งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คุณชอบสีอะไร ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนโดย ครูกริช ธีรางศุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คุณชอบสีอะไร ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนโดย ครูกริช ธีรางศุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คุณชอบสีอะไร ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนโดย ครูกริช ธีรางศุ

2 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1 ต.1.2 สาระที่ 2 มาตรฐาน ต.2.1 ต.2.2

3 คำถามกำหนอดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด สีที่เป็นศิริมงคลของประเทศจีนคือสีอะไร มี ความหมายอย่างไร คำถามประจำหน่วย สีต่างๆในภาษาจีนพูดว่าอย่างไร คำถามประจำบท คุณชอบสีอะไร

4 เครื่องมือวัด ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ – วิธีการ ทดสอบก่อนเรียน – เครื่องมือ แบบทดสอบ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ – วิธีการ ตอบคำถามอ่านบทสนทนา – เครื่องมือ บทเรียน คำถาม สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ – วิธีการ ทดสอบก่อนเรียน – เครื่องมือ แบบทดสอบ

5 โครงงาน สมุดคำศัพท์ภาษาจีน ให้นักเรียนจัดทำสมุดคำศัพท์ภาษาจีน โดย แบ่งแยกหมวดหมู่ พร้องทั้งมีภาพประกอบ และ บอกสีของสิง่ของต่างๆ โดยการเขียนหรือการ พิมพ์ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ในหมวดต่างใว้ให้ง่าย ต่อการเรียนและศึกษา นักเรียนสามารถใช้สิ่งของต่างๆ มาเขียนลง ในสมุดคำศัพท์ เช่น ผลไม้ อุปกรณ์การเรียน สัตว์ต่างๆ อาหารการกิน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เป็นต้น และบอกสีสันของสิ่งเหล่านั้น

6 โครงงานสมุดคำศัพท์ภาษาจีน Goal นักเรียนสามารถ สร้างสมุดรวบรวมคำศัพท์ที่เรียนไป แล้ว โดยแยกเป็นหมวดๆสำหรับทบทวนคำศัพท์ที่เรียน ผ่านมาแล้ว Role นักเรียนต้องรวบรวมคำศัพท์ พร้อมทั้งภาพประกอบ แล้ว แยกเป็นหมวดๆ Audience นักเรียนชั้น ม.1 ทุกคน ที่เรียนภาษาจีน Set of activities and taske นักเรียนออกแบบ สมุดคำศัพท์ รวมถึงทำภาพประกอบ ให้สวยงาม Products สมุดคำศัพท์ ที่มีภาพประกอบ มีคำศัพท์จีน พินอิน พร้อมทั้งคำแปล

7


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง คุณชอบสีอะไร ช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนโดย ครูกริช ธีรางศุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google