งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คาดหมายลักษณะอากาศ จรูญ เลาหเลิศชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คาดหมายลักษณะอากาศ จรูญ เลาหเลิศชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คาดหมายลักษณะอากาศ จรูญ เลาหเลิศชัย

2

3

4

5

6 EL_NINO:2526,2535,2541,2547,2553

7

8

9 คาดหมายเปอร์เซ็นต์ปริมาณฝนสูง-ต่ำกว่าปกติ
เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม พ.ศ. 2553

10 การคาดหมายฝน พ.ศ. 2553 เปรียบเทียบกับค่าปกติ
ภาค พ.ค. - มิ.ย. ก.ค. - ส.ค. ก.ย. - ต.ค. พ.ย. - ธ.ค. เหนือ ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใกล้เคียงค่าปกติ - ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออก ใต้ฝั่งตะวันออก (อ่าวไทย) สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) กรุงเทพมหานคร

11

12 คาดหมายฝนเดือนพ.ค.-มิ.ย.-ก.ย. 2553

13 ช่วงต้นฤดูฝน (ปลายเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม)
0.5, 3.8

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt คาดหมายลักษณะอากาศ จรูญ เลาหเลิศชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google