งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ก ล เ ม็ ด เกร็ดการ นำเสนอ. 2 กลเม็ด เกร็ดการ นำเสนอ เทคนิคการแต่งกายและบุคลิกภาพที่ เหมาะสม – บุคลิกภาพ และการแต่งกาย – การใช้ภาษา – การใช้เสียง /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ก ล เ ม็ ด เกร็ดการ นำเสนอ. 2 กลเม็ด เกร็ดการ นำเสนอ เทคนิคการแต่งกายและบุคลิกภาพที่ เหมาะสม – บุคลิกภาพ และการแต่งกาย – การใช้ภาษา – การใช้เสียง /"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ก ล เ ม็ ด เกร็ดการ นำเสนอ

2 2 กลเม็ด เกร็ดการ นำเสนอ เทคนิคการแต่งกายและบุคลิกภาพที่ เหมาะสม – บุคลิกภาพ และการแต่งกาย – การใช้ภาษา – การใช้เสียง / จังหวะการพูด – การเคลื่อนไหวร่างกาย – การใช้สายตา ระดับความสนใจของผู้ฟัง – เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน

3 3 เทคนิคการแต่งกายและ บุคลิกภาพที่เหมาะสม บุคลิกภาพที่เหมาะสม – กิริยาอาการ นั่ง ยืน เดิน ทรงผม รูปหน้า การดูแลผิวหน้า เครื่องแต่งกาย – เสื้อผ้า – เครื่องประดับ

4 4 เทคนิคการแต่งกายและ บุคลิกภาพที่เหมาะสม ( ต่อ ) เสื้อผ้า – ให้เหมาะกับโอกาส – สีเรียบ ไม่ฉูดฉาด – รูปแบบสุภาพ เครื่องประดับ – ควรมีเครื่องประดับแต่ พอเหมาะ

5 5 การใช้ภาษา ใช้ภาษาให้เหมาะกับบุคคล อักขระให้ถูกต้อง ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่สุภาพ หลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำซาก อย่า เอ้อ..... อ้า....

6 6 การใช้เสียง / จังหวะ การพูด ไม่ใช้ระดับเสียงเดียว มีความดัง และความเร็ว พอสมควร น้ำเสียงไม่กระด้าง พูดช้า หรือเบาลง เสียงต่ำ เพื่อเน้นความสำคัญ เสียงสูงขึ้น : กระตือรือร้น

7 7 การเคลื่อนไหวร่างกาย อย่ายืนอยู่กับที่นาน ท่านั่ง ยืน เดิน มั่นคงสง่าผ่าเผย ไม่ให้มืออยู่ในท่าปิด ใช้มือหรือแสดงท่าทาง ประกอบการพูดให้สอดคล้องกัน ไม่ควรถืออะไรในมือ

8 8 การใช้สายตา ให้สายตาอยู่กับผู้ฟังมากที่สุด สบตาผู้ฟังนานพอให้รู้สึกว่า เราสนใจผู้ฟัง สบตาผู้ฟังสลับกันไป อย่า จ้องคนเดียวนาน ๆ ไม่มองอย่างไร้จุดหมาย อย่าทิ้งผู้ฟัง

9 9 ระดับความสนใจของ ผู้ฟัง ระยะเวลา ความสนใจ น้อ ย มาก ระดับความสนใจปกติ 15 นา ที 30 60 75 หยอดมุขเป็นระยะ ระดับความสนใจหลังหยอดมุข

10 10 เทคนิคการสร้าง อารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี มีความแหลมคม สะสมจดจำ นำมาดัดแปลง แสดงถูกกาล ( อ. ทินวัฒน์ มฤค พิทักษ์ )

11 11 รูปแบบของมุขคุ้น ปูแล้วตามเก็บ ต่อตะเข็บผิดชิ้น ( หักมุม ) ปั้นดินให้เป็นดิน ตีกินกลางไฟ ( สมศักดิ์ วิวัฒน์ ไพศาล )


ดาวน์โหลด ppt 1 ก ล เ ม็ ด เกร็ดการ นำเสนอ. 2 กลเม็ด เกร็ดการ นำเสนอ เทคนิคการแต่งกายและบุคลิกภาพที่ เหมาะสม – บุคลิกภาพ และการแต่งกาย – การใช้ภาษา – การใช้เสียง /

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google