งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดเครื่องมือเดินเพื่อสุขภาพ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดเครื่องมือเดินเพื่อสุขภาพ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดเครื่องมือเดินเพื่อสุขภาพ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2  โปสเตอร์ 9 ชนิด  สติกเกอร์ 4 แบบ  แผ่นพับ ก้าวเดิน.....เพื่อสุขภาพ  คู่มือก้าวเดิน.....เพื่อสุขภาพ  แผ่นพับ คำแนะนำการใช้เครื่องนับก้าว  เครื่องนับก้าว  VCD สาธิตท่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ  ปฏิทินบันทึกความก้าวหน้า.......สู่สุขภาพดี ชุดเครื่องมือการเดินเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย

3 โปสเตอร์ 9 ชนิด

4

5

6

7

8 สติกเกอร์ 4 แบบ สติกเกอร์ 4 แบบ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ก้าวเดินอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์ ก้าวเร็ววันละ 30 นาทีขึ้นไป อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ หรือ ก้าวเร็วอย่างน้อย ครั้งละ 10 นาที สะสม ให้ได้ อย่างน้อยวันละ 30 นาที หรือ ถ้าต้องการลดน้ำหนัก ควรเดินเร็ว 45-60 นาที

20 ข้อแนะนำการเดินออกกำลังกาย สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกพรุน

21 การใช้พลังงานของการเดิน ปริมาณพลังงานที่เผาผลาญต่อระยะเวลา 10 นาที ของการเดิน

22 ตารางการใช้พลังงาน ปริมาณพลังงานที่เผาผลาญต่อระยะเวลา 10 นาที ของกิจกรรม

23

24

25

26 แผ่นพับ คำแนะนำการใช้เครื่องนับก้าว

27 เครื่องนับก้าว

28 VCD สาธิตท่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

29 ปฏิทินบันทึกความก้าวหน้า.......สู่สุขภาพ

30

31

32

33

34 ชุดเครื่องมือการเดินขึ้นบันได ประกอบด้วย  แผ่นผับการเดินขึ้นบันไดเส้นทาง ของการสร้างสุขภาพ ของการสร้างสุขภาพ  โปสเตอร์ 4 แบบ  สติกเกอร์ 4 แบบ

35 แผ่นผับการ เดินขึ้นบันได เส้นทาง ของการสร้าง สุขภาพ

36

37

38 โปสเตอร์ 4 แบบ

39

40 สติกเกอร์ 4 แบบ

41

42


ดาวน์โหลด ppt ชุดเครื่องมือเดินเพื่อสุขภาพ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google