งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ลักษณนาม สมุหนาม อาการนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ลักษณนาม สมุหนาม อาการนาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ลักษณนาม สมุหนาม อาการนาม

3 สามานยนาม สามานยนาม คือ คำนามที่ใช้เรียกสิ่ง ต่าง ๆ ไม่ เฉพาะเจาะจง เช่น นักร้อง น้ำ ปากกา สุนัข โต๊ะ เก้าอี้ เป็น ต้น

4 วิสามานยนาม วิสามานยนาม คือ คำนามที่เป็นชื่อ เฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น สมชาย ไอ้ด่าง รามเกียรติ์ โรงเรียน อัสสัมชัญ จังหวัด อุบลราชธานี เป็นต้น

5 ลักษณนาม คือ คำนามที่ใช้บอกลักษณะ ของนามที่อยู่ข้างหน้า โดยจะวางไว้หลังคำ วิเศษณ์บอกจำนวนนับ เช่น กระดาษ 2 แผ่น ผ้า 2 ผืน ดินสอ 2 แท่ง เป็นต้น

6 สมุหนาม คือ คำนามบอกหมวดหมู่ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มคน สิ่งของ หมู่สัตว์ มักวาง ไว้ข้างหน้าคำนามที่เป็น ชื่อเฉพาะ เช่น กรมสามัญ กองทหาร ฝูงวัว โขลงช้าง คณะครู เป็นต้น

7 อาการนาม คือ คำนามบอกชื่ออาการ คุณลักษณะและ สภาวะต่าง ๆ ที่ไม่มี ตัวตน มักใช้คำว่า การ นำหน้าคำกริยา เช่น การวิ่ง การเดิน การเรียน การนอน และใช้ ความ นำหน้า คำกริยาหรือคำ วิเศษณ์ เช่นความจริง ความดี ความเจริญ ความชั่ว เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt คำนาม สามานยนาม วิสามานยนาม ลักษณนาม สมุหนาม อาการนาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google