งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO วิธีลดหน้าท้อง ให้ได้ผล.... ไม่เปลืองตังค์.. MR.SoRAVIT KHAWRUANG Academic Service Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO วิธีลดหน้าท้อง ให้ได้ผล.... ไม่เปลืองตังค์.. MR.SoRAVIT KHAWRUANG Academic Service Office."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO วิธีลดหน้าท้อง ให้ได้ผล.... ไม่เปลืองตังค์.. MR.SoRAVIT KHAWRUANG Academic Service Office

2 LOGO Mr.Soravit 2 25-Aug- 09 สาเหตุของโรคอ้วน ++  โรคอ้วนมีสาเหตุสำคัญทั้งจาก ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เช่น เพศ อายุ กรรมพันธุ์ สภาพร่างกาย อัตราการเผาผลาญของร่างกาย ฯลฯ และปัจจัยที่ควบคุมได้ เช่น กิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมใน การกินอาหาร การทำงานและ การออกกำลังกาย ฯลฯ การรู้จัก สาเหตุของโรคอ้วนจะนำไปสู่ การหาทางแก้ไข

3 LOGO Mr.Soravit 3 25-Aug- 09 ท่าของการลดหน้าท้อง ++  มีท่าในการลดพุง 10 ท่า เริ่ม จากทำท่าเหล่านี้ท่าละ 10 ครั้ง ต่อวัน แล้วค่อยๆ เพิ่มไปเรื่อย.... 1. ท่าที่ 1

4 LOGO Mr.Soravit 4 25-Aug- 09 ท่าของการลดหน้าท้อง ++ ( ต่อ ) 2. ท่าที่ 2

5 LOGO Mr.Soravit 5 25-Aug- 09 ท่าของการลดหน้าท้อง ++ ( ต่อ ) 3. ท่าที่ 3

6 LOGO Mr.Soravit 6 25-Aug- 09 ท่าของการลดหน้าท้อง ++ ( ต่อ ) 4. ท่าที่ 4

7 LOGO Mr.Soravit 7 25-Aug- 09 ท่าของการลดหน้าท้อง ++ ( ต่อ ) 5. ท่าที่ 5

8 LOGO Mr.Soravit 8 25-Aug- 09 ท่าของการลดหน้าท้อง ++ ( ต่อ ) 6. ท่าที่ 6

9 LOGO Mr.Soravit 9 25-Aug- 09 ท่าของการลดหน้าท้อง ++ ( ต่อ ) 7. ท่าที่ 7

10 LOGO Mr.Soravit 10 25-Aug- 09 ท่าของการลดหน้าท้อง ++ ( ต่อ ) 8. ท่าที่ 8

11 LOGO Mr.Soravit 11 25-Aug- 09 ท่าของการลดหน้าท้อง ++ ( ต่อ ) 9. ท่าที่ 9

12 LOGO Mr.Soravit 12 25-Aug- 09 ท่าของการลดหน้าท้อง ++ ( ต่อ ) 10. ท่าที่ 10

13 LOGO Mr.Soravit 13 25-Aug- 09 อยาก สวย แบบนี้ หรืออยากสวยเป็นดาว


ดาวน์โหลด ppt LOGO วิธีลดหน้าท้อง ให้ได้ผล.... ไม่เปลืองตังค์.. MR.SoRAVIT KHAWRUANG Academic Service Office.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google