งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อันตราย เพียงใดถ้าคนไทย พุงเกิน 80,90 เพียงใดถ้าคนไทย พุงเกิน 80,90 โดย นายแพทย์สมชาย ลี่ทองอิน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อันตราย เพียงใดถ้าคนไทย พุงเกิน 80,90 เพียงใดถ้าคนไทย พุงเกิน 80,90 โดย นายแพทย์สมชาย ลี่ทองอิน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อันตราย เพียงใดถ้าคนไทย พุงเกิน 80,90 เพียงใดถ้าคนไทย พุงเกิน 80,90 โดย นายแพทย์สมชาย ลี่ทองอิน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

2 อ้วนลงพุง กลุ่มของปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด ความเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและ หลอดเลือด ในกลุ่มที่มีน้ำหนักเกิน หรืออ้วน และกลุ่มคนที่เป็น เบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่มของปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด ความเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและ หลอดเลือด ในกลุ่มที่มีน้ำหนักเกิน หรืออ้วน และกลุ่มคนที่เป็น เบาหวานชนิดที่ 2

3 ภาวะต้านอินซูลินภาวะต้านอินซูลิน อ้วนที่ท้อง (อ้วนลงพุง)อ้วนที่ท้อง (อ้วนลงพุง) ความดันโลหิตสูงขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้น ไขมันผิดปกติไขมันผิดปกติ ลักษณะสำคัญ

4 ต่อไปนี้ ความดันโลหิต > 130/85 มม.ปรอทความดันโลหิต > 130/85 มม.ปรอท ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร >ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร > 100 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตร 100 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตร ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ >150 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตรระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ >150 มิลลิกรัม ต่อเดซิลิตร ระดับไขมัน HDL < 40 มิลลิกรัมต่อ เดซิลิตรในผู้ชายระดับไขมัน HDL < 40 มิลลิกรัมต่อ เดซิลิตรในผู้ชาย หรือ < 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้หญิง หรือ < 50 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้หญิง การวินิจฉัยภาวะอ้วนลงพุงมีลักษณะ อ้วนลงพุงร่วมกับปัจจัยเสี่ยง 2 ใน 4 อย่าง

5 วัดในท่ายืนแยกเท้าห่างกัน ~ 10 ซม.วัดในท่ายืนแยกเท้าห่างกัน ~ 10 ซม. วัดที่ระดับสะดือวัดที่ระดับสะดือ วัดช่วงหายใจออก ให้สายวัดแนบ ลำตัวไม่รัดแน่นวัดช่วงหายใจออก ให้สายวัดแนบ ลำตัวไม่รัดแน่น สายวัดวางในแนวระดับขนานกับพื้นสายวัดวางในแนวระดับขนานกับพื้นการวัดเส้นรอบพุงสำหรับประชาชนเพื่อกำกับตนเอง

6 การวัดเส้นรอบพุงสำหรับการวิจัยการประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ วัดในท่ายืนแยกเท้าห่างกัน ~ 10 ซม.วัดในท่ายืนแยกเท้าห่างกัน ~ 10 ซม. วัดรอบพุงบริเวณขอบบนของกระดูกวัดรอบพุงบริเวณขอบบนของกระดูก เชิงกรานทั้ง 2 ข้าง เชิงกรานทั้ง 2 ข้าง วัดช่วงหายใจออก ให้สายวัดแนบลำตัววัดช่วงหายใจออก ให้สายวัดแนบลำตัว ไม่รัดแน่น ไม่รัดแน่น สายวัดวางในแนวระดับขนานกับพื้นสายวัดวางในแนวระดับขนานกับพื้น (กรม คร.แนะวัดรอบเอวที่ระดับกึ่งกลางระหว่างปลาย ของกระดูกซี่โครงซี่สุดท้ายกับขอบบนของกระดูกเชิงกราน)

7 กล้ามเนื้ อ ภาวะต้าน อินซูลิน หลอดเลือด แดง  หดตัวมาก  คลายตัว ตับอ่อน  หลั่ง อินซูลิน ตับ  น้ำตาลออกมาก  ไขมันออกมาก FFA อ้วนลงพุง Intra-Abdominal Adiposity ไขมันในช่องท้องมากเกิน

8 ปัจจัยเสี่ยงที่ เปลี่ยน แปลงไม่ได้ อายุ เพศ พันธุกรรม ความดันสูง เบาหวาน ภาวะต้าน อินซูลิน ไขมันชนิดเลว สูง(LDL) ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยน แปลงได้ ขาดการออกกำลัง กินอาหารที่อุดม ด้วยไขมัน เกลือ พลังงาน สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ มาก ผลลัพธ์สุดท้าย โรคหลอดเลือด หัวใจตีบ โรคหัวใจจากความ ดันสูง โรคหลอดเลือด สมอง โรคหลอดเลือด แดงส่วนปลายตีบ ปัจจัยเสี่ยงทางสรีรวิทยา โรคอ้วน

9 ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาก (มากกว่า 3 เท่า) เบาหวานชนิดที่ 2เบาหวานชนิดที่ 2 โรคถุงน้ำดีโรคถุงน้ำดี ไขมันในเลือดผิดปกติไขมันในเลือดผิดปกติ โรคหยุดหายใจขณะหลับ หายใจขัดโรคหยุดหายใจขณะหลับ หายใจขัดความเสี่ยงต่อสุขภาพ

10 โรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูง ข้อเสื่อม (เข่า สะโพก)ข้อเสื่อม (เข่า สะโพก) กรดยูริกในเลือดสูง (เก๊าท์)กรดยูริกในเลือดสูง (เก๊าท์) ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นปานกลาง (2-3 เท่า )

11 มะเร็ง (เต้านม มดลูก ลำไส้)มะเร็ง (เต้านม มดลูก ลำไส้) ฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์ผิดปกติฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์ผิดปกติ กลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่กลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่ มีบุตรยากมีบุตรยาก ผลแทรกซ้อนจากการดมยาสลบผลแทรกซ้อนจากการดมยาสลบ ความผิดปกติของทารกในครรภ์ ความผิดปกติของทารกในครรภ์ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นน้อย (1-2 เท่า)

12


ดาวน์โหลด ppt อันตราย เพียงใดถ้าคนไทย พุงเกิน 80,90 เพียงใดถ้าคนไทย พุงเกิน 80,90 โดย นายแพทย์สมชาย ลี่ทองอิน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google