งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

President Bakery PLC. Opportunity Day 3 March 2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "President Bakery PLC. Opportunity Day 3 March 2006."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 President Bakery PLC. Opportunity Day 3 March 2006

2 Agenda

3 งบกำไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท

4 Financial Highlights บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น 18.7 % และมี กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 42.2 % เมื่อเปรียบเทียบ กับปีก่อน และอัตราส่วนความสามารถในการทำ กำไรต่อยอดขาย คือ 8.9% โดยเพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน 1.5% ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท มีการจัด กิจกรรมทางการตลาด และจัดรายการ ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย เป็น ที่น่าสนใจแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีการ ขยายหน่วยขายในธุรกิจค้าส่ง ทั้งในเขต กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เพื่อ กระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

5 โครงสร้าง ยอดขาย หน่วย : ล้านบาท

6 ธุรกิจค้าส่ง

7 ธุรกิจค้าปลีก

8 Fast Food & Catering

9 Marketing Strategy

10 สร้างความแตกต่างใน Brand Farmhouse ให้ต่างจากคู่แข่ง โดยชูประเด็นคุณภาพ ความสดใหม่ และความปลอดภัยของอาหาร

11 Outlook 2006 ~ Wholesale 1. เน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อการวางจำหน่ายภายในช่วงครึ่งปีแรก 5. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของทุกช่องทางการจัดจำหน่าย MT เน้นการทำโปรโมชั่นรายช่องทางอย่างเข้มข้น TT พัฒนาและยกระดับร้านค้าที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มสัดส่วนการขายให้สูงขึ้น ขยายพื้นที่การขายในภาคต่างจังหวัดให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 2. Re-Launch New Logo Identity เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อตราสินค้า 3. สร้างการจดจำทางด้าน Packaging Design และ Logo Identity 4. ตอกย้ำด้านความสดใหม่ของสินค้า ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่แตกต่าง จากคู่แข่งขัน

12 Outlook 2006 ~ Retail 1. รักษา และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ทัดเทียม หรือเหนือกว่า คู่แข่งขันในตลาด 2. พัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภค 3. พัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงานในร้าน เพื่อสร้างประสบการณ์ ที่ดีในการบริการ ให้กับผู้บริโภค อันจะนำผลไปสู่การซื้อซ้ำ และเป็น ลูกค้าประจำ 4. ขยายธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ ลงไปสู่ตลาดที่เป็นช่องว่าง และมีโอกาส ทางธุรกิจ

13 Outlook 2006 ~ Fastfood & Catering 1. ร่วมทำการศึกษา วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ ที่สามารถสร้าง ความแตกต่างในตัวสินค้าให้แต่ละแบรนด์ 2. บริหารการจัดส่งสินค้า เพื่อรองรับ และสอดคล้องต่อการขยาย สาขาของลูกค้าแต่ละแบรนด์ 3. ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของลูกค้าแต่ละแบรนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขาย

14 Investor Relation  www.farmhouse.co.th  E-mail : petcharat@farmhouse. co.th


ดาวน์โหลด ppt President Bakery PLC. Opportunity Day 3 March 2006.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google