งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นหาข้อมูลประวัติ กำลังพล - เข้าสู่หน้า เว็บไซต์ PDX - Login เข้าระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นหาข้อมูลประวัติ กำลังพล - เข้าสู่หน้า เว็บไซต์ PDX - Login เข้าระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นหาข้อมูลประวัติ กำลังพล - เข้าสู่หน้า เว็บไซต์ PDX - Login เข้าระบบ

2 การค้นหาข้อมูลประวัติ กำลังพล 2. การค้นหาข้อมูลกำลังพลสามารถเลือกค้นหาตามรายการที่ กำหนด เช่น ค้นหาตามชื่อและนามสกุล *** ยกเว้น กรณีที่ค้นหากำลังพลไม่เจอให้คลิก  เพื่อค้น กำลังพลทั้ง ทบ.***   แสนดี มากมา ย 1. คลิก  เพื่อค้นหากำลังพลภายในสังกัด เพื่อทำการ ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลประวัติกำลังพล

3 การค้นหาข้อมูลประวัติ กำลังพลใน ทบ. 1. คลิก  ค้นหากำลังพลที่ต้องการเจอ เช่น พ. ท. ยุทธการ ชนะสถิตย์ สังกัด เดิมอยู่ที่ รพศ.1 พัน.1 2. สังกัดปัจจุบันอยู่ที่ กพ. ทบ. ให้ท่านโทร. แจ้งสังกัดเดิม ให้เปลี่ยนสังกัด ใหม่มาที่ กพ. ทบ. 3. จากนั้นให้คลิก  แล้วทำการค้นหากำลังพลใหม่อีกครั้ง ท่านก็จะเจอประวัติ กำลังพลและทำการแก้ไขข้อมูลต่อไป สังกัด เดิม  

4 การจัดการประวัติกำลัง พล เมื่อเราทำการค้นหาข้อมูลวัติกำลังพลเจอ จะมี 2 หัวข้อให้ เลือกใช้งาน  ดูข้อมูล ( ไม่สามารถแก้ไขได้ )  แก้ไขข้อมูล  

5 การเพิ่มข้อมูลประวัติ กำลังพล กรณีที่ไม่มีข้อมูลกำลังพลในระบบเลย หรือ มีกำลังพลที่บรรจุใหม่ คลิกเพิ่มข้อมูล กำลังพล

6 การเพิ่มข้อมูลประวัติ กำลังพล จะต้องกรอกข้อมูลกำลังพลทุก ๆ ช่องที่มี เครื่องหมาย * กำกับไว้ คลิกบันทึก

7 การแก้ไขข้อมูลประวัติ กำลังพล คลิกเพื่อทำการแก้ไข ประวัติกำลังพล

8 การลบข้อมูลประวัติ กำลังพล 1. คลิก “ จัดการประวัติกำลังพล ” 2. ค้นหาประวัติกำลังพลที่จะลบ 3. เปลี่ยนสังกัดกำลังพลนายนั้นให้ เป็นสังกัด “ อื่นๆ ” 4. หรืออีกกรณีที่กำลังพลย้ายสังกัด ไปที่อื่น ก็ให้ใส่สังกัดใหม่ของ กำลังพลได้เลย

9 การแจ้งผ่านทางเว็บบอร์ด http://dop.rta.mi.th/pdx_webboard/ การแจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ โทร. 87040 E-mail : isd_dop@rta.mi.thisd_dop@rta.mi.th Webboard : dop.rta.mi.th การแจ้งข้อมูลประวัติผิด


ดาวน์โหลด ppt การค้นหาข้อมูลประวัติ กำลังพล - เข้าสู่หน้า เว็บไซต์ PDX - Login เข้าระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google