งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: 11/5/20081 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: 11/5/20081 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: http://www.kmitl.ac.th/~kpbumroo 11/5/20081 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

2 คำแนะนำ กฎ กติกา และมารยาท  ความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน  กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ  ไม่ควรนำอาหารมารับประทานในห้องเรียน (ยกเว้นน้ำดื่ม)  แต่งกายสุภาพ ไม่เป็นที่รบกวนสมาธิในการเรียนของผู้อื่น  เข้าเรียนทุกครั้ง ตั้งใจเรียน ไม่คุยกันในห้องเรียน  ส่งการบ้านทุกครั้ง ตามกำหนดเวลา ที่ได้รับมอบหมาย  รู้จักใช้เครือข่ายข้อมูล ให้เป็นพร้อมทั้งถูกทาง และให้เป็น ประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาข้อมูล และการเรียนรู้ให้มากที่สุด  เข้าสอบ และไม่ทุจริตในการสอบ  โชคดีในการเรียนรู้ และวัดผล 11/5/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)2

3 เนื้อหา  หลักสูตรปี 2552 11/5/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)3

4 หนังสืออ้างอิงหลัก  Numerical Methods for Engineers 5 th Ed โดย Steven C. Chapra และ Raymond P. Canale สำนักพิมพ์ McGraw-Hill New York ปีที่พิมพ์ 2006  หอสมุดกลาง เลขหมู่ TA345 C45n 2006  ISBN 0071244298 (ปกอ่อน)  ศูนย์หนังสือจุฬา (International Ed ฿870 (฿780))  ห้องสมุดลด 25% (฿653)  World Wide Books KMITL (Indian Ed ฿675)  PowerPoint Slides http://www.ou.edu/class/che-design/ Num-Meth-06/index.htm 11/5/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)4

5 หนังสืออ้างอิง - MatLab  Applied Numerical Methods with MatLab for Engineers and Scientists 2 nd Ed โดย Steven C. Chapra สำนักพิมพ์ McGraw-Hill Boston ปีที่พิมพ์ 2008  ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขหมู่ QA297 C45a 2008 11/5/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)5

6 หนังสือภาษาไทย  ปราโมทย์ เดชะอำไพ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 4 ปีที่ พิมพ์ 2003 11/5/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)6

7 เนื้อหา  Computer Programming and Software Overview  Modeling and Error Analysis  Roots of Equations  Linear Algebraic Equations  Optimisation  Curve Fitting  Numerical Differentiation and Integration  Ordinary Differential Equations  Partial Differential Equations 11/5/200801052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)7


ดาวน์โหลด ppt บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: 11/5/20081 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google