งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกายในวัยเด็ก การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายใน วัยเด็ก คือ การเปลี่ยนแปลงเช่น แขน และ ขายาวขึ้น เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกายในวัยเด็ก การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายใน วัยเด็ก คือ การเปลี่ยนแปลงเช่น แขน และ ขายาวขึ้น เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกายในวัยเด็ก การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายใน วัยเด็ก คือ การเปลี่ยนแปลงเช่น แขน และ ขายาวขึ้น เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ เป็น การเปลี่ยนแปลงของทางพันธุกรรม หรือ เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง ธรรมชาติ

2 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การเปลี่ยนแปลง มีดังต่อไปนี้ เป็นการ เปลี่ยนแปลง ทางธรรมชาติ เป็นการ เปลี่ยนแปลง ทางพันธุกรรม

3 การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เป็นการเปลี่ยนแปลง ของธรรมชาติ ที่ ทุกคนที่กำเนิดมา จะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงทาง ธรรมชาติกันทุก คน

4 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เป็นการ เปลี่ยนแปลงทาง สายเลือด หรือ เป็นพันธุกรรม ของตระกูล บาง ตระกูลจะมี ความผิดปกติ ของร่างกาย แต่อาจจะไม่ได้ ถ่ายทอด พันธุกรรมจาก พ่อ แม่ สู่ลูก

5 การเจริญเติบโต หรือ พัฒนาการ / เดือน การเจริญเติบโต หรือ พัฒนาการ / เดือน  เดือนที่ 1-2 ชอบนอน ส่งเสียงร้องดังเมือหิวหรือ ขับถ่าย รู้จักการยิ้ม  เดือนที่ 2-3 กระดิกแขน และ ขาได้ส่งเสียงร้อง ดังเมื่อหิวสายตาจับจ้องที่สิ่งของ  เดือนที่ 3-4 เริ่มชันคอ รู้จักขว้างของเล่น หัวเราะ เสียงดัง  เดือนที่ 4-5 จะพลิกตัวและคว่ำได้ พยายามจะคืบ  เดือนที่ 5-6 ประสาทและกล้ามเนื้อพัฒนาดีขึ้น เปล่งเสียงเป็นคำได้ ฟันน้ำนมขึ้น  เดือนที่ 7-8 พยายามคลาน ซึ่งเป็นระยะสำคัญใน การเรียนรู้  เดือนที่ 9-10 นั่งเองได้ เริ่มตั้งไข่พอยืนได้ถ้าคอย ประคับประคอง  เดือนที่ 10-11 ชอบคลาน ยืนเองได้ เริ่มหัดเดินรื้อ ของเล่น และสำรวจของ  เดือนที่ 11-12 เดินได้ แต่ต้องมีอะไรเกาะหยิบ ขว้างของ เริ่มหัดพูดและซุกซน

6 รายละเอียดของวัยทารก โดยรวม รายละเอียดของวัยทารก โดยรวม วัยทารก เริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 2 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ วัยแรกเกิด เป็นระยะที่ทารกเริ่มคลอดจากครรภ์ จึงถึง ปลายสัปดาห์ที่ 2 วัยทารก มีระยะตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 จนถึง 2 ปี พัฒนาการวัยทารก มีดังต่อไปนี้ - เด็กเกิดใหม่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ เรียกร้องสิ่งที่ต้องการได้ - ประสาทความรู้สึกต่างๆ ทำงานได้ทันทีเมื่อคลอด - การพัฒนาการทางกายและทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ เจริญรวดเร็วมาก - มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการจดจำแม้ใน ระยะอาทิตย์ต้นๆ หลังคลอด - มีความผูกพันกับพ่อแม่ ( โดยเฉพาะแม่หรือตัวแทนแม่ ) - ความสำนึกรู้เกี่ยวกับตนเอง ( คิดว่าตัวเองเป็นบุคคลหนึ่ง ) พัฒนาเมื่ออายุประมาณ 2 ขวบ - ความเข้าใจภาษาและภาษาพูดพัฒนาเร็วมาก - เริ่มมีความสนใจเด็กอื่นๆ

7 รูปของเด็กในวัยทารก

8 ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณที่ทุกท่าน ที่ไห้ความร่วมมือในการฟังและ รับชม

9 คณะผู้จัดทำรายงาน • ด. ญ. กุลจิรา อธิเศรษฐ์ เลขที่ 4 • ด. ญ. พิมพ์ภัทรา สินวัฒนจิรกิจ เลขที่ 16 • ด. ช. พศุตม์ สะอิ้งทอง เลขที่ 25 • ด. ญ. ศิริวิภา ทองอุ่น เลขที่ 33 • ด. ญ. ณัฐริกา ไผ่ล้อมทำเล เลขที่ 48 • ด. ช. ณัฐวัฒน์ วงศ์ศักดิ์ เลขที่ 49


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกายในวัยเด็ก การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายใน วัยเด็ก คือ การเปลี่ยนแปลงเช่น แขน และ ขายาวขึ้น เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google