งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นหาข้อมูลประวัติกำลังพล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นหาข้อมูลประวัติกำลังพล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นหาข้อมูลประวัติกำลังพล
- เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ PDX - Login เข้าระบบ

2 การค้นหาข้อมูลประวัติกำลังพล
1. คลิก  เพื่อค้นหากำลังพลภายในสังกัด เพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลประวัติกำลังพล แสนดี มากมาย 2. การค้นหาข้อมูลกำลังพลสามารถเลือกค้นหาตามรายการที่กำหนด เช่น ค้นหาตามชื่อและนามสกุล ***ยกเว้น กรณีที่ค้นหากำลังพลไม่เจอให้คลิก  เพื่อค้นกำลังพลทั้ง ทบ.***

3 การค้นหาข้อมูลประวัติกำลังพลใน ทบ.
สังกัดเดิม 1. คลิกค้นหากำลังพลที่ต้องการเจอ เช่น พ.ท.ยุทธการ ชนะสถิตย์ สังกัดเดิมอยู่ที่ รพศ.1 พัน.1 2. สังกัดปัจจุบันอยู่ที่ กพ.ทบ.ให้ท่านโทร.แจ้งสังกัดเดิม ให้เปลี่ยนสังกัดใหม่มาที่ กพ.ทบ. 3. จากนั้นให้คลิกแล้วทำการค้นหากำลังพลใหม่อีกครั้ง ท่านก็จะเจอประวัติกำลังพลและทำการแก้ไขข้อมูลต่อไป

4 การจัดการประวัติกำลังพล
เมื่อเราทำการค้นหาข้อมูลวัติกำลังพลเจอ จะมี 2 หัวข้อให้เลือกใช้งาน  ดูข้อมูล (ไม่สามารถแก้ไขได้)  แก้ไขข้อมูล

5 การเพิ่มข้อมูลประวัติกำลังพล
กรณีที่ไม่มีข้อมูลกำลังพลในระบบเลย หรือมีกำลังพลที่บรรจุใหม่ คลิกเพิ่มข้อมูลกำลังพล

6 การเพิ่มข้อมูลประวัติกำลังพล
จะต้องกรอกข้อมูลกำลังพลทุก ๆ ช่องที่มีเครื่องหมาย * กำกับไว้ คลิกบันทึก

7 การแก้ไขข้อมูลประวัติกำลังพล คลิกเพื่อทำการแก้ไขประวัติกำลังพล

8 การลบข้อมูลประวัติกำลังพล
คลิก “จัดการประวัติกำลังพล” ค้นหาประวัติกำลังพลที่จะลบ เปลี่ยนสังกัดกำลังพลนายนั้นให้เป็นสังกัด “อื่นๆ” หรืออีกกรณีที่กำลังพลย้ายสังกัดไปที่อื่น ก็ให้ใส่สังกัดใหม่ของกำลังพลได้เลย

9 การแจ้งข้อมูลประวัติผิด
การแจ้งผ่านทางเว็บบอร์ด การแจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ โทร Webboard : dop.rta.mi.th


ดาวน์โหลด ppt การค้นหาข้อมูลประวัติกำลังพล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google