งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท โลโก้ www.thaifeedmill.com เสนองานสัมมนา “ ฟาร์มหมู รีเทิร์น ขาดทุน 2 ปี ฟื้น อย่างไร ? ใน 6 เดือน ” โดย นาย บุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท โลโก้ www.thaifeedmill.com เสนองานสัมมนา “ ฟาร์มหมู รีเทิร์น ขาดทุน 2 ปี ฟื้น อย่างไร ? ใน 6 เดือน ” โดย นาย บุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท โลโก้ www.thaifeedmill.com เสนองานสัมมนา “ ฟาร์มหมู รีเทิร์น ขาดทุน 2 ปี ฟื้น อย่างไร ? ใน 6 เดือน ” โดย นาย บุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิต อาหารสัตว์ไทย 12 พฤษภาคม 2552

2 ปริมาณการผลิตอาหารสัตว์และอาหาร หมู ของประเทศไทย 2548 - 2552 ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 2552 เป็นข้อมูลประมาณการ 2552 เป็นข้อมูลประมาณการ www.thaifeedmill.com

3 ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ความต้องการใช้อาหารสัตว์ของไทย ปี 2551 = 12.55 ล้านตัน www.thaifeedmill.com

4 เปรียบเทียบการผลิตอาหารสัตว์ ไทย ปี 2551 และ 2552 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย -2.7 -5.3 -7.3 -6.67 15.4 www.thaifeedmill.com

5 สัดส่วนการใช้วัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ ของประเทศไทย ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย * จากการคำนวณ * จากการคำนวณ www.thaifeedmill.com

6 ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ราคาวัตถุดิบหลักเฉลี่ยปี 2548-2552 4.2 7.2 4. 07 7.48 www.thaifeedmill.com

7 ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ปี 2552 เป็นราคาเฉลี่ย ม. ค.- เม. ย. ปี 2552 เป็นราคาเฉลี่ย ม. ค.- เม. ย. 5.0 9.8 4.9 9. 97 7.2 6.51 ราคาวัตถุดิบหลักเฉลี่ยปี 2548-2552 www.thaifeedmill.com

8 ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ปี 2552 เป็นราคาเฉลี่ย ม. ค.- เม. ย. ปี 2552 เป็นราคาเฉลี่ย ม. ค.- เม. ย. 14.69 27.81 30.7 13.45 ราคาวัตถุดิบหลักเฉลี่ยปี 2548-2552

9 ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เทียบปี 2548 เป็นปีฐาน = 100 ปี 2552 เป็นราคาเฉลี่ย ม. ค.- เม. ย. เทียบปี 2548 เป็นปีฐาน = 100, ปี 2552 เป็นราคาเฉลี่ย ม. ค.- เม. ย. ดัชนีราคาเปรียบเทียบวัตถุดิบ หลักปี 2548-2552 122.7 115.4 www.thaifeedmill.com

10 แนวโน้มราคาวัตถุดิบในอนาคต : อุปสงค์ กับ อุปทาน 1. ผลผลิตของวัตถุดิบ 2. เศรษฐกิจโลก 3. ราคาน้ำมันดิบ 4. อัตราแลกเปลี่ยน 5. กองทุน ตัวชี้วัดหลัก www.thaifeedmill.com

11 บทสรุปแนวโน้มปี 2552 1. การผลิตอาหารสัตว์ของประเทศ ไทยจะขยายตัวตามการบริโภคภายใน และการส่งออกของผลิตภัณฑ์สัตว์ไปยัง ต่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มลดลง 4% และ อาหารหมูลดลง 7% 2. แนวโน้มราคาวัตถุดิบหลักจะลด ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้นทุนอาหาร สัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ลดลงตาม ราคาวัตถุดิบ www.thaifeedmill.com

12 ถาม - ตอบ


ดาวน์โหลด ppt บริษัท โลโก้ www.thaifeedmill.com เสนองานสัมมนา “ ฟาร์มหมู รีเทิร์น ขาดทุน 2 ปี ฟื้น อย่างไร ? ใน 6 เดือน ” โดย นาย บุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google