งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรูญ เลาห เลิศชัย คาดหมาย ลักษณะอากาศ. EL_NINO:2526,2535,2541,2547,2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรูญ เลาห เลิศชัย คาดหมาย ลักษณะอากาศ. EL_NINO:2526,2535,2541,2547,2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรูญ เลาห เลิศชัย คาดหมาย ลักษณะอากาศ

2

3

4

5

6 EL_NINO:2526,2535,2541,2547,2553

7

8

9 คาดหมายเปอร์เซ็นต์ปริมาณ ฝนสูง - ต่ำกว่าปกติ เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม พ. ศ. 2553

10 ภาคพ. ค. - มิ. ย. ก. ค. - ส. ค. ก. ย. - ต. ค. พ. ย. - ธ. ค. เหนือต่ำกว่าค่า ปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่า ปกติ - ตะวันออกเฉียงเ หนือ ต่ำกว่าค่า ปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่า ปกติ - กลางใกล้เคียงค่า ปกติ - ตะวันออกใกล้เคียงค่า ปกติ - ใต้ฝั่งตะวันออก ( อ่าวไทย ) ใกล้เคียงค่า ปกติ สูงกว่าค่าปกติ เล็กน้อย ใต้ฝั่งตะวันตก ( อันดามัน ) ใกล้เคียงค่า ปกติ สูงกว่าค่าปกติ เล็กน้อย กรุงเทพมหานค ร ใกล้เคียงค่า ปกติ - การคาดหมายฝน พ. ศ. 2553 เปรียบเทียบกับค่าปกติ

11

12 คาดหมายฝนเดือนพ. ค.- มิ. ย.- ก. ย. 2553

13 ช่วงต้นฤดูฝน ( ปลายเดือนเมษายน - เดือน พฤษภาคม ) 0.5, 3.8

14


ดาวน์โหลด ppt จรูญ เลาห เลิศชัย คาดหมาย ลักษณะอากาศ. EL_NINO:2526,2535,2541,2547,2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google