งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา บุคลิกภาพ ทองสุข มันตาทร บุคลิกภาพ หมายถึง … ผลรวมในพฤติกรรม เฉพาะตัวของบุคคลทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ที่ แสดงออกให้ผู้อื่นเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา บุคลิกภาพ ทองสุข มันตาทร บุคลิกภาพ หมายถึง … ผลรวมในพฤติกรรม เฉพาะตัวของบุคคลทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ที่ แสดงออกให้ผู้อื่นเห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนา บุคลิกภาพ ทองสุข มันตาทร

3 บุคลิกภาพ หมายถึง … ผลรวมในพฤติกรรม เฉพาะตัวของบุคคลทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ที่ แสดงออกให้ผู้อื่นเห็น และเข้าใจ ความหมา ย …. ความหมา ย ….

4 ประเภทของการ พัฒนาบุคลิกภาพ 1. การพัฒนา บุคลิกภาพทางกาย 2. การพัฒนา บุคลิกภาพทางวาจา 3. การพัฒนา บุคลิกภาพทาง อารมณ์

5 การพัฒนา บุคลิกภาพทาง กาย

6 ความสะอาด การ แต่งกาย

7 การแต่ง กาย เสื้อผ้าเหมาะสมกับขนาดและ ลักษณะของร่างกาย เสื้อเชิ้ตแขนยาว ควรผูก ไท สีเสื้อ สีกางเกง ความยาวของขากางเกง ขนาด ลวดลาย สีสัน เนคไท

8 การแต่งสูท - ประเภท สูท - กลัด กระดุม - ไม่กลัด กระดุม - สูทดำ งานศพ - ประเภท สูท - กลัด กระดุม - ไม่กลัด กระดุม - สูทดำ งานศพ

9 การแต่งผ้า ไทย

10 เครื่องประ ดับ ชิ้นเอกหนึ่งเดียว ปากกาไม่ควรเกิน 2 สร้อยข้อมือ เข็มกลัดสำหรับ สตรี เข็มหรือเหรียญที่ ระลึก ชิ้นเอกหนึ่งเดียว ปากกาไม่ควรเกิน 2 สร้อยข้อมือ เข็มกลัดสำหรับ สตรี เข็มหรือเหรียญที่ ระลึก

11 การแต่ง เครื่องแบบ กระโปรง เสื้อ ( สตรี ) รองเท้า ถุง เท้า เข็มขัด ป้ายชื่อ ตรา กระทรวง เครื่องหมาย เหรียญที่ ระลึก รองเท้า ถุง เท้า เข็มขัด ป้ายชื่อ ตรา กระทรวง เครื่องหมาย เหรียญที่ ระลึก

12 การประดับ เครื่องราชฯ 1. ชุดปกติ กากี คอ พับและปกติขาว ให้ประดับแพรแถบ ย่อ ตามที่ได้รับ พระราชทานมา 1. ชุดปกติ กากี คอ พับและปกติขาว ให้ประดับแพรแถบ ย่อ ตามที่ได้รับ พระราชทานมา

13 2. ชุด เต็มยศ 2.1 ชนิดติด หน้าอก

14 2. ชุด เต็มยศ 2.2 ชนิด สวมคอ ไม่มี ดารา และมี ดารา 2.2 ชนิด สวมคอ ไม่มี ดารา และมี ดารา

15 2. ชุด เต็มยศ 2.3 สุภาพสตรี ประดับที่หน้า บ่าซ้าย มิใช่ หน้าอก

16 เหรียญที่ระลึกใน โอกาสต่าง ๆ

17 การเข้า สังคม - การจับมือ - การมอบนามบัตร - การพูดโทรศัพท์ กับผู้อาวุโส - มารยาทในที่ สาธารณะ - มารยาทในการ ชมการแสดง - การจับมือ - การมอบนามบัตร - การพูดโทรศัพท์ กับผู้อาวุโส - มารยาทในที่ สาธารณะ - มารยาทในการ ชมการแสดง

18 มารยาทในการ รับประทานอาหาร - บุฟเฟ่ต์ - โต๊ะจีน - มารยาทในการ รับประทานอาหารทั่วไป - บุฟเฟ่ต์ - โต๊ะจีน - มารยาทในการ รับประทานอาหารทั่วไป

19 - การเข้าไปในร้าน การนั่ง - การทานขนมปัง - แก้วน้ำอยู่ทางขวา - หยิบอุปกรณ์จาก ข้างใน - อย่าพลิกปลากลับ - การเข้าไปในร้าน การนั่ง - การทานขนมปัง - แก้วน้ำอยู่ทางขวา - หยิบอุปกรณ์จาก ข้างใน - อย่าพลิกปลากลับ

20 - สตรีกับกล้วย หอม - จะทำอย่างไรกับ ผ้าเช็ดปาก - อย่าเอาศอกค้ำ คาง - เอื้อเฟื้อผู้นั่ง ข้างเคียง - การดื่มกาแฟ - สตรีกับกล้วย หอม - จะทำอย่างไรกับ ผ้าเช็ดปาก - อย่าเอาศอกค้ำ คาง - เอื้อเฟื้อผู้นั่ง ข้างเคียง - การดื่มกาแฟ

21 การนั่งอย่างเป็น ทางการ

22 บุคลิกภาพของ ประธานในพิธี - การศึกษากำน ดการ / คำกล่าว - การแต่งกาย - การจุดธูปเทียน

23 - การยืน / นั่ง รับฟัง คำกล่าว - การกล่าวในพิธีการ - การทอดผ้าบังสุกุล - การเป็นประธานใน งานมงคลสมรส

24 - การใช้ไมค์ - อากัปกิริยา - ถ้อยคำที่ควรหลีกเลี่ยง คำฟุ่มเฟือย คำพูดที่ เสียความรู้สึก คำไม่สุภาพ คำที่คนมักใช้ผิด - ระดับภาษาที่ใช้ - การใช้ไมค์ - อากัปกิริยา - ถ้อยคำที่ควรหลีกเลี่ยง คำฟุ่มเฟือย คำพูดที่ เสียความรู้สึก คำไม่สุภาพ คำที่คนมักใช้ผิด - ระดับภาษาที่ใช้ บุคลิกภาพ ในการพูด

25 1. ไม่คุยกันหรือพูดโทรศัพท์ ในห้องประชุม 2. ช้อนกลาง วัฒนธรรมการ บริโภค 3. หยิบของส่งผู้อื่นขณะ บริโภค 4. ย่อมไม่พูดแต่เรื่องของ ตัวเองฝ่ายเดียว 5. ไม่กระซิบกระซาบกับผู้ใด ต่อหน้าอีกคนหนึ่ง 1. ไม่คุยกันหรือพูดโทรศัพท์ ในห้องประชุม 2. ช้อนกลาง วัฒนธรรมการ บริโภค 3. หยิบของส่งผู้อื่นขณะ บริโภค 4. ย่อมไม่พูดแต่เรื่องของ ตัวเองฝ่ายเดียว 5. ไม่กระซิบกระซาบกับผู้ใด ต่อหน้าอีกคนหนึ่ง สมบัติผู้ดี 40 ข้อ

26 เสน่ห์จากคนมี บุคลิกภาพดี - หน้าตา ผิวพรรณ สะอาดหมดจด - ยิ้มแย้มแจ่มใส - แต่งกายสะอาด ถูก กาละเทศะ - พูดไพเราะ สุภาพ มี หางเสียง - เดิน นั่ง ยืน แบบ สวย แบบหล่อ - หน้าตา ผิวพรรณ สะอาดหมดจด - ยิ้มแย้มแจ่มใส - แต่งกายสะอาด ถูก กาละเทศะ - พูดไพเราะ สุภาพ มี หางเสียง - เดิน นั่ง ยืน แบบ สวย แบบหล่อ

27 - เป็นกันเอง ไม่หยิ่ง - จริงใจ ตั้งใจฟัง ถ้ามี คนมาพูดด้วย - ทักทาย ปราศรัย - มีความเอื้อเฟื้อ - เมตตาจิต

28 - มองโลก ในแง่ดี - ตรงต่อ เวลา - สุภาพ - ให้อภัย - ใจกว้าง

29 - เคารพกติกาสังคม - อดทน อดกลั้น - อ่อนน้อมถ่อมตน - รับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม

30 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา บุคลิกภาพ ทองสุข มันตาทร บุคลิกภาพ หมายถึง … ผลรวมในพฤติกรรม เฉพาะตัวของบุคคลทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ที่ แสดงออกให้ผู้อื่นเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google