งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 3 สป./ กรม National Health Service Delivery Board สปสช. Fundamental : HR Info Financial Management Global & International Health National Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 3 สป./ กรม National Health Service Delivery Board สปสช. Fundamental : HR Info Financial Management Global & International Health National Health."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 3

4 สป./ กรม National Health Service Delivery Board สปสช. Fundamental : HR Info Financial Management Global & International Health National Health Authority : Strategic direction Law & Regulation Tech & KM (P&P,Rx,Rehab,EMS,CP) Standard & Quality M&E เครือข่ายบริการ Function : Planning M&E HR Info Financing Mx (UC,non UC) Reorganize : ศูนย์วิชาการกรม (Service/Tech) วพ./ วสส. Other Public & Private Sector คปสข. คปสจ.( กวป.) คปสอ. สสข.*(New) อปสข. สปสช. เขต * Corporate สสอ.* / ( สสอ.+ รพช.) / (?) DHS M&E สสจ.* *Secretariate Office M&E รพ. กรม รพท./ รพศ. รพช. รพ. สต. กสธ. ส่วนกลาง ?

5

6

7

8

9 3. เลือก Group 1. เลือกที่ DATA 2. เลือกแถวที่ ต้องการ Group


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 3 สป./ กรม National Health Service Delivery Board สปสช. Fundamental : HR Info Financial Management Global & International Health National Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google