งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ. ความหมายของการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง การปรับปรุง ปรับแต่ง บุคลิกภาพทางกายของตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ. ความหมายของการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง การปรับปรุง ปรับแต่ง บุคลิกภาพทางกายของตนเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

2 ความหมายของการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง การปรับปรุง ปรับแต่ง บุคลิกภาพทางกายของตนเอง โดยการ ดูแลรักษาสุขภาพ ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สำหรับผู้ที่มีโรค ประจำตัวอยู่แล้ว ก็พึงดูแลรักษาให้โรค นั้นหายหรือบรรเทาลงด้วยวิธีทางที่ถูกวิธี ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา บุคลิกภาพด้านต่าง ๆ ต่อไป

3 องค์ประกอบที่ทำให้บุคลิกภาพทางกายสมบูรณ์ 1. สุขภาพ 2. ขนาดของร่างกาย 3. ทรวดทรง และสัดส่วนของร่างกาย 4. การทรงตัว และอิริยาบถ 5. คุณภาพของผิวและส่วนอื่นของ ร่างกาย 6. ความสะอาด

4

5 แนวทางในการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 1. การออกกำลังกาย

6 2. โภชนาหารที่ร่างกาย ต้องการ 2.1. การรับประทานอาหาร ให้ถูกต้อง 2.1.1 กลุ่มนม 2.1.2 กลุ่มเนื้อสัตว์และ 2.1.3 กลุ่มผักและผลไม้ 2.1.4 กลุ่มธัญพืชและขนม ปัง 2.2 การรับประทานเพื่อ สุขภาพ

7 3. การควบคุมน้ำหนัก 3.1 หลักปฏิบัติเพื่อการควบคุม น้ำหนัก 3.2 เคล็ดลับในการควบคุม น้ำหนัก 3.3 ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการ ควบคุมน้ำหนัก 3.4 อาหารควบคุมน้ำหนัก 3.5 เกณฑ์น้ำหนักที่เหมาะสม

8 4. การตรวจสุขภาพประจำปี

9 THE END บทที่ 2


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ. ความหมายของการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง การปรับปรุง ปรับแต่ง บุคลิกภาพทางกายของตนเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google