื่นผิวของสิ่งต่างๆที่มีพื่นที่จำกัด

7 2. Shell/boundary เป็นแบบจำลองที่จำลองเปลือก หรือพื้นผิว มี ลักษณะการใช้ที่ง่ายกว่า solid แบบจำลองนี้เป็นการจำลองลักษณะ ทั่วไป ของวัตถุ หรือลักษณะพื่นผิวต่างๆ เช่น รูปเหลี่ยมต่างๆ ลักษณะของของเหลว แบบจำลองนี้จะไม่มีความละเอียด ซับซ้อนเท่ากับแบบจำลองอันแรก

8 Modeling Process กระบวนการสร้างแบบจำลอง

9 1. การสร้างแบบจำลอง polygonal เป็นการสร้างจุดหลายจุดเชื่อมต่อกัน จนได้ ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม มีความ ยืดหยุ่นต่อการจำลองภาพ ทำให้คอมพิวเตอร์ สามารถ ประเมินลักษณะของพื้น ผิวโค้งของวัตถุได้ง่าย โดยใช่รูปหลาย เหลี่ยมเป็นตัวประมาณค่า

10 2 การสร้างแบบจำลองเส้นโค้ง เป็นการสร้างแบบใช้จุดเป็นตัวกำหนด ลักษณะของเส้นโค้งว่าจะ มีลักษณะแบบใด โดยจะให้น้ำหนักของจุดไม่ เท่ากัน หากต้องการจุดไหน โค้งมากก็จะให้น้ำหนักกับจุดนั้นมากตามไป ด้วย

11 3. Sculpting ดิจิตอล เป็นการจำลองที่ ค่อนข้างใหม่ ได้รับความนิยมใน เมื่อไม่กี่ปี เป็นการจำลองภาพ โดยการใช่วิธี กด ปั้น ดึง หรือบีบ เพื่อให้วัตุมี ลักษณะเรียบเนียน การจำลองนี้มีลักษณะ คล้ายกับการปั่นดินน้ำมัน ซอฟแวร์ ของการจำลองนี้สามารถแยกออกมาได้หลาย ระดับ เพื่อให้มีวัตถุมีความละเอียด ที่สมจริง เสมือนวัตถุมีลักษณะเหมือนของจริง

12 การสร้างฉาก การสร้างฉากก็เหมือนกับการจัดเรียกวัตถุ มี การฉายไฟ และมีการบันทึกภาพ โดยจะมีการ สร้างฉาก 2 แบบก็ คือสร้างฉาก กับภาพนิ่งกับสร้างฉากกับ ภาพเคลื่อนไหว การให้แสงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการทำฉาก เพราะแสงเป็น ตัวกำหนดลักษณะที่สวยงาม

13 และความเป็นธรรมชาติของวัตถุ แสงมีส่วน ร่วมอย่างมากที่จะตอบสนองอารมย์ ของผู้มองวัตถุนั้นๆ และสามารถสร้าง จินตนาการของผู้มองได้ แสงสามารถทำ ให้เห็นสีและลักษณะของพื้นผิววัตถุ ควรใช่สี ที่มีความพอดีกับวัตถุ ไม่ควรให้สีที่ฉูดฉาดจนเกินไปจะทำให้วัตถุดุ ไม่เป็นธรรมชาติ และการสร้างฉากจะที่มี เค้าโครงสามมิติเพื่อให้สอดคล้องกันกับตัว วัตถุ

14 จากการศึกษา เรื่อง 3D modeling ทำให้ ทราบถึงความเป็นมาของ การจำลองภาพ 3 มิติว่ามีที่มาและลักษณะ ของแต่ละประเภทอย่างไร โดยในเนื้อหานี้ส่วนใหญ่จะแบบออกเป็น 3 หัวข้อคือ 1. แบบจำลอง 3 มิติมีความเป็นมา อย่างไร 2. แบบจำลอง 3 มิติมีกี่ประเภท 3. การสร้างฉากจำลอง 3 มิติ ซึ่งทั้ง 3 หัวข้อนี้ก็จะมีลายละเอียดที่เจาะจง เฉพาะลงไปอีก หากมีความสนใจก็สามารถศึกษาได้จาก หนังสือ หรือ สื่อ internet ต่างๆ เพิ่มเติมได้

15 จัดทำโดย น. ส. ปรียาภรณ์ ดีเส็ง รหัสนิสิต 52530313 กลุ่ม 3401


ดาวน์โหลด ppt 3D modeling การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ. แบบจำลอง 3 มิติ แบบจำลอง 3 มิติ เป็นกระบวนการที่พัฒนามา จากคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นพิวของวัตถุ 2 มิติ และ เรื่อง เรขาคณิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google