งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
general physics 2 General Physics II (ฟิสิกส์ทั่วไป 2) ดร.สุระ วุฒิพรหม กลุ่มเรียน 4 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2 แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต จำนวนชั่วโมงเรียน 45 ชั่วโมง (15 สัปดาห์) กลุ่มผู้เรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ วัน/เวลาเรียน วันพุธ ห้อง CLB5 วันศุกร์ ห้อง CLB5 ติดต่อผู้จัดการรายวิชา ห้องพักชั้น 3 ห้อง SC362 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ ต่อ 4539 มือถือ (AIS) Facebook: Sura Wuttiprom

3 เนื้อหาโดยสังเขป Electricity and Magnetism ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง
แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Light and Optics ทัศนศาสตร์ Modern Physics ฟิสิกส์ยุคใหม่

4 100 F 40 การประเมินผล (คะแนน) 1. ทดสอบย่อย 20 คะแนน
1. ทดสอบย่อย 20 คะแนน 2. การบ้าน + เข้าเรียน 10 คะแนน 3. สอบกลางภาค 35 คะแนน 4. สอบปลายภาค 35 คะแนน 40 F

5 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 เล่ม 1
หนังสืออ้างอิง ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 2 เล่ม 1 พงษ์ศักดิ์ ชินนาบุญ

6 UNIVERSITY PHYSICS หนังสืออ้างอิง Hugh D. Young Roger A. Freedman
WITH MODERN PHYSICS Hugh D. Young Roger A. Freedman 12TH EDITION

7 หนังสืออ้างอิง 1. Physics for Scientists and Engineers By Raymond A. Serway, John W. Jewett 2. Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach By Randall Dewey Knight 3. Conceptual Physics By Paul G. Hewitt 4. ตำราเรียนทุกสำนักพิมพ์


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google