งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร. กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา ตอนที่ 8. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร. กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา ตอนที่ 8. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร. กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา ตอนที่ 8. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 32 ฉบับที่ 131. หน้า 38 - 40 ไกวัลย์ ถนอมสิน

2 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 11 = 2 3 4 22 = 2 6 8 12 = 1 5 7 = 1 7 9 16

3 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 5 = 1 2 3 29 = 4 5 6 11 = 2 3 4 = 5 6 7 41

4 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 10 = 2 2 4 28 = 4 4 6 18 = 3 3 5 = 5 5 7 40

5 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 20 = 3 6 2 26 = 3 8 2 23 = 3 7 2 = 3 9 2 29

6 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 13 = 4 4 5 19 = 6 6 7 16 = 5 5 6 = 7 7 8 22

7 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 17 = 5 4 3 5 = 3 2 1 10 = 4 3 2 = 6 5 4 26

8 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 14 = 2 4 8 21 = 3 6 12 7 = 1 2 4 = 4 8 16 28

9 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 7 = 2 1 3 23 = 4 3 5 17 = 3 5 4 = 5 4 6 34

10 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 10 = 3 2 4 17 = 4 3 5 5 = 2 1 3 = 5 4 6 26

11 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 20 = 2 2 5 30 = 3 3 5 12 = 1 1 6 = 2 6 6 48


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร. กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา ตอนที่ 8. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google