งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานเรื่อง “ อุป รากจีน ” ศิลปะการแสดงที่ล้ำ ค่า จัดทำโดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานเรื่อง “ อุป รากจีน ” ศิลปะการแสดงที่ล้ำ ค่า จัดทำโดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานเรื่อง “ อุป รากจีน ” ศิลปะการแสดงที่ล้ำ ค่า จัดทำโดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 มัธยมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

2 ที่มาของโครงงาน เนื่องจากการแสดงงิ้ว หรืออุปรากรจีน ถือเป็นศิลปะการแสดงที่ล้ำค่าทางวัฒนธรรม ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ได้รับความ นิยมจากคนจีน คนไทยเชื้อสายจีน และการ แสดงงิ้วยังได้รับการยอมรับจากองค์กร ยูเนสโกและยกระดับการแสดงงิ้วให้เป็นมรดก ทางวัฒนธรรมของโลก แต่ปัจจุบันคนยุคใหม่ ไม่นิยมดูการแสดงงิ้ว เพื่อให้การแสดงงิ้วเป็น ที่รู้จักมากขึ้นในหมู่คนไทย ทางกลุ่มจึงได้ จัดทำโครงงานเรื่องนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูล ความรู้ต่อผู้ที่สนใจ

3 ประวัติความเป็นมา การแสดงงิ้วเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง ต้นราชวงศ์ซ้ง เป็นการแสดงที่เป็นโครงกลอน สลับการร้องประกอบเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า มัก นำนิทานพื้นบ้านเรื่อง “ คุนฉู ” มาจัดทำการแสดง และเป็นที่ชื่นชอบของขุนนางชั้นสูงตลอดจน สามัญชนทั่วไป การแสดงงิ้วเฟื่องฟูมากในยุคของ พระนางซูศีไทเฮา และในศตวรรษที่ 18 เกิด อุปรากรแบบใหม่ที่ปักกิ่ง ซึ่งเป็นรูปแบบของงิ้วใน ปัจจุบัน และเป็นที่ แพร่หลายและเป็นที่รู้จักทั่ว โลก

4 การแสดงงิ้วในประเทศไทย การแสดงงิ้วตามเอกสารเก่าที่สุดที่มีการพูดถึงการแสดงงิ้ว คือ จดหมายเหตุลาลูแบร์ซึ่งเป็นราชทูตจากฝรั่งเศสที่เข้า มาเจริญพระราชไมตรีกับสมเด็จพระนารายณ์เมื่อ พ. ศ และมีบันทึกอีกช่วงครั้งสมัยของสมเด็จพระเจ้าตาก สินมหาราช กรุงธนบุรี ครั้งมีการอัญเชิญพระแก้วมรกตล่อง น้ำมายังพระนคร นอกจากขบวนแห่จะมี โขน ละคร ดนตรี ปี่พาทย์แล้ว ยังมีคณะงิ้วอีก 2 ลำเรือแสดงล่องลงมา ด้วยกันอีกด้วย การแสดงงิ้วในเมืองไทยได้รับความนิยมสูงสุดในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสมัยนั้นมี ทั้งคณะของทั้งไทยและจีน และยังมีการเปิดโรงเรียนสอน งิ้วและมีโรงงิ้วแสดงเป็นประจำมากมายบนถนนเยาวราช

5 ลักษณะและประเภทของการแต่งหน้างิ้ว ลักษณะและประเภทของการแต่งหน้างิ้ว ความโดดเด่นของการแสดงงิ้วนั้น นอกจากลีลาการ ร่ายรำการเคลื่อนไหวของผู้แสดงแล้ว เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตลอดจนการแต่งหน้าก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว อย่างเช่นสีสันของการแต่งหน้าที่แตกต่างกันไป ก็จะบ่งบอกถึงบุคลิกและอุปนิสัยของตัวละครได้ อย่างเช่น การแต่งหน้า สีแดง จะมีความหมายไปในทางที่ดี เป็นสัญลักษณ์ของผู้ ซื่อสัตย์และกล้าหาญ สีดำ มีความหมาย เป็นกลาง เป็นสัญลักษณ์ของผู้ห้าวหาญ ไม่เห็นแก่ตัวและเฉลียวฉลาด สีน้ำเงิน / เขียว ก็จะมีความหมายเป็นกลางเช่นเดียวกันและยัง ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวีรบุรุษชาวบ้านอีกด้วย สีขาวและสีเหลือง มักจะมีความหมายไปทางลบ เป็น สัญลักษณ์ของผู้เหี้ยมโหดและคดโกง

6 ตัวละครแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1. ตัวละครชาย " เชิง (Sheng)" ตัวละครฝ่ายชายแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ " บู๊ " ผู้แสดงต้องแสดงบทโลดโผน ส่วน " บุ๋น " เน้นการขับร้องและการแสดงอารมณ์ 2. ตัวละครหญิง " ตั้น (Dun)" 3. ตัวละครวาด " จิ้ง (Jing)" เป็นตัวละครที่แต่งหน้าด้วย ลวดลายสีสันต่างๆ ซึ่งบ่งบอกถึงนิสัยของตัวละคร ผู้แสดง ต้องมีหน้าผากที่กว้าง รูปร่างสูงใหญ่ น้ำเสียงกังวาน 4. ตัวละครตลก " โฉ่ว (Chou)" แบ่งออกเป็นตลกแบบบุ๋น เช่น ยาม คนรับใช้ คนตัดไม้ เป็นต้น ส่วนตัวตลกแบบบู๊ ต้องแสดงเกี่ยวกับกายกรรม เช่น พลทหาร ตัวละครในการแสดงอุปรากรจีน

7 อ้างอิงข้อมูลจาก อ้างอิงข้อมูลจาก opera.html


ดาวน์โหลด ppt โครงงานเรื่อง “ อุป รากจีน ” ศิลปะการแสดงที่ล้ำ ค่า จัดทำโดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google