งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 5. 2 ส่วนผสมทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 5. 2 ส่วนผสมทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 5

2 2 ส่วนผสมทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาด

3 3 4Ps and 4Cs of marketing Product Price Place Promotion Customer needs and wants Customer needs and wants Cost to the customer Cost to the customer Convenience Communication 4Ps 4Cs

4 4 ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ “ สิ่งที่สามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้บริโภคได้  ประกอบด้วย - ผลิตภัณฑ์ - บริการ - แนวความคิด - บุคคล - องค์กร - อื่นๆ ผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค (Consumer Products) 2. ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ (Business Goods)

5 5 ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ (Convenience Goods)  ราคาต่ำ  ซื้อบ่อย  ใช้ประจำวัน ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ (Shopping Goods)  มีการแสวงหาข้อมูลก่อนการซื้อ  มีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ (Specialty Goods)  มีตรายี่ห้อที่มีชื่อเสียง  มีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆ ผลิตภัณฑ์ไม่ตระหนักซื้อ (Unsought Goods)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่ค่อย สนใจ  ผลิตภัณฑ์ใหม่

6 6 ผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ 1. วัตถุดิบ (Raw Materials) 2. ชิ้นส่วนประกอบ (Fabricating Materials and Parts) 3. เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ติดตั้ง (Installation) 4. เครื่องมือประกอบ (Accessory Equipment) 5. วัสดุใช้สอย (Operating Supplies)

7 7 ศักยภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ Potential Product ส่วนควบผลิตภัณฑ์ Augmented Product ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง Expected Product รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ Tangible Product ผลิตภัณฑ์หลัก Core Product องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component)

8 8 Tangible Product รูปร่างลักษณะ (Feature) คุณภาพ (Quality) รูปแบบ (Style) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ตรายี่ห้อ (Brand)

9 9 Seller ’ s services Product quality Physical Characteristics of goods Seller ’ s reputation Price Brand Packaging Design Product warranty Color

10 10 ความหมายของส่วนประสมผลิตภัณฑ์  ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) หมายถึง กลุ่มของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ องค์กรหนึ่งได้เสนอสู่ตลาด เพื่อจัดจำหน่าย สู่ผู้บริโภคต่อไป สายผลิตภัณฑ์ ความกว้างของส่วนผสม ความยาว / ลึกของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ความสอดคล้องกันของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ หน่วยผลิตภัณฑ์

11 11 ผงซักฟอ ก สบู่น้ำยา ปรับผ้า นุ่ม น้ำยาล้าง จาน ผลิตภัณฑ์ ทำความ สะอาดใน ครัวเรือน - บรีส - บรีส อัลต ร้า - บรีส เอก เซล - บรีส คัล เลอร์ - โอโม - ลักส์ พิเศษ - ลักส์ บิวตี้ - ไลฟ์บอยย์ - ฮาร์โมนี - อาเซปโซ - ซันไลต์ - ลักส์ ครีม อาบน้ำ - ไลฟ์บอยย์ พลัส - คอม ฟอร์ท - ซันไลต์ - ซันไลต์ ครีม - วิมผง - วิม พาว เวอร์ - น้ำยาวิม - จิฟ แต่ละขนาด และราคา ของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละขนาด สี และราคาของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละ ขนาดและ ราคาของ ผลิตภัณฑ์ Product Width or Product Breath

12 12

13 13 กลยุทธ์การขยายส่วนประสมผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์หลาย ตรายี่ห้อ (Multi – brand) กลยุทธ์ขยาย สายผลิตภัณฑ์ (Line Extension) เดิม กลยุทธ์ตรา ยี่ห้อใหม่ (New Brand) ใหม่ กลยุทธ์ขยาย ตรายี่ห้อ (Brand Extension) เดิม ใหม่ สายผลิตภัณฑ์ ตรายี่ห้อ


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 5. 2 ส่วนผสมทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) ผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google