งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปวดหลัง ส่วนล่าง LOW BACK PAIN ปวดหลัง ส่วนล่าง LOW BACK PAIN จุฑามาศ คันทะสอน คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปวดหลัง ส่วนล่าง LOW BACK PAIN ปวดหลัง ส่วนล่าง LOW BACK PAIN จุฑามาศ คันทะสอน คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปวดหลัง ส่วนล่าง LOW BACK PAIN ปวดหลัง ส่วนล่าง LOW BACK PAIN จุฑามาศ คันทะสอน คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ดูแลตัวเอง อย่างไร ให้ไกลจาก อาการปวดหลัง

3 ปรับวิธีใช้ร่างกายในชีวิตประจำวัน เช่น ท่านั่ง นอน ยืน พัก เปลี่ยนท่าทาง เมื่อทำงานในท่าเดิมนานๆ

4 วัตถุประสงค์ของการออกกำลังกาย ประกอบด้วย 1. เพิ่มความยืดหยุ่น 2. เพิ่มความแข็งแรงและทนทานของ กล้ามเนื้อ 3. เพิ่มความมั่นคงของกระดูกสันหลัง ออกกำลังกายเพื่อป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการปวดหลัง ส่วนล่าง

5 การออกกำลังเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น การยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำ จะทำให้กล้ามเนื้อ คงสภาพความยืดหยุ่นได้ดี ลดอัตราการบาดเจ็บ ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวผิดท่า ผิดจังหวะ หลังและลำตัวเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้งานมาก แต่มัก ถูกละเลยจากการยืดกล้ามเนื้อ จึงทำให้เกิดการ บาดเจ็บได้ง่าย หลักการยืดกล้ามเนื้อ คือทำให้กล้ามเนื้อส่วนที่ ต้องการยืดรู้สึกตึง ยืดจนสุด แต่ไม่ปวด และทำ การยืดค้างไว้ 10-15 วินาทีท่าละ 5-10 ครั้ง

6 ท่า ท่ายืดกล้ามเนื้อหลัง และต้นขาด้านหลัง วิธีการยืดกล้ามเนื้อ 1. ยืนตรง ปลายเท้า ขนานกับหัวไหล่ 2. ก้มตัวไปด้านหน้า เข่า ตึง เหยียดแขนลงแตะ ปลายเท้า ( หากแตะ ปลายเท้าไม่ถึง ให้ พยายามก้มให้ได้มาก ที่สุด แต่ห้ามงอเข่า ) 3. ยืดค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง

7 ท่ายืดกล้ามเนื้อหลัง (ท่านั่งเก้าอี้) วิธีการยืดกล้ามเนื้อ 1. นั่งหลังตรง ปลายเท้าขนาน กับหัวไหล่ 2. ก้มตัวไป ด้านหน้า เหยียด แขนลงแตะปลาย เท้า 3. ยืดค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 5- 10 ครั้ง

8 ท่ายืดกล้ามเนื้อหลัง (ท่านั่งพื้น) วิธีการยืดกล้ามเนื้อ 1. นั่งหลังตรง กางขาเป็นวงแหวน เท้าประกบกัน 2. ก้มตัวไปด้านหน้า ให้ศีรษะใกล้ปลายเท้ามากที่สุด 3. ยืดค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง

9 ท่ายืดกล้ามเนื้อหลัง (ท่านอน) วิธีการยืดกล้ามเนื้อ 1. นอนหงาย ชันเข่า งอสะโพก 2. สอดมือที่ใต้เข่า ยกเข่าขึ้นมาให้ชิดหน้าอกมากที่สุด 3. ยืดค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง

10 ท่ายืดกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้าง ( ท่ายืน ) วิธีการยืดกล้ามเนื้อ 1. ยืนตรง ปลายเท้าขนานกับ หัวไหล่ 2. เอียงตัวมาด้านข้างให้ ได้มากที่สุด หน้ามองตรง อย่าให้ลำตัวบิด 3. ยืดค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง

11 ท่ายืดกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้าง ( ท่านั่งเก้าอี้ ) วิธีการยืดกล้ามเนื้อ 1. นั่งหลังตรง ปลายเท้า ขนานกับหัวไหล่ 2. บิดตัวไปด้านข้าง 3. ยืดค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง

12 วิธีการยืดกล้ามเนื้อ 1. นั่งเหยียดขาข้างใดข้างหนึ่งออก ส่วนขาอีกข้างชันเข่า งอ สะโพก และไขว้ข้ามขาข้างที่เหยียดออก 2. บิดลำตัวไปด้านตรงข้ามกับขาข้างที่เหยียด 3. ยืดค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง ท่ายืดกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้าง ( ท่านั่งพื้น )

13 ท่ายืดกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้าง ( ท่านอน ) วิธีการยืดกล้ามเนื้อ 1. นอนหงายเหยียดขาข้างใดข้างหนึ่งออก ส่วนขาอีกข้างชันเข่า งอ สะโพก และไขว้ข้ามขาข้างที่เหยียดออก 2. ใช้มือด้านตรงข้ามกับข้างที่งอเข่า กดเข่าข้างนั้นลงให้ชิดพี้นมาก ที่สุด ไหล่ทั้งสองข้างติดแนบกับพื้น 3. ยืดค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง

14 ท่ากล้ามเนื้อลำตัวด้านหน้า วิธีการยืดกล้ามเนื้อ 1. ยืนตรง ปลายเท้าขนาน กับหัวไหล่ 2. วางมือทั้งสองข้างที่ บริเวณหลังส่วนล่าง เอน ตัวไปด้านหลังจนรู้สึกตึง กล้ามเนื้อลำตัวด้านหน้า ระวังอย่าให้เข่างอ 3. ยืดค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง

15 ท่ากล้ามเนื้อลำตัวด้านหน้า ( ท่านอน ) วิธีการยืดกล้ามเนื้อ 1. นอนคว่ำ งอศอก 90 องศาใช้แขนท่อนล่าง พยุงลำตัวไว้ 2. ค่อยๆเหยียดแขนทั้ง 2 ข้างออก ยันตัวขึ้น จน รู้สึกตึงที่ลำตัวด้านหน้า 3. ยืดค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง

16 ท่าออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ เพื่อให้กล้ามเนื้อหลัง และหน้าท้องแข็งแรง จะ ช่วยรองรับน้ำหนักของลำตัว ลดการบาดเจ็บ และปวดหลังง่าย เคลื่อนไหวและทรงท่าได้ดี ทำท่าละ 5-10 ครั้ง เกร็งค้าง 5-10 วินาที อาจรู้สึกตึงกล้ามเนื้อ แต่ต้องไม่ปวด และไม่ กลั้นหายใจขณะออกกำลัง

17 ท่าบริหารกล้ามเนื้อหลัง วิธีการออกกำลังกาย ท่าเตรียม : นอนคว่ำ เหยียด แขนไปด้านหน้า กาง แขนและขาออก กว้าง ระดับไหล่ ท่าที่ 1 : ยกแขนทั้งสองข้าง ลอยพ้นพื้น เกร็งค้างไว้ 10 วินาที ทำครั้งละ 5- 10 ชุด

18 ท่าที่ 2 : ยกแขนและขาด้าน ตรงข้ามกันลอยพ้นพื้น เกร็ง ค้างไว้ 10 วินาที ทำครั้งละ 5-10 ชุด ท่าที่ 3 : ยกแขนและขาด้าน ทั้งสองข้างลอยพ้นพื้น เกร็ง ค้างไว้ 10 วินาที ทำครั้งละ 5-10 ชุด

19 ท่าบริหารกล้ามเนื้อหลัง วิธีการออกกำลังกาย 1. ตั้งคลาน กางแขนและขาออก กว้างระดับไหล่ 2. ยกแขนและขาด้านตรงข้ามกันลอยพ้นพื้น 3. เกร็งค้างไว้ 10 วินาที ทำครั้งละ 5-10 ชุด

20 ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง วิธีการออกกำลังกาย 1. นอนหงาย งอเข่า งอ สะโพก 2. ยกขาลอยพ้นพื้น สลับงอ เหยียด 3. ทำ 20-30 ครั้ง

21 ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง ( ท่า sit up) ท่า sit up จะมีระดับความ ยากขึ้นกับตำแหน่งของ แขน 1. แขนข้างลำตัว 2. กอดอก 3. มือประสานกันที่ท้าย ทอย

22 บริหารกล้ามเนื้อลำตัว ด้านข้างโดยการ sit up ร่วมกับการบิดลำตัว

23 ท่าออกกำลังเพิ่มความมั่นคง ของกระดูกสันหลัง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หลังชั้นใน ที่ทำหน้าที่ค้ำจุนและ กระชับกระดูกสันหลัง เพื่อจัดให้กระดูกสันหลังเรียงตัวใน แนวที่ถูกต้อง ลดการบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงาน ซ้ำๆ ทำท่าละ 5-10 ครั้ง เกร็งค้าง 5-10 วินาที และไม่กลั้น หายใจขณะออกกำลัง

24 ท่าที่ 1 : นอนหงาย งอเข่า งอสะโพก เกร็งกล้ามเนื้อหน้า ท้อง กดหลังให้แนบ ไปกับพื้น เกร็งค้าง ไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง

25 ท่าที่ 2 : ตั้งคลาน เกร้ง หน้าท้องโก่งหลังขึ้น เกร็ง ค้างไว้ 10 วินาที สลับกับ แอ่นหลังลง เกร็งค้างไว้ 10 วินาที ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ปวดหลัง ส่วนล่าง LOW BACK PAIN ปวดหลัง ส่วนล่าง LOW BACK PAIN จุฑามาศ คันทะสอน คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การ เคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google