งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนองานสัมมนา “ฟาร์มหมู รีเทิร์น ขาดทุน 2 ปี ฟื้นอย่างไร? ใน 6 เดือน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนองานสัมมนา “ฟาร์มหมู รีเทิร์น ขาดทุน 2 ปี ฟื้นอย่างไร? ใน 6 เดือน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนองานสัมมนา “ฟาร์มหมู รีเทิร์น ขาดทุน 2 ปี ฟื้นอย่างไร? ใน 6 เดือน”
6 เดือน กับ ทิศทางวัตถุดิบอาหารสัตว์ เสนองานสัมมนา “ฟาร์มหมู รีเทิร์น ขาดทุน 2 ปี ฟื้นอย่างไร? ใน 6 เดือน” โดย นาย บุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 12 พฤษภาคม 2552

2 ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์และอาหารหมู
ของประเทศไทย ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 2552 เป็นข้อมูลประมาณการ

3 ความต้องการใช้อาหารสัตว์ของไทย ปี 2551 = 12.55 ล้านตัน
ความต้องการใช้อาหารสัตว์ของไทย ปี = ล้านตัน ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

4 เปรียบเทียบการผลิตอาหารสัตว์ไทย ปี2551 และ 2552
-2.7 -7.3 -5.3 -6.67 15.4 ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

5 สัดส่วนการใช้วัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ของประเทศไทย
ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย *จากการคำนวณ

6 ราคาวัตถุดิบหลักเฉลี่ยปี 2548-2552
7.48 7.2 4.07 4.2 ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

7 ราคาวัตถุดิบหลักเฉลี่ยปี 2548-2552
9.97 9.8 7.2 5.0 6.51 4.9 ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ปี 2552 เป็นราคาเฉลี่ย ม.ค.- เม.ย.

8 ราคาวัตถุดิบหลักเฉลี่ยปี 2548-2552
30.7 27.81 14.69 13.45 ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ปี 2552 เป็นราคาเฉลี่ย ม.ค.- เม.ย.

9 ดัชนีราคาเปรียบเทียบวัตถุดิบหลักปี 2548-2552
122.7 115.4 ที่มา: สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เทียบปี 2548 เป็นปีฐาน = 100 , ปี 2552 เป็นราคาเฉลี่ย ม.ค.- เม.ย.

10 แนวโน้มราคาวัตถุดิบในอนาคต : อุปสงค์ กับ อุปทาน
ตัวชี้วัดหลัก 1. ผลผลิตของวัตถุดิบ 2. เศรษฐกิจโลก 3. ราคาน้ำมันดิบ 4. อัตราแลกเปลี่ยน 5. กองทุน

11 บทสรุปแนวโน้มปี 2552 1. การผลิตอาหารสัตว์ของประเทศไทยจะขยายตัวตามการบริโภคภายในและการส่งออกของผลิตภัณฑ์สัตว์ไปยังต่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มลดลง 4% และอาหารหมูลดลง 7% 2. แนวโน้มราคาวัตถุดิบหลักจะลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้นทุนอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ลดลงตามราคาวัตถุดิบ

12 ถาม - ตอบ


ดาวน์โหลด ppt เสนองานสัมมนา “ฟาร์มหมู รีเทิร์น ขาดทุน 2 ปี ฟื้นอย่างไร? ใน 6 เดือน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google