งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lion Corporation (Thailand) Limited

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lion Corporation (Thailand) Limited"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lion Corporation (Thailand) Limited
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เดิมมีชื่อว่า บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟท แอนด์ ออย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และ บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท วัตถุประสงค์ ::> “ เพื่อดำเนินกิจการผลิตผงซักฟอกและแชมพูใน ประเทศไทย ทดแทนการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ตามเจตนารมณ์ ของคุณ เทียม โชควัฒนา ประธานบริษัทในสมัยนั้น ”

2 Process ผลิตภัณฑ์ โดยนำเอาวิทยาการ และสรรหาเทคโนโลยี
บริษัท Lion ให้ความสำคัญกับการกับงานวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ โดยนำเอาวิทยาการ และสรรหาเทคโนโลยี ใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ และการขยายโรงงานใหม่สู่ศักย ภาพการเป็นผู้นำ กิจการได้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองไปอย่างต่อ เนื่อง จึงขยายส่วนการผลิตเข้าสู่โรงงานแห่งที่ 2 ณ สวน อุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้พอเพียงกับความต้องการของ ตลาดที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

3 Products สามารถจำแนก Our Product ออกได้ดังนี้ 1. Fabric Care
บริษัท Lion ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมากมายซึ่ง สามารถจำแนก Our Product ออกได้ดังนี้ 1. Fabric Care 2. Home Care 3. Personal Care 4. Oral Care 5. Baby Care

4 1. Fabric Care Poder detergentี้ ได้แก่ ผงซักผ้าเปาสูตรต่าง ๆ Liquid detergent ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบเอสเซ้นซ์ Softener and Starch ได้แก่ น้ำยาปรับผ้านุ่ม ,สเปรย์หอมอัดกลีดเอสเซนซ์และไฮคลาส 2. Home Care Dish Washing ได้แก่ น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟและโปร Household Cleaner ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลุค

5 3. Personal Care 4. Oral Care
Skin Care ได้แก่ ครีมอาบน้ำและครีมโฟมล้างหน้าโชกุบุสซึโมโนกาตาริ Hair Care ได้แก่ แชมพูและครีมนวดผมโชกุบุสซึโมโนกาตาริ ,แชมพูและครีมนวดผลขจัดรังแคคิวลีน 4. Oral Care Toothbrush ได้แก่ แปรงสีฟันซิสเท็มม่า Toothpaste ได้แก่ ยาสีฟันซอล์ลเอฟ ,ฮาบุ และแซคท์

6 5. Baby Care Poder ได้แก่ แป้งเด็กโคโดโม
Bath & Shampoo ได้แก่ สบู่เด็กโคโดโม ,สบู่เหลวโคโดโม และแชมพูเด็กโคโดโม Wash & Softener ได้แก่ น้ำยาซักผ้าเด็กและน้ำยาปรับผ้านุ่มโคโดโม Toothbrush ได้แก่ แปรงสีฟันเด็กโคโดโม Toothpaste ได้แก่ ยาสีฟันเด็กโคโดโม

7 Customer บริษัท Lion ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ให้สามารถแข่ง
ขันกับสินค้าต่างประเทศและครองความเป็นผู้นำในที่สุด และด้วยศักยภาพสูงสุดในด้านการผลิตและการตลาดของ บริษัท Lion ยังเป็นฐานการผลิตสินค้า Regional brand ซึ่ง ได้รับความสำเร็จสูงสุดในประเทศไทย เช่น โคโดโม เอส เซ้นซ์ โชกุบุสซึ ,โมโนกาตาริ ,ซิสเท็มมา ,ไฮคลาส สินค้า ต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทฯ ได้ส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศ ต่าง ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน ๅประเทศในแถบตะวันออกกลาง และ ญี่ปุ่น

8 Future Direction “ไลอ้อน เป็นบริษัทฯ ที่มีสมรรถนะในการพัฒนาและ
แข่งขัน เพื่อเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค ในภูมิภาคเอเซียอย่างมีคุณธรรม” "Lion maintains its status as a corporation with capability for development and known in its leadership and integrity in the fields of household consumer goods in the Asian region"

9 กุญแจการบริหารร่วม 12 ประการ 1. Faithfulness - ความซื่อสัตย์ สุจริต
2. Activeness - ความกระตือรือร้น 3. Study & Development - การศึกษาพัฒนาตน 4. Sacrifice - การเสียสละ 5. Punctuality - การตรงต่อเวลา 6. Team work - การทำงานร่วมกัน 7. Commitment - การรักษาคำมั่นสัญญา 8. Discipline - การรักษาระเบียบวินัย 9. Communication - ทักษะในการสื่อสาร 10. Decision making - การตัดสินใจ 11. Implementation - การลงมือปฏิบัติ 12. Challenging - การท้าทาย


ดาวน์โหลด ppt Lion Corporation (Thailand) Limited

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google