งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายภมร ดรุณ นักศึกษาปริญญาเอก สารสนเทศศาสตร์ มสธ. รุ่นที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายภมร ดรุณ นักศึกษาปริญญาเอก สารสนเทศศาสตร์ มสธ. รุ่นที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายภมร ดรุณ นักศึกษาปริญญาเอก สารสนเทศศาสตร์ มสธ. รุ่นที่ 2
ตำแหน่งงาน นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการใน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2552

2 หลักสูตรปริญญาเอกสารสนเทศศาสตร์ มสธ
หลักสูตรปริญญาเอกสารสนเทศศาสตร์ มสธ.เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมีเนื้อหาที่หลากหลาย เป็นสหวิทยาการ แม้ว่าจะจบปริญญาตรี ปริญญาโทจากต่างสาขาก็สามารถมาเรียนได้ เพราะสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสาขาและวิชาชีพ ขอรับรองจากประสบการณ์ของตัวเองที่มิได้จบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทสารสนเทศศาสตร์ ก็ยังสามารถเรียนได้ และนำเนื้อหามาพัฒนางานของตัวเองได้อีกด้วย ซึ่งขณะนี้ตัวเองกำลังทำวิจัยในหัวข้อเรื่องการพัฒนารูปแบบสมรรถนะการรู้สารสนเทศของนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นการยืนยันว่าเนื้อหาของวิชาสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนางานที่ตัวเองทำอยู่ได้เป็นอย่างดี หลักสูตรปริญญาเอกของ มสธ. เอื้อต่อคนที่ทำงานประจำ เพราะกิจกรรมส่วนมาก ทั้งกิจกรรมการสัมมนาเข้ม การประชุมวิชาการต่าง ๆ ส่วนใหญ่ รวมถึงการสอบจัดในวันเสาร์ อาทิตย์ เหมาะกับคนที่ทำงานประจำเป็นอย่างมาก และกิจกรรมการสัมมนาไม่ได้จัดทุกเสาร์ อาทิตย์ จึงไม่เป็นภาระการเดินทางในการเข้าร่วมสัมมนา เพียงแต่ต้องขยันอ่านหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้ที่บ้านให้มากขึ้นเท่านั้น

3 คณาจารย์ที่แขนงสารสนเทศศาสตร์ มสธ
คณาจารย์ที่แขนงสารสนเทศศาสตร์ มสธ. มีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เชิญทั้งวิทยากรภายในประเทศและต่างประเทศมาให้ความรู้แก่นักศึกษาตลอดปี ซึ่งตัวเองได้เข้าร่วมเป็นประจำทุกครั้ง และได้ความรู้ ประสบการณ์มากมาย รวมถึงได้แนวคิด ข้อเสนอแนะในการทำดุษฎีนิพนธ์ด้วย ด้วยประสบการณ์ของตนเองที่เรียนหลักสูตรนี้มาเกือบ 2 ปี ขอรับรองว่า หลักสูตรปริญญาเอกสารสนเทศศาสตร์ มสธ.เป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ น่าสนใจ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถเชิงวิชาการด้านสารสนเทศศาสตร์ในระดับสูงได้อย่างดีเยี่ยม แต่ผู้เรียนต้องมีความตั้งใจ ขยัน และทุ่มเทเอาใจใส่กับการศึกษาเล่าเรียนให้มาก ต้องให้ความสำคัญกับการเรียนเป็นลำดับที่ 1 กิจกรรมเสริมที่คณาจารย์จัดให้ต้องไม่พลาด ควรเข้าร่วมทุกกิจกรรม และที่สำคัญ คือ เรื่องทักษะภาษาอังกฤษ ควรฝึกฝนให้มาก อย่างน้อยต้องอ่านให้คล่องพอสมควร เพื่อให้การเรียนหลักสูตรนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เพราะการศึกษาค้นคว้าในหลักสูตรปริญญาเอกหลายเรื่องต้องค้นคว้าเป็นภาษาอังกฤษ สุดท้ายนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้สนใจในหลักสูตรนี้ทุกท่านจงอย่าลังเลที่จะสมัคร ไม่มีอะไรยากถ้าท่านตั้งใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ขอเป็นกำลังใจ


ดาวน์โหลด ppt นายภมร ดรุณ นักศึกษาปริญญาเอก สารสนเทศศาสตร์ มสธ. รุ่นที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google