งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการปฏิบัติในด้านการบริหารจัดการกำลังพล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการปฏิบัติในด้านการบริหารจัดการกำลังพล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการปฏิบัติในด้านการบริหารจัดการกำลังพล
ที่มีผลให้ข้อมูลประวัติกำลังพลเปลี่ยนแปลง

2 การบรรจุ (นายทหารสัญญาบัตร)
นักเรียนนายร้อย รร.จปร. กพ.ทบ. สบ.ทบ. สบ.ทบ. กองพันต้นสังกัด

3 การบรรจุ (นายทหารสัญญาบัตร)
นักเรียนแพทย์ทหาร พบ. กพ.ทบ. สบ.ทบ. สบ.ทบ. กองพันต้นสังกัด

4 การบรรจุ (นายทหารสัญญาบัตร)
นักเรียนพยาบาล พบ. กพ.ทบ. สบ.ทบ. สบ.ทบ. กองพันต้นสังกัด

5 การบรรจุ (นายทหารสัญญาบัตร)
นักเรียนแผนที่ทหาร สบ.ทบ.

6 การบรรจุ (นายทหารสัญญาบัตร)
นักเรียนทหารที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สบ.ทบ. กองพันต้นสังกัด สบ.ทบ.

7 การบรรจุ (นายทหารสัญญาบัตร)
สอบบรรจุประจำปีจากบุคคลพลเรือน, กองหนุน สบ.ทบ. กองพันต้นสังกัด สบ.ทบ.

8 การบรรจุ (นายทหารสัญญาบัตร)
สอบบรรจุตามโครงการพิเศษโดยเหล่า/สายวิทยาการ เหล่า / สาย สบ.ทบ. กองพันต้นสังกัด สบ.ทบ.

9 การบรรจุ (นายทหารสัญญาบัตร)
สอบบรรจุนายทหารสัญญาบัตรเหล่าพระธรรมนูญ สบ.ทบ.

10 การบรรจุ (นายทหารสัญญาบัตร)
โปรดเกล้านายทหารชั้นนายพล (มาจากนอก ทบ.) สบ.ทบ.

11 การบรรจุ (นายทหารสัญญาบัตร)
ย้ายมาจากส่วนราชการใน กห. สบ.ทบ.

12 การบรรจุ (นายทหารสัญญาบัตร)
โอนมาจากส่วนราชการนอก กห. สบ.ทบ.

13 การบรรจุ (นายทหารประทวน)
นักเรียนนายสิบ รร.นส.ทบ. รร.เหล่า กองพันต้นสังกัด สบ.ทบ.

14 การบรรจุ (นายทหารประทวน)
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล พบ. กองพันต้นสังกัด สบ.ทบ.

15 การบรรจุ (นายทหารประทวน)
นักเรียนช่างฝีมือทหาร สบ.ทบ.

16 การบรรจุ (นายทหารประทวน)
สอบบรรจุตามโควตาประจำปี (บุคคลพลเรือน, กองหนุน) กองพลต้นสังกัด กองพันต้นสังกัด สบ.ทบ.

17 การบรรจุ (นายทหารประทวน)
สอบบรรจุทดแทนการสูญเสีย (บุคคลพลเรือน, กองหนุน) กองพลต้นสังกัด กองพันต้นสังกัด สบ.ทบ.

18 การบรรจุ (นายทหารประทวน)
สอบบรรจุตามโครงการพิเศษโดยเหล่า / สายวิทยาการ เหล่า / สาย สบ.ทบ.

19 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร)
โปรดเกล้านายทหารชั้นนายพล สบ.ทบ.

20 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร)
โดยคณะกรรมการระดับ ทบ. (น.5, ผบ.พล., โควตาส่วนกลาง) กพ.ทบ. สบ.ทบ.

21 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร)
ข้าม นขต.ทบ. (ทั่วไป) สบ.ทบ.

22 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร)
ภายในหน่วยรองของ นขต.ทบ. (โดย ผบ.หน่วยชั้นยศ พล.ท.) ทภ.ต้นสังกัด สบ.ทบ.

23 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร)
ภายในหน่วยรองของ นขต.ทบ. (โดย ผบ.หน่วยชั้นยศ พล.ต.) กองพล.ต้นสังกัด สบ.ทบ.

24 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร)
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สบ.ทบ. สบ.ทบ.

25 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร)
โดยคณะกรรมการของเหล่าการเงิน สบ.ทบ.

26 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร)
โดยคณะกรรมการของสายงานสัสดี สบ.ทบ.

27 การปรับย้าย (นายทหารสัญญาบัตร)
โดยคณะกรรมการของเหล่าพระธรรมนูญ สบ.ทบ.

28 การปรับย้าย (นายทหารประทวน)
โดยคณะกรรมการระดับ ทบ.(โควตาส่วนกลาง) กพ.ทบ.

29 การปรับย้าย (นายทหารประทวน)
ข้าม นขต.ทบ. (ทั่วไป) สบ.ทบ.

30 การปรับย้าย (นายทหารประทวน)
ภายในหน่วยรองของ นขต.ทบ. (โดย ผบ.หน่วยชั้นยศ พล.ท.) ทภ.ต้นสังกัด สบ.ทบ.

31 การปรับย้าย (นายทหารประทวน)
ภายในหน่วยรองของ นขต.ทบ. (โดย ผบ.หน่วยชั้นยศ พล.ต.) กองพลต้นสังกัด สบ.ทบ.

32 สูญเสีย ลาออก เกษียณอายุราชการ โอนไปส่วนราชการนอก กห.
เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ตาย ย้ายออกนอก ทบ. สบ.ทบ.


ดาวน์โหลด ppt กรอบการปฏิบัติในด้านการบริหารจัดการกำลังพล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google