งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด.ญ.ณาชา จุฑาวิจิตรธรรม no.5 ด.ญ. สิรามล โสมนัส no.7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด.ญ.ณาชา จุฑาวิจิตรธรรม no.5 ด.ญ. สิรามล โสมนัส no.7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด.ญ.ณาชา จุฑาวิจิตรธรรม no.5 ด.ญ. สิรามล โสมนัส no.7

2 ความหมายของ Adjectives หรือ คุณศัพท์ หมายถึง คำ ที่ไปทำหน้าที่ขยายนามหรือสรรพนาม เพื่อ บอกให้รู้ลักษณะคุณภาพ หรือ คุณสมบัติของนามหรือสรรพนาม นั้นว่าเป็นอย่างไร

3 1.Descriptive adjective
(คำคุณศัพท์บอกลักษณะ) 1.Descriptive adjective

4 Descriptive adjective
หมายถึง คำที่ใช้บอกลักษณะหรือคุณภาพ ของคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่เพื่อให้รู้ว่า นามนั้นมีลักษณะอย่างไร

5 ยกตัวอย่างDescriptive adjective
เช่น คำว่า big , good , bad , happy , fat , thin , pretty , ugly , clever , poor , rich เป็นต้น

6 ตัวตัวอย่างประโยค เช่น A clever children. The fat dog. a happy cat.
เป็นต้น

7 แบบฝึกหัด ช่วยตอบหน่อย ploy’s hat is …….. (หมวกของพลอยสวย)
The food smells ……… (อาหารมีกลิ่น เหม็น) She is so ……… (ผู้หญิงคนนี้สวยจัง)

8 เฉลย ploy’s hat is beautiful. The food smells bad. She is so cute.

9 Proper Adjective คือ คำที่ไปขยายนาม หรือ สรรพนาม
คือ คำที่ไปขยายนาม หรือ สรรพนาม เพื่อบอกสัญชาติซึ่งมีรูปเปลี่ยนมาจากProper noun

10 Proper Adjective ประเทศอเมริกา/คนอเมริกัน ประเทศอิตาเลี่ยน/คนอิตาลี่
Proper Nouns Proper Adjective คำแปล England English ประเทศอังกฤษ/คนอังกฤษ America American ประเทศอเมริกา/คนอเมริกัน Thailand Thai ประเทศไทย/คนไทย Japan Japanese ประเทศญี่ปุ่น/คนญี่ปุ่น Italy Italian ประเทศอิตาเลี่ยน/คนอิตาลี่ India Indian ประเทศอินเดีย/คนอินเดีย ....

11 Quantitative Adjective
(คำคุณศัพท์บอกปริมาณ) หมายถึง คำที่ไปขยายนาม เพื่อบอกให้ทราบปริมาณของสิ่งเหล่านั้นว่ามีมากหรือน้อย(แต่ไม่บอกจำนวนแน่นอน)

12 ได้แก่ much many little some any enough half great all whole เป็นต้น

13 ตัวอย่างเช่น How many orange do you have? เธอมีส้มกี่ผล
She don’t have enough pencil. ผู้หญิงคนนี้มีดินสอไม่เพียงพอ

14 Numeral Adjective หรือที่แปลเป็นไทยว่า..คำคุณศัพท์บอกจำนวน
Numeral Adjective หมายถึง คำคุณศัพท์ที่บอกจำนวนที่บอกจำนวนมากน้อยของนามที่นับได้ (countable nouns)หรือบอกลำดับก่อนหลัง(order)ของคำนาม Numeral Adjective

15 แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ
1. บอกจำนวนนับ (Cardinal) one ,two ,three เป็นต้น เช่น I have 2(two) apples(ฉันมีแอปเปิ้ล2ผล) แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ

16 2.บอกลำดับที่ (Ordinal) first , second ,third เป็นต้น
เช่น May is the second girl in the line (เมย์เป็ยเด็กคนที่2ในแถว) 2.บอกลำดับที่ (Ordinal) first , second ,third เป็นต้น

17 3.บอกจำนวนเท่า (Multiplicative) single , double, triple เป็นต้น
เช่น I ordered double cheese burger (ฉันสั่งเบอเกอร์ที่มีชีส2ชั้น) 3.บอกจำนวนเท่า (Multiplicative) single , double, triple เป็นต้น

18 แบบฝึกหัด(เล็กๆน้อยๆ)
Cardinal Ordinal Multiplicative first two three triple second single 7th double ten (etc.)

19 Demonstrative adjective (คุณศัพท์ชี้เฉพาะหรือนิยมคุณศัพท์) หมายถึง คำที่แสดงความชี้เฉพาะ เจาะจงนามใดนามหนึ่ง ได้แก่ This, That, These, Those, the

20 She wants these red flowers. (เข้าต้องการดอกไม้สีเหล่านี้)
Please open the window. (กรุณาเปิดหน้าต่างบานนั้นให้หน่อย)

21 คุณศัพท์บอกเจ้าของ Possessive Adjective

22 คำนามมาไว้ด้านหลัง เช่น This is my table.(นี่คือ โต๊ะของฉัน)
Possessive Adjective (คุณศัพท์ความเป็น เจ้าของ) เมื่อมันเป็น adj.จึงใช้ขยายคำนามดังนั้นจึงต้อง มี คำนามมาไว้ด้านหลัง เช่น This is my table.(นี่คือ โต๊ะของฉัน) Her pen is on my desk.(ปากกาของหล่อนอยู่ บนโต๊ะของฉัน) Their parents work hard every day. (พี่แม่ของพวกเราทำงานหนักทุกวัน)

23 หมายถึง คำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อ บอกความเป็นเจ้าของนามนั้นๆ ได้แก่ my , our, your , his , her , its และ their


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด.ญ.ณาชา จุฑาวิจิตรธรรม no.5 ด.ญ. สิรามล โสมนัส no.7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google