งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสร้างความประทับใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสร้างความประทับใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสร้างความประทับใจ
อ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ

2 สร้างความประทับใจผ่านภาพลักษณ์ภายนอก
การแต่งกาย รอยยิ้ม พฤติกรรม สุภาพอ่อนโยน การเอาใจใส่ / สังเกต 03/04/60

3 สร้างความประทับใจผ่านการพูด
ผู้ฟัง ผู้พูด เริ่มสนทนา เล่าเรื่อง เมื่ออธิบาย เมื่อโต้แย้งความคิดเห็น จบการสนทนา 03/04/60

4 สร้างความประทับใจผ่านวิธีคิด
การมองโลกในแง่ดี ปล่อยวาง และยืนหยุ่นกับชีวิต 03/04/60

5 การสร้างความประทับใจเมื่อทำงาน
มีมารยาท รักษากฎของบริษัท กล้ายอมรับความผิด ลาป่วยเมื่อคุณป่วยจริง ๆ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รู้ว่าอะไรที่ไม่ควรพูด บริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงาน นำความภาคภูมิใจมาสู่บริษัท 03/04/60

6 ลักษณะที่ปั่นทอนความประทับใจ
หน้าตาไม่ยิ้มแย้ม แสดงสีหน้าอมทุกข์ พูดจาไม่ไพเราะ ไม่มีหางเสียง ท่าทางยิ่งยโส ดูถูกผู้คนที่คุยด้วย บริการแบบขอไปที 03/04/60

7 ลักษณะที่ปั่นทอนความประทับใจ
หลงตัวเอง สงสารตัวเอง หวาดระแวง โกรธง่าย หวังผลตอบแทนสูง โรคจิต 03/04/60

8 ขอให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่รักและประทับใจของทุกคน
03/04/60


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสร้างความประทับใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google