งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดย นายแพทย์สมชาย ลี่ทองอิน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดย นายแพทย์สมชาย ลี่ทองอิน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดย นายแพทย์สมชาย ลี่ทองอิน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

2 ทำไม ! น้ำหนักจึงเป็นเรื่องสำคัญ

3 น้ำหนักเกินและอ้วนเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาสุภาพ โคเลสเตอรอลสูง โคเลสเตอรอลสูง ความดันเลือดสูง ความดันเลือดสูง เบาหวาน เบาหวาน ถุงน้ำดีอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ ความผิดปรกติของระบบสืบพันธุ์ ความผิดปรกติของระบบสืบพันธุ์ ข้ออักเสบ ข้ออักเสบ มะเร็งบางชนิด มะเร็งบางชนิด

4 ลดน้ำหนักได้ สุขภาพจะดีขึ้น → ความดันโลหิตลดลง(ถ้าเป็นความดันสูง) → ระดับน้ำตาลลดลง(ถ้าเป็นเบาหวาน) → โคเลสเตอรอล,แอลดีแอล,ไตรกลีเซอร์ไรด์ ลดลง → เพิ่มระดับไขมัน เอช ดี แอล

5 กระบวนการลดและ ควบคุมน้ำหนักต้องทำอย่างไร ตั้งเป้าประสงค์ที่ทำได้จริง ตั้งเป้าประสงค์ที่ทำได้จริง ตั้งเป้าระยะสั้นทีละขั้น ตั้งเป้าระยะสั้นทีละขั้น ให้รางวัลกับความสำเร็จ ให้รางวัลกับความสำเร็จ ใช้แบบบันทึกกำกับติดตาม ใช้แบบบันทึกกำกับติดตาม หลีกเลี่ยงปฏิกิริยาลูกโซ่ หลีกเลี่ยงปฏิกิริยาลูกโซ่ แสวงหาเคล็ดลับใหม่ๆ แสวงหาเคล็ดลับใหม่ๆ

6 ตั้งเป้าประสงค์ที่ทำได้จริง จำเพาะ จำเพาะ เป็นจริงได้ เป็นจริงได้ ไม่ต้องสมบรูณ์แบบ ไม่ต้องสมบรูณ์แบบ

7 ตัวอย่างเป้าประสงค์ น้ำหนัก 100 กิโลกรัม น้ำหนัก 100 กิโลกรัม ตั้งเป้าลด 30 กิโลกรัม เป็นไปได้อยาก ตั้งเป้าลด 5-10 กิโลกรัม เป็นไปได้ ลดน้ำหนัก 5-10% ของน้ำหนักตัว

8 ตัวอย่างเป้าประสงค์ ออกกำลังให้มากขึ้น – ไม่จำเพาะ ออกกำลังให้มากขึ้น – ไม่จำเพาะ เดิน 8 กม.ทุกวัน – จำเพาะวัดได้แต่ทำ ไม่ได้ถ้าเพิ่งเริ่มต้น เดิน 8 กม.ทุกวัน – จำเพาะวัดได้แต่ทำ ไม่ได้ถ้าเพิ่งเริ่มต้น เดิน 30 นาทีทุกวัน – บรรลุถึงได้มากขึ้น แต่ยังทำไม่ได้ถ้าระบุทุกวัน เดิน 30 นาทีทุกวัน – บรรลุถึงได้มากขึ้น แต่ยังทำไม่ได้ถ้าระบุทุกวัน เดินวันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ - จำเพาะทำได้และไม่สมบรูณ์แบบ เดินวันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ - จำเพาะทำได้และไม่สมบรูณ์แบบ

9 ตั้งเป้าระยะสั้นทีละขั้น ตั้งเป้าระยะสั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อ บรรลุจุดหมายที่ต้องการ ตั้งเป้าระยะสั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อ บรรลุจุดหมายที่ต้องการ ให้รางวัลอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น และเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้รางวัลอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้น และเปลี่ยนแปลงตัวเอง

10 ตัวอย่าง ลดการกินไขมันจาก 40 % ของพลังงานทั้งหมด 35 % 30%

11 ให้รางวัลกับความสำเร็จ เพื่อกระตุ้นให้ทำต่อไป เพื่อกระตุ้นให้ทำต่อไป รางวัลควรเป็นสิ่งที่ต้องการ, เหมาะ กับเวลา รางวัลควรเป็นสิ่งที่ต้องการ, เหมาะ กับเวลา รางวัลควรเป็นสิ่งของหรือการดูแล ตนเองยกเว้นเรื่องอาหาร รางวัลควรเป็นสิ่งของหรือการดูแล ตนเองยกเว้นเรื่องอาหาร รางวัลเล็กสำหรับเป้าหมาเล็กแต่ให้ บ่อย ๆ มีประสิทธิภาพดีกว่า รางวัลเล็กสำหรับเป้าหมาเล็กแต่ให้ บ่อย ๆ มีประสิทธิภาพดีกว่า

12 ใช้แบบบันทึกกำกับ บันทึกการบริโภคอาหาร บันทึกการบริโภคอาหาร บันทึกการทำกิจกรรมทางกาย บันทึกการทำกิจกรรมทางกาย การบันทึกจะทำให้เห็นถึงการเข้าใกล้ เป้าหมาย การบันทึกจะทำให้เห็นถึงการเข้าใกล้ เป้าหมาย การบันทึกทำให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันที่ จะใช้ในการปรึกษาหารือได้ทันกาล การบันทึกทำให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันที่ จะใช้ในการปรึกษาหารือได้ทันกาล ติดตามดูแลน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอ ติดตามดูแลน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอ

13 การติดตามน้ำหนักด้วยกราฟ มีประเด็นที่ต้องเข้าใจคือการควบคุมอาหารและออกกำลังของแต่ ละวันไม่จำเป็นต้องมีผลต่อน้ำหนักในวันรุ่งขึ้น ละวันไม่จำเป็นต้องมีผลต่อน้ำหนักในวันรุ่งขึ้น ชั่งน้ำหนัก 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ควรชั่งน้ำหนักเวลาเดียวกัน เครื่องชั่งเดิม ทำเป็นกราฟแสดงดีกว่าเป็นตัวเลข

14 หลีกเลี่ยงปฏิกิริยาลูกโซ่ เรียนรู้เงื่อนไขทางสังคมหรือภาวะแวดล้อม ที่จะทำให้กินไม่เหมาะสมและทำการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านั้นเรียนรู้เงื่อนไขทางสังคมหรือภาวะแวดล้อม ที่จะทำให้กินไม่เหมาะสมและทำการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านั้น วิธีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเปลี่ยนแปลง - แยกการกินและเงื่อนไขออกจากกัน - หลีกเลี่ยงหรือกำจัดเงื่อนไข - หลีกเลี่ยงหรือกำจัดเงื่อนไข - เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม *อาหารที่เห็นและเข้าถึงง่ายมักนำไปสู่การกินมากขึ้น*

15 แสวงหาเคล็ดลับใหม่ๆ แสวงหาข้อมูลช่วยเสริม กินช้า ๆ จะทำให้ท่านรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและกินน้อยลงกินช้า ๆ จะทำให้ท่านรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและกินน้อยลง กินผักและผลไม้ให้มากกินผักและผลไม้ให้มาก เริ่มกินอาหารที่เป็นน้ำก่อนจะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มเร็วเริ่มกินอาหารที่เป็นน้ำก่อนจะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มเร็ว ใช้จานขามที่เล็กเล็งใส่อาหารใช้จานขามที่เล็กเล็งใส่อาหาร ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้วดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เปลี่ยนแปลงตารางการกิน อย่างดมื้ออาหารหรือ เลื่อนออกไปเพราะจะทำให้กินมากขึ้นเปลี่ยนแปลงตารางการกิน อย่างดมื้ออาหารหรือ เลื่อนออกไปเพราะจะทำให้กินมากขึ้น การเปลี่ยนวิธีการกินสามารถช่วยให้กินน้อยลง และไม่รู้สึกหิวง่าย

16 แบบบันทึกน้ำหนักและเป้าหมาย ชื่อ วันที่ น้ำหนัก เริ่มต้น น้ำหนัก วันนี้ น้ำหนัก เปลี่ยน แปลง รอบ เอว ดัชนี มวลกาย เป้าหมายของผู้ลด น้ำหนัก การควบคุมอาหาร การออกกำลัง พฤติกรรม ข้อสังเกต

17 น้ำหนักตัว (กก.) แผ่นกราฟน้ำหนัก เดือน__________ ปี ______ วัน

18 แบบบันทึกการกินและกิจกรรมทางกายรายสัปดาห์ สัปดาห์ เดือน จันทร์อังคารพุธ พฤหัสบ ดี ศุกร์เสาร์อาทิตย์ ข้อสังเกต อาหาร เช้า อาหาร กลางวัน อาหาร เย็น กิจกรรม ทางกาย

19


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดย นายแพทย์สมชาย ลี่ทองอิน กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google