งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ บริการและ งานส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก โดย นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ บริการและ งานส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก โดย นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ บริการและ งานส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก โดย นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข

2 คนไทยมีสุขภาพดี อายุขัยเฉลี่ยมากขึ้น คนไทยมีสุขภาพดี อายุขัยเฉลี่ยมากขึ้น ระบบ ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เครือข่ายบริการพี่น้อง ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เครือข่ายบริการพี่น้อง สิ่งที่ต้องการให้เกิด ไร้รอยต่อ

3 ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เครือข่ายบริการพี่น้อง ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เครือข่ายบริการพี่น้อง ลดแออัด การบริการมีเครือข่าย พ. บ. ส. เดิม ( วิชาชีพ )

4 ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เครือข่ายบริการพี่น้อง ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เครือข่ายบริการพี่น้อง โรคที่สำคัญ + เรื้อรัง เช่น - DM/HT - C OPD - ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ( ใน ๖ กลุ่มอายุ ) โรคที่สำคัญ + เรื้อรัง เช่น - DM/HT - C OPD - ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ( ใน ๖ กลุ่มอายุ )

5 ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เครือข่ายบริการพี่น้อง ใกล้บ้าน ใกล้ใจ เครือข่ายบริการพี่น้อง Refer / Refer back ( ศูนย์รับ – ศูนย์ส่งกลับ ) Refer / Refer back ( ศูนย์รับ – ศูนย์ส่งกลับ )

6 เน้น Empowerment DHB : District Health Board( คปสอ.) เน้น Empowerment DHB : District Health Board( คปสอ.) กลไกการทำงาน DHS (District Health Service) กำกับ / แผน / คน / เงิน / ของ DHS (District Health Service) กำกับ / แผน / คน / เงิน / ของ

7 อำเภอสุขภาพดีวิถีไทย กลไกการทำงาน ตำบลสุขภาพดีวิถีไทย หมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย

8 ยึดหลัก กลไกการทำงาน Satellite OP Centralized IP

9 กลไกการทำงาน Famaly Medicine

10 Reward กลไกการทำงาน ผู้ที่มีผลงาน Outstanding เครือข่ายดีเด่น ด้านพัฒนาและความเป็นเลิศ บุคคลดีเด่นระดับ PC

11 คุณธรรม หัวใจของความสำเร็จ คุณ – นะ - ทำ

12 12


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ บริการและ งานส่งเสริมสุขภาพ เชิงรุก โดย นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google