งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลประวัติ กำลังพล จากคำสั่งเกี่ยวกับ ปรับย้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลประวัติ กำลังพล จากคำสั่งเกี่ยวกับ ปรับย้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลประวัติ กำลังพล จากคำสั่งเกี่ยวกับ ปรับย้าย

2 การเข้าใช้งาน คลิกซ้ายที่เมนู แก้ไขประวัติจากการปรับ ย้าย

3 หน้าจอ

4 เพิ่มรายการปรับย้าย คลิกซ้ายที่

5 เพิ่มรายการปรับย้าย หน้าจอ

6 เพิ่มรายการปรับย้าย การลงข้อความในช่อง หลักฐาน ประเภทคำสั่งการลงข้อมูลในระบบ PDX ราชกิจจานุเบกษารกจ. เล่มที่ ตอน ประเภท คำสั่ง กห. กห. ที่ 1/2557 คำสั่ง ทบ. ทบ. ที่ 1/2557 คำสั่งภายใน นขต. ทบ. เลขที่ กห. ของหน่วย เช่น 0401/1

7 เพิ่มรายการปรับย้าย คลิก ซ้าย เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ทำการบันทึกรายการคำสั่งปรับย้าย เพื่อเพิ่มรายชื่อกำลังพลในรายการ คำสั่ง

8 เพิ่มรายชื่อกำลังพลในคำสั่ง หน้าจอหลังจากเพิ่มรายการคำสั่งปรับย้าย

9 เพิ่มรายชื่อกำลังพลในคำสั่ง ค้นหากำลังพล

10 เพิ่มรายชื่อกำลังพลในคำสั่ง นำเข้าในบัญชีรายชื่อ คลิก ซ้าย

11 เพิ่มรายชื่อกำลังพลในคำสั่ง เมื่อเพิ่มรายชื่อครบแล้ว จึงบันทึกรายการคำสั่ง คลิก ซ้าย

12 ตรวจสอบรายการคำสั่ง รายการคำสั่งที่บันทึกไว้จะมีสถานะ การตรวจสอบข้อมูลและบัญชีรายชื่อ ทำโดย การคลิกที่

13 ตรวจสอบรายการคำสั่ง

14 การออกรายงานตรวจสอบ ทำโดยการคลิกที่

15 ตรวจสอบรายการคำสั่ง เมื่อตรวจสอบแล้ว จึงยืนยันการส่งรายการคำสั่ง โดยคลิกที่

16 ตรวจสอบรายการคำสั่ง เมื่อยืนยันการส่งรายการคำสั่งแล้ว สถานะจะ เปลี่ยนเป็น เมื่อตรวจสอบและอนุมัติการปรับย้าย จึงเข้า ตรวจสอบรายการนั้น โดยคลิกที่

17 ยืนยันการอนุมัติคำสั่งปรับย้าย เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย จึงคลิกที่

18 ผลการยืนยันรายการคำสั่งปรับย้าย เมื่ออนุมัติรายการแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น ข้อมูลประวัติกำลังพล จะเปลี่ยนตามข้อมูลใน รายการที่อนุมัติ เมื่ออนุมัติรายการ แล้ว

19 ผลการยืนยันรายการคำสั่งปรับย้าย ข้อมูลการปรับย้ายถูกเพิ่มในประวัติตำแหน่ง ข้อมูลประวัติตำแหน่งที่ถูกเพิ่ม จะเป็นข้อมูลใน รายการที่อนุมัติแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลประวัติ กำลังพล จากคำสั่งเกี่ยวกับ ปรับย้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google