งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสร้าง ความประทับใจ อ. พิษฐา พงษ์ประดิษฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสร้าง ความประทับใจ อ. พิษฐา พงษ์ประดิษฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสร้าง ความประทับใจ อ. พิษฐา พงษ์ประดิษฐ

2  การแต่งกาย  รอยยิ้ม  พฤติกรรม  สุภาพอ่อนโยน  การเอาใจใส่ / สังเกต สร้างความประทับใจผ่าน ภาพลักษณ์ภายนอก 27/06/572

3  ผู้ฟัง  ผู้พูด  เริ่มสนทนา  เล่าเรื่อง สร้างความประทับใจผ่านการพูด  เมื่ออธิบาย  เมื่อโต้แย้งความ คิดเห็น  จบการสนทนา 27/06/573

4  การมองโลกในแง่ดี  ปล่อยวาง และยืน หยุ่นกับชีวิต สร้างความประทับใจผ่านวิธีคิด 27/06/574

5 การสร้างความประทับใจเมื่อ ทำงาน 1. มีมารยาท รักษากฎ ของบริษัท 2. กล้ายอมรับ ความผิด 3. ลาป่วยเมื่อคุณป่วย จริง ๆ 4. สามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้ 5. รู้ว่าอะไรที่ไม่ควรพูด 6. บริหารเวลาให้มี ประสิทธิภาพ 7. หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะ แว้งกับเพื่อนร่วมงาน 8. นำความภาคภูมิใจมาสู่ บริษัท 27/06/575

6 1. หน้าตาไม่ยิ้มแย้ม แสดงสี หน้าอมทุกข์ 2. พูดจาไม่ไพเราะ ไม่มีหาง เสียง 3. ท่าทางยิ่งยโส 4. ดูถูกผู้คนที่คุยด้วย 5. บริการแบบขอไปที ลักษณะที่ปั่นทอนความประทับใจ 27/06/576

7 6. หลงตัวเอง 7. สงสารตัวเอง 8. หวาดระแวง ลักษณะที่ปั่นทอนความประทับใจ 9. โกรธง่าย 10. หวังผลตอบแทน สูง 11. โรคจิต 27/06/577

8 ขอให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่รักและประทับใจของ ทุกคน 27/06/578


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสร้าง ความประทับใจ อ. พิษฐา พงษ์ประดิษฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google