งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lion Corporation (Thailand) Limited บริษัท ไลอ้อน ( ประเทศไทย ) จำกัด เดิมมีชื่อ ว่า บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟท แอนด์ ออย ( ประเทศ ไทย ) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lion Corporation (Thailand) Limited บริษัท ไลอ้อน ( ประเทศไทย ) จำกัด เดิมมีชื่อ ว่า บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟท แอนด์ ออย ( ประเทศ ไทย ) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lion Corporation (Thailand) Limited บริษัท ไลอ้อน ( ประเทศไทย ) จำกัด เดิมมีชื่อ ว่า บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟท แอนด์ ออย ( ประเทศ ไทย ) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2510 โดยเป็นการร่วมทุน ระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และ บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท วัตถุประสงค์ ::> “ เพื่อดำเนินกิจการผลิต ผงซักฟอกและแชมพูใน ประเทศไทย ทดแทนการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ตามเจตนารมณ์ ของคุณ เทียม โชควัฒนา ประธานบริษัทในสมัยนั้น ”

2 Process Lion บริษัท Lion ให้ความสำคัญกับการ กับงานวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ โดยนำเอาวิทยาการ และ สรรหาเทคโนโลยี ใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ และการขยาย โรงงานใหม่สู่ศักย ภาพการเป็นผู้นำ กิจการได้พัฒนา เจริญรุ่งเรืองไปอย่างต่อ เนื่อง จึงขยายส่วนการผลิตเข้าสู่ โรงงานแห่งที่ 2 ณ สวน อุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ อำเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้พอเพียงกับ ความต้องการของ ตลาดที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

3 Lion บริษัท Lion ได้มีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ขึ้นมากมายซึ่ง สามารถจำแนก Our Product ออกได้ ดังนี้ 1. Fabric Care 2. Home Care 3. Personal Care 4. Oral Care 5. Baby Care Products

4 1. Fabric Care Poder detergent ี้ ได้แก่ ผงซักผ้า เปาสูตรต่าง ๆ Liquid detergent ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ กำจัดคราบเอสเซ้นซ์ Softener and Starch ได้แก่ น้ำยา ปรับผ้านุ่ม, สเปรย์หอมอัดกลีดเอส เซนซ์และไฮคลาส 2. Home Care Dish Washing ได้แก่ น้ำยาล้าง จานไลปอนเอฟและโปร Household Cleaner ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลุค

5 3. Personal Care Skin Care ได้แก่ ครีมอาบน้ำและ ครีมโฟมล้างหน้าโชกุบุสซึโมโนกา ตาริ Hair Care ได้แก่ แชมพูและครีม นวดผมโชกุบุสซึโมโนกาตาริ, แชมพู และครีมนวดผลขจัดรังแคคิวลีน 4. Oral Care Toothbrush ได้แก่ แปรงสีฟันซิส เท็มม่า Toothpaste ได้แก่ ยาสีฟันซอล์ล เอฟ, ฮาบุ และแซคท์

6 5. Baby Care Poder ได้แก่ แป้งเด็กโคโดโม Bath & Shampoo ได้แก่ สบู่เด็กโค โดโม, สบู่เหลวโคโดโม และแชมพู เด็กโคโดโม Wash & Softener ได้แก่ น้ำยาซัก ผ้าเด็กและน้ำยาปรับผ้านุ่มโคโดโม Toothbrush ได้แก่ แปรงสีฟันเด็ก โคโดโม Toothpaste ได้แก่ ยาสีฟันเด็กโค โดโม

7 Customer Lion บริษัท Lion ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบ รนด์ให้สามารถแข่ง ขันกับสินค้าต่างประเทศและครองความ เป็นผู้นำในที่สุด และด้วยศักยภาพสูงสุดในด้านการผลิต และการตลาดของ Lion บริษัท Lion ยังเป็นฐานการผลิตสินค้า Regional brand ซึ่ง ได้รับความสำเร็จสูงสุดในประเทศไทย เช่น โคโดโม เอส เซ้นซ์ โชกุบุสซึ, โมโนกาตาริ, ซิ สเท็มมา, ไฮคลาส สินค้า ต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทฯ ได้ส่งออกไป จำหน่ายยังประเทศ ต่าง ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน ๅประเทศในแถบตะวันออก กลาง และ ญี่ปุ่น

8 Future Direction “ ไลอ้อน เป็นบริษัทฯ ที่มีสมรรถนะ ในการพัฒนาและ แข่งขัน เพื่อเป็นผู้นำด้านการผลิต สินค้าอุปโภค บริโภค ในภูมิภาคเอเซียอย่างมีคุณธรรม ” "Lion maintains its status as a corporation with capability for development and known in its leadership and integrity in the fields of household consumer goods in the Asian region"

9 กุญแจการบริหารร่วม 12 ประการ 1. Faithfulness - ความซื่อสัตย์ สุจริต 2. Activeness - ความกระตือรือร้น 3. Study & Development - การศึกษาพัฒนาตน 4. Sacrifice - การเสียสละ 5. Punctuality - การตรงต่อเวลา 6. Team work - การทำงานร่วมกัน 7. Commitment - การรักษาคำมั่น สัญญา 8. Discipline - การรักษาระเบียบวินัย 9. Communication - ทักษะในการ สื่อสาร 10. Decision making - การตัดสินใจ 11. Implementation - การลงมือ ปฏิบัติ 12. Challenging - การท้าทาย


ดาวน์โหลด ppt Lion Corporation (Thailand) Limited บริษัท ไลอ้อน ( ประเทศไทย ) จำกัด เดิมมีชื่อ ว่า บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟท แอนด์ ออย ( ประเทศ ไทย ) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google