งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adjective. Adjective มีอยู่ 6 ชนิด 1.Descriptive Adjective 2.Proper Adjective 3.Quantitative Adjective 4.Numberal Adjective 5.Demonstrative Adjective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adjective. Adjective มีอยู่ 6 ชนิด 1.Descriptive Adjective 2.Proper Adjective 3.Quantitative Adjective 4.Numberal Adjective 5.Demonstrative Adjective."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adjective

2 Adjective มีอยู่ 6 ชนิด 1.Descriptive Adjective 2.Proper Adjective 3.Quantitative Adjective 4.Numberal Adjective 5.Demonstrative Adjective 6.Possesssive Adjective

3 1. Descriptive Adjective คุณศัพท์แสดงคุณสมบัติ เป็นคำคุณศัพท์ บอกลักษณะ คือจะไปขยายนามเพื่อบอกให้รู้ว่า นาม นั้นมีลักษณะ คุณสมบัติ หรือความพิเศษอย่างไร เป็น ชนิดที่ใช้มากที่สุด เช่น strong, red, tall, etc. ตัวอย่างประโยคเช่น 1.My sister is tall.( พี่สาว / น้องสาวของฉันตัวสูง ) 2.The dirty dog is very poor.( สุนัขที่สกปรกน่าสงสาร มาก ) 3.The brave man can help every one.( ชายผู้กล้าหาญ สามารถช่วยเหลือทุกคนได้ )

4 2.Proper Adjective คือ คำที่ไปขยายนามเพื่อบอกสัญชาติ ซึ่งมีรูป เปลี่ยนมาจาก Proper noun เช่น Korea-Korean, Hawai- Hawiian, England-English, Thailand-Thai, China- Chinese, ตัวอย่างประโยคเช่น 1.Tom is English people.( ทอมเป็นคนอังกฤษ ) 2.Can you speak Chinese? ( เธอสามารถพูดภาษาจีนได้ ไหม ) 3.I love Thai people.( ฉันรักคนไทย )

5 3.Quantitative Adjective คือ คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกปริมาณว่ามี สิ่งเหล่านั้นว่ามีมากหรือมีน้อยเช่น much, many, little, some, any, enough, half, great, all, whole, etc. ตัวอย่างประโยคเช่น 1.I have little money in my bag.( ฉันมีเงินใน กระเป๋าน้อย ) 2.You eat many oranges at the market.( เธอกิน ส้มจำนวนมากที่ตลาด )

6 4.Numeral Adjective คือ คุณศัพท์ที่บอกจำนวนมากน้อยของนามที่นับ ได้ หรือเรียงลำดับก่อนหลังของคำนาม แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 1) บอกจำนวนนับ Cadinal เช่น one two three four etc. 2) บอกลำดับที่ Ordinal เช่น first second third etc. 3) บอกจำนวนเท่า Multiplicative เช่น single double etc. ตัวอย่างประโยคเช่น 1.I have two pencils in my bag.( ฉันมีดินสอ 2 แท่งใน กระเป๋า ) 2.He is the sixth student in the line.( เขาเป็นนักเรียน คนที่หกในแถว )

7 5.Demonstrative Adjective คือ คำที่แสดงความชี้เฉพาะ เจาะจงนามสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ได้แก่ that, the, these, those, this ตัวอย่างประโยคเช่น 1.Who is that girl? ( ใครคือเด็กหญิงคนนั้น ) 2.A red pen is on the table.( ปากกาสีแดงอยู่บนโต๊ะตัวนั้น ) 3.I want this pink bag.( ฉันต้องการกระเป๋าสีชมพูใบนี้ )

8 6. Possessive Adjective คือ คุณศัพท์บอกความเป็นเจ้าของ หมายถึง คำคุณศัพท์ ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกความเป็นเจ้าของ ตัวอย่างประโยคเช่น 1.This is my table.( นี่คือโต๊ะของฉัน ) 2.Her pen is on my desk.( ปากกาของหล่อนอยู่บนโต๊ะฉัน ) 3.Their parents work hard every day.( พ่อแม่ของพวกเขา ทำงานหนักทุกวัน )

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Adjective. Adjective มีอยู่ 6 ชนิด 1.Descriptive Adjective 2.Proper Adjective 3.Quantitative Adjective 4.Numberal Adjective 5.Demonstrative Adjective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google