งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักในการสร้างงานนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักในการสร้างงานนำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักในการสร้างงานนำเสนอ
ครูชาตรี สมคะเณย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สังกัด สพม.28

2 การออกแบบสไลด์ สื่อสารง่าย ชัดเจน
สื่อสารง่าย ชัดเจน สไลด์เป็นเพียงตัวช่วยขยาย ซึ่งถูกใช้เพื่อสนับสนุนผู้พูด ไม่ควรใส่สีฉูดฉาด ไม่เน้นภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร อ่านง่าย สบายตา ขนาดเห็นชัด

3

4

5 การออกแบบสไลด์ การออกแบบสไลด์

6 การเตรียมตัวนำเสนองาน
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การใช้ภาษา เสียง และจังหวะการพูดให้เหมาะสม การใช้สายตาระหว่างการนำเสนอ การฝึกซ้อม และเตรียมสื่อสำรอง

7 บุคลิกภาพที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

8

9 ‘สตีฟ จอบส์’ สตีเฟน พอล จอบส์ (Steven Paul Jobs)

10 บิล เกตส์ Bill Gates


ดาวน์โหลด ppt หลักในการสร้างงานนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google