งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก ล เ ม็ ด เกร็ดการนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก ล เ ม็ ด เกร็ดการนำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก ล เ ม็ ด เกร็ดการนำเสนอ

2 กลเม็ด เกร็ดการนำเสนอ
เทคนิคการแต่งกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสม บุคลิกภาพ และการแต่งกาย การใช้ภาษา การใช้เสียง / จังหวะการพูด การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้สายตา ระดับความสนใจของผู้ฟัง เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน

3 เทคนิคการแต่งกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
กิริยาอาการ นั่ง ยืน เดิน ทรงผม รูปหน้า การดูแลผิวหน้า เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า เครื่องประดับ

4 เทคนิคการแต่งกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสม (ต่อ)
เสื้อผ้า ให้เหมาะกับโอกาส สีเรียบ ไม่ฉูดฉาด รูปแบบสุภาพ เครื่องประดับ ควรมีเครื่องประดับแต่พอเหมาะ

5 การใช้ภาษา ใช้ภาษาให้เหมาะกับบุคคล อักขระให้ถูกต้อง ชัดเจน
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่สุภาพ หลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำซาก อย่า เอ้อ.....อ้า....

6 การใช้เสียง / จังหวะการพูด
ไม่ใช้ระดับเสียงเดียว มีความดัง และความเร็วพอสมควร น้ำเสียงไม่กระด้าง พูดช้า หรือเบาลง เสียงต่ำ เพื่อเน้นความสำคัญ เสียงสูงขึ้น : กระตือรือร้น

7 การเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่ายืนอยู่กับที่นาน ท่านั่ง ยืน เดิน มั่นคงสง่าผ่าเผย ไม่ให้มืออยู่ในท่าปิด ใช้มือหรือแสดงท่าทางประกอบการพูดให้สอดคล้องกัน ไม่ควรถืออะไรในมือ

8 การใช้สายตา ให้สายตาอยู่กับผู้ฟังมากที่สุด
สบตาผู้ฟังนานพอให้รู้สึกว่าเราสนใจผู้ฟัง สบตาผู้ฟังสลับกันไป อย่าจ้องคนเดียวนาน ๆ ไม่มองอย่างไร้จุดหมาย อย่าทิ้งผู้ฟัง

9 ระดับความสนใจของผู้ฟัง
หยอดมุขเป็นระยะ ความสนใจ น้อย มาก ระดับความสนใจหลังหยอดมุข ระดับความสนใจปกติ นาที ระยะเวลา มาก 60 75 15 30

10 เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน
มองโลกในแง่ดี มีความแหลมคม สะสมจดจำ นำมาดัดแปลง แสดงถูกกาล ( อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์)

11 รูปแบบของมุขคุ้น ปูแล้วตามเก็บ ต่อตะเข็บผิดชิ้น (หักมุม)
ปั้นดินให้เป็นดิน ตีกินกลางไฟ (สมศักดิ์ วิวัฒน์ไพศาล)


ดาวน์โหลด ppt ก ล เ ม็ ด เกร็ดการนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google