งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความจำเป็นในการสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความจำเป็นในการสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความจำเป็นในการสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

2 1. การศึกษาในโรงเรียนสัมพันธ์ กับบุคคลในชุมชน

3 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน ร่วม

4 3. ทำให้ครูกับผู้ปกครองนักเรียน และประชาชน ในชุมชนมีความเข้าใจซึ่งกันและ กัน

5 4. เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ เป็นปัญหาต่อการศึกษา

6 5. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการ เรียนการสอนตามความต้องการ ของชุมชน

7 6. เพื่อให้ทรัพยากรของชุมชนให้ เป็นประโยชน์

8 7. ทำให้โรงเรียนมีความรู้ความ เข้าใจชุมชนดี

9 8. โรงเรียนเป็นแหล่งคัดเลือกคน ให้ชุมชน

10 9. โรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนาคนให้ ชุมชน

11 10. โรงเรียนเป็นแหล่งรวม สาขาวิชาต่างๆ

12 11. โรงเรียนเป็นแหล่งถ่ายทอด วัฒนธรรม

13 12. โรงเรียนเป็นศูนย์อบรมของ ชุมชน

14 13. โรงเรียนและชุมชนมีจุดหมาย เดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt ความจำเป็นในการสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google