งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมใน 1 วันของคนไทย Sedentary behaviour สร้างปัจจัย แวดล้อม/ พื้นที่ สุขภาวะ ทำให้เป็นพันธกิจ ในองค์กร เพิ่มสัดส่วน ผู้มีกิจกรรม ทางกาย ลดสัดส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมใน 1 วันของคนไทย Sedentary behaviour สร้างปัจจัย แวดล้อม/ พื้นที่ สุขภาวะ ทำให้เป็นพันธกิจ ในองค์กร เพิ่มสัดส่วน ผู้มีกิจกรรม ทางกาย ลดสัดส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 กิจกรรมใน 1 วันของคนไทย Sedentary behaviour

5 สร้างปัจจัย แวดล้อม/ พื้นที่ สุขภาวะ ทำให้เป็นพันธกิจ ในองค์กร เพิ่มสัดส่วน ผู้มีกิจกรรม ทางกาย ลดสัดส่วน ผู้มีภาวะ น้ำหนักเกิน และโรคอ้วน

6

7

8 เครื่องมือตรวจดูด้วยตัวเอง วิธีการดูแลด้านอาหารด้วยตัวเอง วิธีการดูแลด้านกิจกรรมทางกายด้วยตัวเอง

9 วัดพุง / ลดทอด / แกว่งแขน

10

11

12 องค์กรไร้พุงต้นแบบ การดูแลสุขภาพ 3 อ. การจัดการด้านอาหาร ชวนให้ขยับ และออกกำลังกาย การจัดการด้านพื้นที่สุขภาวะ การจัดการด้านสื่อสุขภาวะ

13 Healthy Eating Physical Activity Healthy Space Healthy Media


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมใน 1 วันของคนไทย Sedentary behaviour สร้างปัจจัย แวดล้อม/ พื้นที่ สุขภาวะ ทำให้เป็นพันธกิจ ในองค์กร เพิ่มสัดส่วน ผู้มีกิจกรรม ทางกาย ลดสัดส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google