งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation) สำหรับนักศึกษา 2G/2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation) สำหรับนักศึกษา 2G/2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation) สำหรับนักศึกษา 2G/2
บำรุง พ่วงเกิด Office: ME201 Homepage: 11/5/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

2 คำแนะนำ กฎ กติกา และมารยาท
ความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน กรุณาปิดโทรศัพท์มือถือ ไม่ควรนำอาหารมารับประทานในห้องเรียน (ยกเว้นน้ำดื่ม) แต่งกายสุภาพ ไม่เป็นที่รบกวนสมาธิในการเรียนของผู้อื่น เข้าเรียนทุกครั้ง ตั้งใจเรียน ไม่คุยกันในห้องเรียน ส่งการบ้านทุกครั้ง ตามกำหนดเวลา ที่ได้รับมอบหมาย รู้จักใช้เครือข่ายข้อมูล ให้เป็นพร้อมทั้งถูกทาง และให้เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาข้อมูล และการเรียนรู้ให้มากที่สุด เข้าสอบ และไม่ทุจริตในการสอบ โชคดีในการเรียนรู้ และวัดผล 11/5/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

3 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
เนื้อหา หลักสูตรปี 2552 11/5/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

4 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
หนังสืออ้างอิงหลัก Numerical Methods for Engineers 5th Ed โดย Steven C. Chapra และ Raymond P. Canale สำนักพิมพ์ McGraw-Hill New York ปีที่พิมพ์ 2006 หอสมุดกลาง เลขหมู่ TA345 C45n 2006 ISBN (ปกอ่อน) ศูนย์หนังสือจุฬา (International Ed ฿870 (฿780)) ห้องสมุดลด 25% (฿653) World Wide Books KMITL (Indian Ed ฿675) PowerPoint Slides Num-Meth-06/index.htm 11/5/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

5 หนังสืออ้างอิง - MatLab
Applied Numerical Methods with MatLab for Engineers and Scientists 2nd Ed โดย Steven C. Chapra สำนักพิมพ์ McGraw-Hill Boston ปีที่พิมพ์ 2008 ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขหมู่ QA297 C45a 2008 11/5/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

6 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
หนังสือภาษาไทย ปราโมทย์ เดชะอำไพ ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งที่ 4 ปีที่พิมพ์ 2003 11/5/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)

7 01052006 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)
เนื้อหา Computer Programming and Software Overview Modeling and Error Analysis Roots of Equations Linear Algebraic Equations Optimisation Curve Fitting Numerical Differentiation and Integration Ordinary Differential Equations Partial Differential Equations 11/5/2008 การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation)


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณทางวิศวกรรม (Engineering Computation) สำหรับนักศึกษา 2G/2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google