งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 1 คาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย กรกฎาคม 2552 รอยล จิตรดอน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 1 คาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย กรกฎาคม 2552 รอยล จิตรดอน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 1 คาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย กรกฎาคม 2552 รอยล จิตรดอน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 2 2 ข้อมูลสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติกรมอุตุนิยมวิทยา -ปริมาณฝนสะสมรายปีสูงสุด: 4,853.4 ม.ม. ที่สถานีคลองใหญ่ ปี 2548 -ปริมาณฝนสะสมรายปีต่ำสุด: 578.2 ม.ม. ที่สถานีหัวหิน ปี 2551 ปริมาณฝนเฉลี่ย ระหว่างปี 2547 ถึง ปี 2551 เปรียบเทียบ ปริมาณฝนเฉลี่ยระหว่าง ปี 2493 ถึงปี 2540

3 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 3 3 สรุปสถานการณ์น้ำประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2551

4 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 4 4 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน เมษายน ปริมาณฝนหน่วยเป็น ม.ม. แผนภาพสถิติฝนสะสมรายเดือน เฉลี่ยปี 2493-2540 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน ปี 2551

5 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 5 5 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน พฤษภาคม ปริมาณฝนหน่วยเป็น ม.ม. แผนภาพสถิติฝนสะสมรายเดือน เฉลี่ยปี 2493-2540 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน ปี 2551

6 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 6 6 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน สิงหาคม ปริมาณฝนหน่วยเป็น ม.ม. แผนภาพสถิติฝนสะสมรายเดือน เฉลี่ยปี 2493-2540 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน ปี 2551

7 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 7 7 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน กันยายน ปริมาณฝนหน่วยเป็น ม.ม. แผนภาพสถิติฝนสะสมรายเดือน เฉลี่ยปี 2493-2540 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน ปี 2551

8 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 8 8 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน ตุลาคม ปริมาณฝนหน่วยเป็น ม.ม. แผนภาพสถิติฝนสะสมรายเดือน เฉลี่ยปี 2493-2540 แผนภาพฝนสะสมรายเดือน ปี 2551

9 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 9 9 น้ำในเขื่อน ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนภูมิพลรายวัน เปรียบเทียบปี 2545 ปี 2549 และปี 2551 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสิริกิติ์รายวัน เปรียบเทียบปี 2545 ปี 2549 และปี 2551 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

10 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 10 คำนวณจากค่าเฉลี่ย 4 ปี (ปี 2545 - 2548) ของปริมาณน้ำไหลเข้า ต่อปริมาณความจุ ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 28 อ่าง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.น้อย - น้อยกว่า 0.8 เท่า ได้แก่ ศรีนครินทร์ (0.3) ลำนางรอง (0.3) ภูมิพล (0.4) บางพระ (0.4) รัชชประภา (0.4) มูลบน (0.6) ลำแซะ (0.6) ทับเสลา (0.6) สิริกิติ์ (0.7) วชิราลงกรณ์ (0.7) สิรินธร (0.7) ลำตะคอง (0.7) 2.ปกติ - ระหว่าง 0.8 ถึง 1 เท่า ได้แก่ จุฬาภรณ์ (0.8) แม่กวง (0.8) น้ำอูน (0.8) บางลาง (0.9) อุบลรัตน์ (1.0) กระเสียว (1.0) หนองปลา ไหล (1.0) ปราณบุรี (1.0) 3.ค่อนข้างมาก - ระหว่าง 1 ถึง 2 เท่า ได้แก่ น้ำพุง (1.1) แม่งัด (1.2) แก่งกระจาน (1.5) ห้วยหลวง (1.6) ลำปาว (1.8) ลำพระเพลิง (1.9) 4.มาก - ตั้งแต่ 2 เท่าขึ้นไป ได้แก่ ป่าสักฯ (2.4) กิ่วลม (7.1) แบ่งเขื่อนขนาดใหญ่ตามความเสี่ยงน้ำท่วม น้ำแล้ง

11 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 11 ภาพเมฆที่ปรับภาพทุก ชั่วโมง

12 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 12 ความแตกต่างอุณหภูมิน้ำทะเล กรกฏาคม 2552

13 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 13 ความแตกต่างอุณหภูมิน้ำทะเล กรกฏาคม 2551

14 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 14 ความแตกต่างอุณหภูมิน้ำทะเล กรกฏาคม 2550

15 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 15 ความแตกต่างระดับน้ำทะเล กรกฏาคม 2552

16 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 16 ความแตกต่างระดับน้ำทะเล กรกฏาคม 2551

17 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 17 ความแตกต่างระดับน้ำทะเล กรกฏาคม 2550

18 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 18 AFWA Decadal Percent Normal Precipitation 10/07/09 – 20/07/09

19 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 19 คาดการณ์ กรกฎา สิงหา กันยา

20 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 20 คาดการณ์ ตุลา พฤศจิกา ธันวา

21 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 21 สรุปคาดการณ์ฝน  อิทธิผลฝนประเทศไมย มาจาก IOD PDO และ El Nino  ฝนไม่น่าจะทิ้งช่วง  กรกฎา สิงหา กันยา ภาคกลางฝนน้อย ภาคเหนือ และอีสาน ฝนมาก  พฤศจิกายน และ ธันวาคม ฝนจะน้อย

22 คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 22 iwrm.haii.or.th/projection www.thaiwater.net www.thaiweather.net คำถาม ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt คาดการณ์สภาพอากาศ กรกฎาคม 2552 1 คาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย กรกฎาคม 2552 รอยล จิตรดอน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google