งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ (Analysis) กิจกรรม รูปเรขาคณิตในกลุ่ม ของท่านทั้งหมดมี 50 ใบ ให้กลุ่มของท่านพิจารณา ดังนี้ 1. รูปเรขาคณิตของทั้ง กลุ่มที่สมบูรณ์มีลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ (Analysis) กิจกรรม รูปเรขาคณิตในกลุ่ม ของท่านทั้งหมดมี 50 ใบ ให้กลุ่มของท่านพิจารณา ดังนี้ 1. รูปเรขาคณิตของทั้ง กลุ่มที่สมบูรณ์มีลักษณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การวิเคราะห์ (Analysis) กิจกรรม รูปเรขาคณิตในกลุ่ม ของท่านทั้งหมดมี 50 ใบ ให้กลุ่มของท่านพิจารณา ดังนี้ 1. รูปเรขาคณิตของทั้ง กลุ่มที่สมบูรณ์มีลักษณะ เป็นอย่างไรบ้าง 2. มีรูปเรขาคณิตขาด หายไป 2 ใบ เป็นรูปใด

4 รูปเรขาคณิตที่ได้ จากการวิเคราะห์ มีเกณฑ์ในการจัด หมวดหมู่ได้คือ - รูปร่าง - ขนาด - สี กิจกรรม

5 การวิเคราะห์ (Analysis) กิจกรรม เก็บดอกไม้

6 การวิเคราะห์ (Analysis) กิจกรรม มีดอกไม้ 10 ดอก ให้ผู้เล่น 2 คน สลับกันเก็บดอกไม้คนละครั้ง โดยมี เงื่อนไขดังนี้ 1. การเก็บแต่ละครั้งสามารถเก็บได้ ครั้งละ 1 ดอก หรือ 2 ดอกก็ได้ 2. ใครที่เก็บได้ดอกสุดท้ายเป็นผู้แพ้ 3. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าเก็บ อย่างไรให้ชนะได้ทุกครัง

7 12 345678 910

8 การวิเคราะห์ (Analysis) ความหมาย การแยกข้อมูล หรือ ภาพรวมของ สิ่งใด สิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ แล้วใช้ เกณฑ์ จัด ข้อมูลเป็น หมวดหมู่ เพื่อให้เข้าใจและเห็น ความสัมพันธ์ของข้อมูล ส่วนต่าง ๆ เพื่อ …...

9 การวิเคราะห์ (Analysis) - ให้ได้ความรู้ความเข้าใจ และข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษา - หาเหตุและผลของสิ่งที่ เกิดขึ้น - แก้ปัญหา - ประเมินค่าและตัดสินใจ - สร้างสรรค์สิ่งใหม่

10

11 การวิเคราะห์ (Analysis) - การวิเคราะห์ องค์ประกอบ - การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ - การวิเคราะห์ หลักการ - การวิเคราะห์ ความสำคัญ - การวิเคราะห์ กระบวนการ

12 ขั้นตอนของการวิเคราะห์ 1. ศึกษาข้อมูล 2. ตั้งวัตถุประสงค์ในการจำแนกข้อมูล 3. กำหนดเกณฑ์ในการจำแนกข้อมูล 4. แยกแยะข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ได้ องค์ประกอบ 5. หาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและ ความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละองค์ประกอบ

13 การสังเคราะห์ (Synthesis) ความหมาย การนำความรู้ที่ผ่าน การวิเคราะห์ มาผสมผสานสร้างสิ่งใหม่ ที่มีลักษณะต่างจากเดิม

14

15 ขั้นตอนของการสังเคราะห์ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของสิ่งใหม่ที่ต้องการสร้าง 2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3. เลือกข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4. นำข้อมูลมาทำกรอบแนวคิดสำหรับสร้างสิ่งใหม่

16 การฝึกสังเคราะห์ ให้คิดเลือกวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ นำมาผสมผสานกัน สรรค์สร้างเป็นสิ่งใหม่ - ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้ ตามที่ปรารถนา - ให้เลือกผสมผสานอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ เหล่านี้ มากกว่าสองอย่างขึ้นไป - ให้ตั้งชื่อสิ่งของที่เราสังเคราะห์ขึ้นใหม่ - ให้บอกวัตถุประสงค์ของการใช้งานของสิ่งที่สังเคราะห์ใหม่ - ให้ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่คิดได ้

17 การฝึก สังเคราะห์ แว่นตา โทรศัพท์มือถือ หมากกันน๊อค สมุดบันทึก โทรศัพท์ นาฬิกา ที่ใส่เครื่องเขียน คอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ แฟกซ์ กรรไกร ถ้วยกาแฟ แปรง กระดาน ปากกา ถังน้ำ ที่เขี่ยบุหรี่ ไฟฉาย พรม โต๊ เก้าอี้ โทรทัศน์ วิดีโอ พัดลม แอร์ สเตริโอ หนังสือพิมพ์ กระดาษชำระ ราวตากผ้า ถุงเท้า กระเป๋า เสื้อ กางเกง ไขควง สว่าน ค้อน แม่แรง คีม มีด หม้อ กระทะ ขวด 1. จงพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของต่อไปนี้

18 การฝึกสังเคราะห์

19 รายชื่อสิ่งของที่เลือก ชื่อประโยชน์ใช้งาน 1. แว่นตา 2. ไฟฉาย 3. หมวกกันน็อค หมวกนัก โบราณคดี ใช้ในการสำรวจถ้ำหรือพื้นที่ ทางโบราณคดี - แว่นตา : ป้องกันฝุ่น ควัน - ไฟฉาย : เวลาเข้าถ้ำหรือที่มืด - หมวก : ป้องกันเศษดิน หิน 3. ให้ระบุรายละเอียดของชิ้นงานใหม่ตามตารางดังนี้ ลักษณะ / รูปร่าง หมวกกันน็อค มีไฟฉาย และแว่นตา ชิ้นงานใหม่

20 กิจกรรม 1. ให้ทุกกลุ่มกำหนดชื่ออาหาร 4 อย่าง สำหรับ 1 มื้อ 2. ให้บอกว่าอาหารแต่ละอย่างมีส่วนประกอบ อะไรบ้าง 3. ให้จัดหมู่ / ประเภท ส่วนประกอบของอาหาร 4. ให้ตอบว่าอาหารมื้อนี้มีคุณค่าครบถ้วนหรือไม่ เพราะอะไร

21 กิจกรรม ให้คิดเมนูอาหารขึ้นมาใหม่ ที่มีคุณค่าครบถ้วน สำหรับอาหาร 1 มื้อ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ (Analysis) กิจกรรม รูปเรขาคณิตในกลุ่ม ของท่านทั้งหมดมี 50 ใบ ให้กลุ่มของท่านพิจารณา ดังนี้ 1. รูปเรขาคณิตของทั้ง กลุ่มที่สมบูรณ์มีลักษณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google