งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 7-9 สิงหาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 7-9 สิงหาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 7-9 สิงหาคม 2552

2 Thammasat Business School 2 กำหนดการฝึกซ้อม มี 3 ครั้ง รอบที่หนึ่ง วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 13.30 – 15.00 น. เน้นการถวายความเคารพ การเอางาน และการถอยกลับที่นั่ง รอบที่สอง วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 เวลา 9.15 น. หอประชุมใหญ่ บัณฑิตนั่งตามเลขที่ ดูผังที่นั่งมาก่อนจากเว็บคณะฯ หรือบอร์ดใต้ตึก คณะพาณิชย์ฯ ชุดนักศึกษาเหมือนวันที่เข้ารับปริญญา รองเท้าควรเป็นคู่เดียวกัน รอบที่สาม ซ้อมใหญ่

3 Thammasat Business School 3 วันซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2551 สวมเสื้อครุย 7.25 น. นัดพบหน้าตึกคณะพาณิชย์ฯ 7.45 – 7.55 น. วัดส่วนสูงสำหรับการจัดลำดับการยืนบน อัฒจันทร์ ที่ลานจอดรถข้างหอประชุมใหญ่ด้านสนามบอล 8.15 – 8.25 น. เดินไปขึ้นอัฒจันทร์ 8.35 น. ถ่ายรูปหมู่ ณ อัฒจันทร์ 1 9.00 น. เข้าหอประชุมใหญ่ นั่งตามเลขที่ที่กำหนด ซ้อมเหมือนจริง

4 Thammasat Business School 4 วันรับพระราชทานปริญญา 13 สิงหาคม 2552 ตรวจสอบห้องรับบัตรติดหน้าอกล่วงหน้า จากเว็บ คณะฯ หรือบอร์ดใต้ตึกคณะพาณิชย์ฯ 8.00 น. พบกัน ณ ห้องนัดหมาย เพื่อรับบัตรที่มีรูป 8.40 น. เดินเรียงแถว ไปหอประชุมใหญ่ 9.45 น. ประตูหอประชุมใหญ่ปิด ห้ามบัณฑิตเข้า หลังจากเวลานี้

5 Thammasat Business School 5 การแต่งกาย รองเท้าหุ้มส้นสีดำ เรียบ ไม่มีเครื่องประดับ บัณฑิต หญิงต้องสวมถุงน่องสีเนื้อ ทรงผมถูกต้องตามเพศ เปิดหน้าด้านซ้าย ไม่สวมเครื่องประดับ รวมทั้งกิ๊บติดผม อนุญาต เฉพาะนาฬิกา ต้องสวมบนข้อมือซ้ายเท่านั้น ห้ามนำโทรศัพท์มือถือและโลหะทุกชนิดเข้า หอประชุม

6 Thammasat Business School 6 กระบวนการเข้ารับพระราชทาน ลุกจากที่นั่งพร้อมกัน ถวายความเคารพพร้อมกัน เดินไปรอที่บันไดขั้น สุดท้ายก่อนขึ้นเวที พิธีบนเวที ลงจากเวทีเดินไปรอที่เก้าอี้ ของตนเอง ถวายความเคารพพร้อมกัน นั่งลงพร้อมกัน คนถัดมายืนรอ ขั้นเว้นขั้น

7 Thammasat Business School 7 พิธีบนเวที ที่ประทับ 1 2 3 4 ถวายความเคารพ ณ จุด 1 และ 4 เท่านั้น เอางานก่อนรับใบ ปริญญา

8 Thammasat Business School 8 หลังการซ้อม ทุกวันต้องเซ็นชื่อ วันนี้เซ็นบนเวทีด้านข้าง และตรวจสอบชื่อและรูปถ่าย เพื่อทำทะเบียนบัณฑิต วันเสาร์ เจ้าหน้าที่จะนำไปให้เซ็นตามแถว วันอาทิตย์ เจ้าหน้าที่จะนำไปให้เซ็นตามแถว แบบสอบถามของศูนย์วิจัย กรอกวันซ้อมรวม และส่งคืน นางสาวกอบกุล อรุณพิทักษ์กุล พบเจ้าหน้าที่ บนเวทีเพื่อซักซ้อมจังหวะการเดิน


ดาวน์โหลด ppt การฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 7-9 สิงหาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google