งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์น้ำในเขื่อน กฟผ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์น้ำในเขื่อน กฟผ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์น้ำในเขื่อน กฟผ.
นายวันชัย ประไพสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 16 พฤษภาคม 2553 หน้า 1/13

2 สถานการณ์น้ำในเขื่อน กฟผ. ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2553
37 34 26 29 เขื่อนน้ำพุง 40 เขื่อนจุฬาภรณ์ 20 49 43 ห้วยกุ่ม 80 67 ≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย >80% เกณฑ์น้ำดีมาก % เกณฑ์น้ำพอใช้ %เกณฑ์น้ำดี เกณฑ์ปริมาณน้ำ หน้า 2/13 61 หน้า 2/13

3 สถานการณ์น้ำในเขื่อน กฟผ. ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2553
มีปริมาตรน้ำในอ่าง ทั้งหมด 32,943 ล้าน ลบ.ม % น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ 8.13 หรือ -2,917 ล้านลบ.ม. ภาคเหนือ มีปริมาตรน้ำในอ่าง 8,165 ล้าน ลบ.ม % น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ หรือ -1,753 ล้านลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาตรน้ำในอ่าง 1,728 ล้าน ลบ.ม % น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ หรือ -217 ล้านลบ.ม. ภาคกลาง-ตะวันตก มีปริมาตรน้ำในอ่าง 18,392 ล้าน ลบ.ม % น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ 1.26 หรือ -234 ล้านลบ.ม. ภาคใต้ มีปริมาตรน้ำในอ่าง 4,658 ล้าน ลบ.ม % น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ หรือ -724 ล้านลบ.ม. หน้า 3/13

4 เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำรวมกัน 8,073 ล้าน ลบ.ม % ของความจุอ่างฯ น้อยกว่าปีที่แล้วร้อยละ หรือ -1,740 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำใช้งานได้รวมกัน 1,423 ล้าน ลบ.ม. 8.72% แผนการระบายน้ำ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ประมาณ 1,200 ล้าน ลบ.ม. (20 ล้าน ลบ.ม./วัน) 1-13 พฤษภาคม 53 ระบายน้ำไปแล้ว 264 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือต้องระบายตลอดช่วง พค-มิย. อีก 960 ล้าน ลบ.ม. หากยังไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจะเหลือปริมาณน้ำใช้งานได้เพียง 463 ล้าน ลบ.ม. หน้า 4/13

5

6

7

8

9

10

11 วิเคราะห์แนวโน้ม ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน
หน้า 11/13

12 เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์
1. Linear Regression 2. Linear Regression of MA 3. Differential Mass Curve เขื่อนสิริกิติ์ 1. Linear Regression 2. Linear Regression of MA 3. Differential Mass Curve

13 เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิกราลงกรณ
1. Linear Regression 2. Linear Regression of MA 3. Differential Mass Curve เขื่อนวชิกราลงกรณ 1. Linear Regression 2. Linear Regression of MA 3. Differential Mass Curve

14 เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ

15 ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม

16 จบการนำเสนอ หน้า 16/13

17 คาดการณ์สถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์
คาดการณ์ปริมาตรน้ำถึงสิ้นฤดูฝนปี 2553 โดยประมาณปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน เท่ากับปีน้ำปกติ คาดการณ์ปริมาตรน้ำถึงสิ้นฤดูฝนปี 2554 โดยมีสมมุติฐาน ดังนี้ ใช้คาดการณ์การระบายน้ำ ปี 2554 เท่ากับปี 2553 ประมาณปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนในเกณฑ์ น้ำน้อย น้ำปกติ น้ำมาก และมากที่สุด ปริมาตรน้ำในอ่างฯเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์จะเข้าสู่ภาวะปกติได้ (อยู่ระหว่าง Upper กับ Lower Rule Curve) กรณีมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมาก และมากที่สุดเท่านั้น หน้า 17/13

18 52% ปี 2516 9,085 MCM ปี 2547 8,636 MCM ปี 2543 5,646 MCM ปี 2529 3,780 MCM

19 หน้า 19/13 65% ปี 2538 9,197 MCM ปี 2524 7,828 MCM ปี 2526 5,442 MCM
ปี 2534 3,456 MCM หน้า 19/13

20 ตารางสรุปน้ำในเขื่อน กฟผ. ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2553
น้ำน้อย น้ำปกติ น้ำน้อย น้ำปกติ น้ำน้อย หมายเหตุ * รวมอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ทั้งหมดในภาคนั้นๆ หน้า 20/13

21 การศึกษากรณีมีการผันน้ำมาเติมลง อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์
คาดการณ์ปริมาตรน้ำ 5 ปี โดยประมาณปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน เท่ากับปีน้ำปกติ กรณีระบายน้ำเท่ากับการระบายน้ำปี (7,570 ล้าน ลบ.ม.) ไม่มีการผันน้ำมาเติม ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับความต้องการชลประทานฤดูแล้ง ต้องลดความต้องการน้ำลง กรณีมีการผันน้ำมาเติมช่วงฤดูฝน เขื่อนภูมิพลปีละ 2,400 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนสิริกิติ์ปีละ 1,800 ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรน้ำในอ่างฯเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ สามารถเพื่อการระบายน้ำเพื่อการชลประทานฤดูแล้งได้อีก 30-40%

22

23

24 วิเคราะห์แนวโน้ม ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์
1. Linear Regression 2. Linear Regression of MA (3 years) 3. Differential Mass Curve

25 วิเคราะห์แนวโน้ม ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสิรินธร
1. Linear Regression 2. Linear Regression of MA (3 years) 3. Differential Mass Curve

26 วิเคราะห์แนวโน้ม ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจุฬาภรณ์
1. Linear Regression 2. Linear Regression of MA (3 years) 3. Differential Mass Curve

27 วิเคราะห์แนวโน้ม ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้ำพุง
1. Linear Regression 2. Linear Regression of MA (3 years) 3. Differential Mass Curve

28 วิเคราะห์แนวโน้ม ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนห้วยกุ่ม
1. Linear Regression 2. Linear Regression of MA (3 years) 3. Differential Mass Curve

29 วิเคราะห์แนวโน้ม ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนรัชชประภา
1. Linear Regression 2. Linear Regression of MA (3 years) 3. Differential Mass Curve

30 วิเคราะห์แนวโน้ม ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนบางลาง
1. Linear Regression 2. Linear Regression of MA (3 years) 3. Differential Mass Curve


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์น้ำในเขื่อน กฟผ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google