งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adjective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adjective."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adjective

2 Adjective มีอยู่ 6 ชนิด 1.Descriptive Adjective 2.Proper Adjective 3.Quantitative Adjective 4.Numberal Adjective 5.Demonstrative Adjective 6.Possesssive Adjective

3 1.Descriptive Adjective
คุณศัพท์แสดงคุณสมบัติ เป็นคำคุณศัพท์บอกลักษณะ คือจะไปขยายนามเพื่อบอกให้รู้ว่า นามนั้นมีลักษณะ คุณสมบัติ หรือความพิเศษอย่างไร เป็นชนิดที่ใช้มากที่สุด เช่น strong, red, tall, etc. ตัวอย่างประโยคเช่น 1.My sister is tall.(พี่สาว/น้องสาวของฉันตัวสูง) 2.The dirty dog is very poor.(สุนัขที่สกปรกน่าสงสารมาก) 3.The brave man can help every one.(ชายผู้กล้าหาญสามารถช่วยเหลือทุกคนได้)

4 2.Proper Adjective คือ คำที่ไปขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ ซึ่งมีรูปเปลี่ยนมาจาก Proper noun เช่น Korea-Korean, Hawai-Hawiian, England-English, Thailand-Thai, China-Chinese, ตัวอย่างประโยคเช่น 1.Tom is English people.(ทอมเป็นคนอังกฤษ) 2.Can you speak Chinese? (เธอสามารถพูดภาษาจีนได้ไหม) 3.I love Thai people.(ฉันรักคนไทย)

5 3.Quantitative Adjective
คือ คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกปริมาณว่ามีสิ่งเหล่านั้นว่ามีมากหรือมีน้อยเช่น much, many, little, some, any, enough, half, great, all, whole, etc. ตัวอย่างประโยคเช่น 1.I have little money in my bag.(ฉันมีเงินในกระเป๋าน้อย) 2.You eat many oranges at the market.(เธอกินส้มจำนวนมากที่ตลาด)

6 4.Numeral Adjective คือ คุณศัพท์ที่บอกจำนวนมากน้อยของนามที่นับได้ หรือเรียงลำดับก่อนหลังของคำนาม แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 1)บอกจำนวนนับ Cadinal เช่น one two three four etc. 2)บอกลำดับที่ Ordinal เช่น first second third etc. 3)บอกจำนวนเท่า Multiplicative เช่น single double etc. ตัวอย่างประโยคเช่น I have two pencils in my bag.(ฉันมีดินสอ 2 แท่งในกระเป๋า) He is the sixth student in the line.(เขาเป็นนักเรียนคนที่หกในแถว)

7 5.Demonstrative Adjective
คือ คำที่แสดงความชี้เฉพาะ เจาะจงนามสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้แก่ that, the, these, those, this ตัวอย่างประโยคเช่น 1.Who is that girl? (ใครคือเด็กหญิงคนนั้น) 2.A red pen is on the table.(ปากกาสีแดงอยู่บนโต๊ะตัวนั้น) 3.I want this pink bag.(ฉันต้องการกระเป๋าสีชมพูใบนี้)

8 6. Possessive Adjective คือ คุณศัพท์บอกความเป็นเจ้าของ หมายถึง คำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกความเป็นเจ้าของ ตัวอย่างประโยคเช่น This is my table.(นี่คือโต๊ะของฉัน) Her pen is on my desk.(ปากกาของหล่อนอยู่บนโต๊ะฉัน) Their parents work hard every day.(พ่อแม่ของพวกเขาทำงานหนักทุกวัน)

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Adjective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google