งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร. กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา ตอนที่ 8. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร. กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา ตอนที่ 8. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร. กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา ตอนที่ 8. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 32 ฉบับที่ 131. หน้า ไกวัลย์ ถนอมสิน

2 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 11 = = = =

3 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 5 = = = =

4 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 10 = = = =

5 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 20 = = = =

6 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 13 = = = =

7 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 17 = = = =

8 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 14 = = = =

9 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 7 = = = =

10 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 10 = = = =

11 เติมจำนวนใน ให้ ถูกต้อง 20 = = = =


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ รวบรวมจาก สุวร กาญจนมยูร. กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา ตอนที่ 8. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google