งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประโยชน์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสม มีดังนี้ 1. ใช้ในด้านการทำงาน ตัวอย่างเช่น 1) สร้างงานโดยใช้โปรแกรมต่างๆ 2) ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 3) นำเสนอข้อมูลได้ง่ายโดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประโยชน์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสม มีดังนี้ 1. ใช้ในด้านการทำงาน ตัวอย่างเช่น 1) สร้างงานโดยใช้โปรแกรมต่างๆ 2) ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 3) นำเสนอข้อมูลได้ง่ายโดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประโยชน์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสม มีดังนี้ 1. ใช้ในด้านการทำงาน ตัวอย่างเช่น 1) สร้างงานโดยใช้โปรแกรมต่างๆ 2) ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 3) นำเสนอข้อมูลได้ง่ายโดยใช้ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ 4) ชิ้นงานที่ได้มีความถูกต้องเป็น ระเบียบ 5) เก็บรักษาข้อมูลได้ง่ายและสะดวก

2 2. ใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการโดย การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3. ใช้ในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มช่องทางการ จำหน่ายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4. ใช้เพื่อความบันเทง เช่น ดูหนัง ฟัง เพลง หรือเล่นเกมต่างๆ เป็นต้น

3 โทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างไม่ เหมาะสม มีดังนี้ 1. ทำให้เสียสุขภาพ ตัวอย่างเช่น 1) ปวดตา เนื่องจากจ้องหน้า จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ 2) ปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดข้อมือ เป็นต้นใน กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็น เวลานานๆ 3) ร่างกายอ่อนเพลีย เพราะไม่ได้ ออกกำลังกาย

4 2. ทำให้ไม่มีสังคม เพราะไม่สนใจ พบปะพูดคุยกับผู้คนทั่วไป แต่จะใช้ เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่หน้าจอ คอมพิวเตอร์ 3. อาจถูกหลอกลวงให้เสื่อมเสียจาก การใช้โปรแกรมสนทนาต่างๆ กับ บุคคลที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทาง อินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt ประโยชน์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสม มีดังนี้ 1. ใช้ในด้านการทำงาน ตัวอย่างเช่น 1) สร้างงานโดยใช้โปรแกรมต่างๆ 2) ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 3) นำเสนอข้อมูลได้ง่ายโดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google