งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชาตรี สมคะเณย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเลิงนกทา อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร สังกัด สพม.28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชาตรี สมคะเณย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเลิงนกทา อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร สังกัด สพม.28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชาตรี สมคะเณย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเลิงนกทา อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร สังกัด สพม.28

2 การออกแบบสไลด์ สื่อสารง่าย ชัดเจน สไลด์เป็นเพียงตัวช่วยขยาย ซึ่งถูกใช้เพื่อสนับสนุนผู้พูด ไม่ควรใส่สีฉูดฉาด ไม่เน้น ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร อ่านง่าย สบายตา ขนาดเห็นชัด สื่อสารง่าย ชัดเจน สไลด์เป็นเพียงตัวช่วยขยาย ซึ่งถูกใช้เพื่อสนับสนุนผู้พูด ไม่ควรใส่สีฉูดฉาด ไม่เน้น ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร อ่านง่าย สบายตา ขนาดเห็นชัด

3

4

5 การออกแบบสไลด์

6 การเตรียมตัวนำเสนอ งาน การเตรียมความพร้อมด้าน บุคลิกภาพ การใช้ภาษา เสียง และ จังหวะการพูดให้เหมาะสม การใช้สายตาระหว่างการ นำเสนอ การฝึกซ้อม และเตรียมสื่อ สำรอง การเตรียมความพร้อมด้าน บุคลิกภาพ การใช้ภาษา เสียง และ จังหวะการพูดให้เหมาะสม การใช้สายตาระหว่างการ นำเสนอ การฝึกซ้อม และเตรียมสื่อ สำรอง

7 บุคลิกภาพที่ดีมีชัยไป กว่าครึ่ง

8

9 ‘ สตีฟ จอบส์ ’ สตีเฟน พอล จอบส์ (Steven Paul Jobs)

10 บิล เกตส์ Bill Gates


ดาวน์โหลด ppt ครูชาตรี สมคะเณย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเลิงนกทา อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร สังกัด สพม.28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google