งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์การเขียน หนังสือ - ตำรา ศาสตราจารย์ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์การเขียน หนังสือ - ตำรา ศาสตราจารย์ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์การเขียน หนังสือ - ตำรา ศาสตราจารย์ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ขั้นตอนการผลิตงานเขียน หนังสือ - ตำรา • การเขียนตำราต้องใช้เวลาหลังจากมี ประสบการการสอน มาแล้วอย่างน้อย 5-10 ปี • ต้องค่อยๆ สะสมเนื้อหาวิชาที่สอน • เริ่มจากทำเอกสารประกอบการสอน • เพิ่มเติมเนื้อหาไปทุกๆ ครั้งที่สอน

3 ขั้นตอนการผลิตงานเขียน หนังสือ - ตำรา • อาจารย์ผู้สอนต้องขยันอ่านตำรา และ วารสาร เพื่อปรับปรุง เอกสารประกอบการสอน จนได้เป็น เอกสารคำสอน • หลังจากนั้นจึงพัฒนาไปเป็นตำรา • ตำราจะต้องมีเนื้อหาให้ครบถ้วนทั้ง รายวิชา • หนังสือมีเนื้อหาเฉพาะเรื่องทางวิชาการ

4 ขั้นตอนการผลิตงานเขียน หนังสือ - ตำรา • สะสม Textbook/Review ที่เกี่ยวข้อง กับหนังสือ - ตำราที่ตั้ง ใจจะเขียน • ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวิชาที่ รับผิดชอบสอน • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ ต้องการเขียน • กำหนดเค้าโครงเรื่องที่ต้องการเขียน • กำหนดจำนวนบท • กำหนดหัวข้อย่อยในแต่ละบท

5 ขั้นตอนการผลิตงานเขียน หนังสือ - ตำรา • อ่านๆๆๆๆๆๆ • แปลๆๆๆๆๆๆ • แปลเล่มที่มีเนื้อหามาก ที่สุดก่อน • สอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติม จากเล่มอื่นๆ

6 ขั้นตอนการผลิตงานเขียน หนังสือ - ตำรา • เรียบเรียงเนื้อหาตามความต้องการของ ผู้เขียน • หากมีผลงานวิจัยของตนเองให้นำมา สอดแทรกด้วยจะดีมาก • อ่านเนื้อหาที่เรียบเรียงแล้ว และปรับปรุง ให้เหมาะสม

7 ขั้นตอนการผลิตงานเขียน หนังสือ - ตำรา • การเรียบเรียงเนื้อหา ควรเขียนประโยคให้ สมบูรณ์ มีประธาน กริยา กรรม • เขียนประโยคให้อ่านเข้าใจง่าย • คำศัพท์วิทยาศาสตร์ให้ใช้อ้างอิงตาม คำศัพท์ราชบัณฑิตฯ

8 ขั้นตอนการผลิตงานเขียน หนังสือ - ตำรา • การนำรูปหรือตารางที่นำมาจากตำรา เล่มอื่นต้องอ้างอิง แหล่งที่มา • หากถ่ายภาพเองได้จะดีมาก • มีเอกสารอ้างอิงทุกบท • ใช้เอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย • ตำราต้องมีดัชนีคำอยู่ท้ายเล่ม

9 ขั้นตอนการผลิตงานเขียน หนังสือ - ตำรา • จัดการพิมพ์รูปเล่มต้นฉบับให้ เรียบร้อย • ตรวจทานคำที่พิมพ์ผิด ให้มีคำที่พิมพ์ ผิดน้อยที่สุด • ต้องมีคนช่วยอ่านและตรวจทาน คำผิด • คนช่วยอ่านควรเป็นคนที่มีความรู้ด้าน ภาษาศาสตร์ • มีแหล่งพิมพ์ เดือน - ปีที่พิมพ์ และ เลข ISBN

10


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์การเขียน หนังสือ - ตำรา ศาสตราจารย์ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google