งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO DH IA เว็บไซต์จัดการความรู้ ขององค์กร. LOGO เครื่องมือที่ใช้พัฒนา เว็บไซต์ DHIA PHP 1 MySQL 2 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO DH IA เว็บไซต์จัดการความรู้ ขององค์กร. LOGO เครื่องมือที่ใช้พัฒนา เว็บไซต์ DHIA PHP 1 MySQL 2 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO DH IA เว็บไซต์จัดการความรู้ ขององค์กร

2 LOGO เครื่องมือที่ใช้พัฒนา เว็บไซต์ DHIA PHP 1 MySQL 2 4

3 LOGO ใครได้รับประโยชน์ ของ DHIA ? บุคคลทั่วไป นักวิชาการ ผู้บริหาร ใครคือคน เชี่ยวชาญ ในงาน และ อยู่ใน หน่วยงาน ไหน เรียนรู้และ ต่อยอด ผลงานจาก ผลงานที่ถูก จัดเก็บอย่าง มีระบบ มีข้อมูล สินทรัพย์ ปัญญาใน องค์กรและ ใช้ในการ บริหาร จัดการ

4 LOGO ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ผู้ดูแลของหน่วยงาน ผู้ใช้งาน Super Admin Ad min Use r

5 LOGO ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง - ดูรายงานภาพรวมใน ระดับกรมอนามัย

6 LOGO - ดูรายภาพรวมในระดับ หน่วยงาน ผู้ดูแลของหน่วยงาน

7 LOGO - บันทึกข้อมูลองค์ความรู้ ในเว็บไซต์ - ดูรายงานองค์ความรู้ ผู้ใช้งาน

8 LOGO ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง ผู้ดูแลของหน่วยงาน สร้างผู้ดูแลของแต่ละหน่วยงานโดย ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง แก้ไขข้อมูลของ หน่วยงานตนเองได้

9 LOGO ตรวจสอบ หน่วยงาน ป้อนรหัสหน่วยงาน (secret key) กรอกข้อมูล ผู้สมัคร ผู้ใช้งาน ขอได้จากผู้ดูแลของ หน่วยงาน สมัคร ผู้ใช้งาน ทุกคนในองค์กรที่ สมัคร

10 LOGO  งานตามประเด็นยุทธและงานตาม พันธกิจขององค์กร  อนามัยแม่และเด็ก  วัยเรียนและวัยรุ่น  การลดภาวะโรคอ้วนคนไทย  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูอายุ  การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประเด็นที่จะ Post ลงใน DHIA ?

11 LOGO รายงาน DHIA สำหรับ ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน

12 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO DH IA เว็บไซต์จัดการความรู้ ขององค์กร. LOGO เครื่องมือที่ใช้พัฒนา เว็บไซต์ DHIA PHP 1 MySQL 2 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google