งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร eLearning ส ำหรับ มทรก. 6-24 เม. ย.09 1.Needs Analysis & Planning 2.eLearning Design 3.eLearning Development 4.eLearning Implementation & Delivery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร eLearning ส ำหรับ มทรก. 6-24 เม. ย.09 1.Needs Analysis & Planning 2.eLearning Design 3.eLearning Development 4.eLearning Implementation & Delivery."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร eLearning ส ำหรับ มทรก เม. ย.09 1.Needs Analysis & Planning 2.eLearning Design 3.eLearning Development 4.eLearning Implementation & Delivery 5.eLearning Evaluation Singapore Polytechnic International Pte Ltd (Wholly-owned subsidiary of Singapore Polytechnic) 500 Dover Road, Singapore

2 การออกแบบ eLearning (eLearning Design)  UCD = User Centered Design  LCD = Learner Centered Design  Virtual

3 หลักของ UCD มีดังนี้  การทำบทเรียน online ไม่ ควรจะใช้รูปแบบ เดียวกับสื่อสิ่งพิมพ์ คือ ไม่ควรยกมาทั้งหมด เพราะจะไม่น่าสนใจและ มีข้อความมากเกินไป  การออกแบบหน้าจอที่ดี ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงคือ ผู้เรียนมีลักษณะอย่างไร ชอบแบบไหน ควรจะมี จุดโฟกัสที่น่าสนใจ

4 หลักของ UCD  การใช้ภาพหรือเสียง ผู้ใช้ สามารถเลือกใช้ได้ตาม ความต้องการ หรือรู้ว่ามี การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เมื่อใช้งาน เช่น เมื่อคลิก แล้วได้ยินเสียง หรือภาพมี การเปลี่ยนแปลง หรือถ้ามี เพลงประกอบ ก็สามารถเลือกที่จะฟัง หรือปิดเสียงได้  การใช้กราฟฟิกหรือ ข้อความจำนวนมาก ต้อง คำนึงถึงเวลาที่จะต้องใช้ ไปในการโหลดด้วย

5 สิ่งที่ควรจะมีลักษณะความ คงเส้นคงวา (Consistency )  สิ่งที่นำเสนอ ควรใช้ลักษณะที่ เหมือนกันหมดจะดีกว่าการใช้ หลายแบบสลับกันไป เช่น งาน นำเสนอ powerpoint  การเลือกใช้สีที่เหมาะสม ไม่ควร ใช้สีตรงกันข้าม  ปุ่ม สัญลักษณ์ กราฟฟิก และ ลักษณะการให้ข้อมูล ต้อง เหมาะสม  รูปแบบของ information  วิธีใช้งานของปุ่มต่างๆ ควรเป็น รูปแบบเดียวกัน  การตอบสนองต่อผู้ใช้ ควร เป็นไปในทำนองเดียวกัน

6 การเลือกใช้ปุ่มแสดงทิศทาง เมื่อใช้แล้ว ผู้ใช้จะต้องรู้ว่า  ตัวเองอยู่ที่ไหน  มาจากที่ไหน  สามารถจะไปที่ไหนได้  ซึ่ง 3 คำถามนี้ควรคำนึงถึง อยู่เสมอ หมายความว่าถ้าผู้ใช้เปิด หน้าต่างต่อไป เรื่อยๆผู้ใช้สามารถกลับไปยัง จุดเริ่มต้นได้

7 การออกแบบปุ่ม  การออกแบบปุ่ม ควรจะออกแบบ ให้สื่อออกมาว่า มันคืออะไร จะ ใช้ปุ่มนี้เพื่อทำอะไร คำและปุ่มที่ เลือกใช้ต้องมีความสอดคล้องกัน  หลีกเลี่ยงการใช้ปุ่มที่ไม่สื่อ ความหมายหรือต้องเดาว่าคือ อะไร  ควรผสมคำและภาพเข้าไปในปุ่ม นั้นเพื่อช่วยให้สื่อความหมาย มากขึ้น  ใช้กราฟฟิกที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกัน  สำหรับการเลือกปุ่มใดๆ ควร แสดงเนื้อหาเป็นตอนๆ ไม่มาก เกินไป

8 Visual clarity  การให้ข้อมูลเบื้องต้นต้องชัดเจน ใช้ง่าย ไม่กำกวมและอ่านง่าย  ขนาดตัวอักษรเหมาะสม อ่าน ง่าย อาจใช้ตัวใหญ่ผสมกับตัว เล็กบ้างจะอ่านง่ายกว่า  การเลือกใช้สีควรใช้สีที่ตัดกัน ไม่ควรใช้สีตรงกันข้ามของวงล้อ สี เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพของ ผู้ที่เข้ามาใช้

9 การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Informative feedback)  ให้ข้อมูลชัดเจนว่าผู้ใช้อยู่ที่ ไหน เขาทำ อะไรอยู่ ทำแล้วรู้ว่าจะเกิด อะไรขึ้นและรู้ ว่าจะต้องทำอะไรต่อไป  เครื่องมือง่ายต่อการใช้  เห็นชัดเจนถึงการ เปลี่ยนแปลง เมื่ออยู่ใน ระหว่างการใช้งาน

10 การนำไปใช้กับ การศึกษา  ให้ข้อมูลในส่วนของเนื้อหา รายวิชาชัดเจน  มีการใช้ metaphor คือการทำให้ ผู้ใช้รู้สึกเสมือนอยู่ในสถานที่จริง เช่น คลิกเพื่อจุดไฟแล้ว มีภาพไฟปรากฏขึ้นมา  ต้องนำเสนอรายวิชาในลักษณะที่ แปลกใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้งานได้จริง  จำเป็นหรือเหมาะกับผู้เรียน

11 Learner Centered Design  คือการออกแบบศูนย์การ เรียนที่ทำให้ผู้เรียนเข้าถึง เนื้อหารายวิชาและสามารถ จัดการกับความรู้นั้นๆได้ โดยในส่วนของผู้สอนจะมี การทำต้นแบบ (prototype) ซึ่ง ต้นแบบนี้ ก็จะมีการทำ script และ storyboard

12 MUVE Multi - user virtual environment  คือ การใช้คอมพิวเตอร์ สร้างสิ่งแวด - ล้อมที่ น่าสนใจสำหรับผู้ใช้และ สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ เหมือนเข้าไปอยู่ในโลก สมมุติ โดยอาจจะมี ลักษณะเป็น 2 มิติหรือ 3 มิติ

13 การใช้โลกสมมุติ (virtual)  ช่วยทำให้ผู้เรียนมีความสนใจใน เนื้อหาวิชามากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้น เราสามารถสร้างสถานการณ์ จำลองทางวิทยาศาสตร์แล้วให้นักศึกษา เข้าไปค้นหา หรือเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดย มีโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์หลายอย่างที่ เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้ นักศึกษาเข้าถึงบทเรียนมากขึ้น เช่น การ ใช้ video ซึ่งสามารถโหลดมาจาก ได้ หรือการสอนโดยใช้ voicethread(www.voicethread.com) โดยเรา สามารถใส่ข้อมูลที่เป็น word document หรือ ภาพ

14 การใช้โลกสมมุติ (virtual)  หรือ video ได้พร้อมทั้งบันทึกเสียง พูด โดยผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียน และแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อ สงสัยต่างๆ ได้  หรือการใช้ blog (www.blogger.com) เพื่อเป็นช่องทางในการที่จะแชร์ ข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการให้ผู้อื่นได้ อ่านwww.blogger.com  ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงเครื่องมือ ส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการออกแบบ ต้นแบบรายวิชาที่เราต้องการ ยังมี โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์อีกมากที่ สามารถใช้ได้ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ ได้ตามความเหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร eLearning ส ำหรับ มทรก. 6-24 เม. ย.09 1.Needs Analysis & Planning 2.eLearning Design 3.eLearning Development 4.eLearning Implementation & Delivery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google