งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาของ นโยบายสาธารณะ ในชุมชนของท่าน โครงการ นครพนม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาของ นโยบายสาธารณะ ในชุมชนของท่าน โครงการ นครพนม 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาของ นโยบายสาธารณะ ในชุมชนของท่าน โครงการ CCE @ นครพนม 1

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 1: ระบุปัญหาของนโยบายสาธารณะ ในชุมชน หลังจากสิ้นสุดการบรรยายในหัวข้อนี้ ผู้เข้าร่วม ควรเข้าใจวิธีการต่างๆ ดังนี้ การระบุปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ การชี้ให้เห็นถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของ ภาครัฐที่จะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไข ปัญหาต่างๆ สามารถระบุสิ่งที่รับรู้รับทราบแล้วเกี่ยวกับปัญหา เหล่านั้น 2

3 หลักการในการเลือก ปัญหาที่จะศึกษา คำถามที่สำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการ พิจารณาก่อนที่จะทำการคัดเลือกปัญหา 1. ปัญหาที่คัดเลือกมามีความสำคัญกับคุณและ คนในชุมชนหรือไม่ ? 2. ภาครัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการกับ ปัญหานี้หรือไม่ ? 3. ข้อมูลของปัญหามีเพียงพอสำหรับการพัฒนา ให้เป็นโครงการที่ดีหรือไม่ ? 4. มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาที่เลือก มาหรือไม่ ? 5. มีปัญหาอื่นในชุมชนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อ การศึกษาอีกหรือไม่ 3


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาของ นโยบายสาธารณะ ในชุมชนของท่าน โครงการ นครพนม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google