งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนุกกับชนิดของ คำไทย ไปกับ อ. พัชริ นทร์ พึ่ง เนตร  คำนาม  คำสรรพ นาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนุกกับชนิดของ คำไทย ไปกับ อ. พัชริ นทร์ พึ่ง เนตร  คำนาม  คำสรรพ นาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนุกกับชนิดของ คำไทย ไปกับ อ. พัชริ นทร์ พึ่ง เนตร  คำนาม  คำสรรพ นาม

2  ความหมายของคำนาม  ชนิดของคำนาม  หน้าที่ของคำนาม

3 ความหมายของ คำนาม คำนาม คือคำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ สภาพ อาการและลักษณะ ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรม ( ไก่ ดอกไม้ บ้าน ) และ นามธรรม ( ความดี การเขียน การนอน )

4 ชนิดของ คำนาม  สามา นยนาม  วิสามา นยนาม  ลักษณ นาม  สมุ หนาม  อาการ นาม

5 หน้าที่ คำนาม  ประธานของ ประโยค  กรรมของ ประโยค  ส่วนขยายของ คำอื่น  ขยายคำกริยา  ทำหน้าที่เป็น ส่วนเติมเต็ม  ทำหน้าที่เรียก ขาน

6 ยกตัวอย่างคำนาม นายแพทย์ คนไข้ ครู พยาบาล …... แจกัน โอ่ง จอบ เสียม ………. หมี ช้าง เสือ กวาง ……... ความดี ความเรียบร้อย การเดิน การวาด ……. มาทบทวน ความรู้กันดีกว่า

7 ครูชมเชยนักเรียน ตำรวจจับผู้ร้าย แม่ปรุงอาหาร ชาวนาเกี่ยวข้าว น้องอาบน้ำสุนัข ขีดเส้นใต้คำนามกันหน่อย

8 ครูชมเชยนักเรียน ตำรวจจับผู้ร้าย แม่ปรุงอาหาร ชาวนาเกี่ยวข้าว น้องอาบน้ำสุนัข ตรวจเฉลยคำนาม

9 คำสรรพ นาม  ความหมายของ คำสรรพนาม  ชนิดของคำ สรรพนาม  หน้าที่คำสรรพ นาม  ความหมายของ คำสรรพนาม  ชนิดของคำ สรรพนาม  หน้าที่คำสรรพ นาม

10 ความหมายของคำ สรรพนาม คำสรรพนาม คือคำที่ใช้ แทนนามในประโยคสื่อสาร เราใช้คำสรรพนามเพื่อไม่ ต้องการกล่าวนามนั้นซ้ำ ๆ

11 ชนิดของคำ สรรพนาม  บุรุษสรรพนาม  อนิยมสรรพ นาม  นิยมสรรพ นาม  ปฤจฉาสรรพ นาม  วิภาคสรรพ นาม  ประพันธสร รพนาม

12 หน้าที่คำ สรรพนาม  ประธานของ ประโยค  กรรมของ ประโยค  ส่วนขยายของ คำอื่น  ขยายคำกริยา  ทำหน้าที่เป็น ส่วนเติมเต็ม  ทำหน้าที่เรียก ขาน

13 ฉันเป็นเพื่อนกับเขา นั่นบ้านของเธอ เด็กบ้างเรียนบ้าง เล่น ใครส่งเสียงดัง อะไรอะไรก็อร่อย ขีดเส้นใต้คำสรรพนามกันหน่อย

14 ฉันเป็นเพื่อนกับเขา นั่นบ้านของเธอ เด็กบ้างเรียนบ้าง เล่น ใครส่งเสียงดัง อะไรอะไรก็อร่อย ขีดเส้นใต้คำสรรพนามกันหน่อย


ดาวน์โหลด ppt สนุกกับชนิดของ คำไทย ไปกับ อ. พัชริ นทร์ พึ่ง เนตร  คำนาม  คำสรรพ นาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google