งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 “ เส้นทางสู่ดวงดาว … เรื่องราว แห่งตัวตน ” อาซัน ดงนะเด็ง วันที่ 20 เมษายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 “ เส้นทางสู่ดวงดาว … เรื่องราว แห่งตัวตน ” อาซัน ดงนะเด็ง วันที่ 20 เมษายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 “ เส้นทางสู่ดวงดาว … เรื่องราว แห่งตัวตน ” อาซัน ดงนะเด็ง วันที่ 20 เมษายน 2552

2 2 หัวข้อพุดคุย • รู้จักนายอาซันกันหน่อย • งานดี งานสำเร็จ : ทำงาน ณ งานหลักสูตรและ พัฒนาคณาจารย์ กบศ. ปน. • การครองตน ครองคน ครองงาน • สรุปเทคนิคสู่ดวงดาว

3 3 รู้จักนายอาซันกันหน่อย • การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มอ. หาดใหญ่ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาและ สถาบันเดียวกัน • สถานที่ทำงาน : หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนา คณาจารย์ กบศ. ปน. • หน้าที่รับผิดชอบ : ประสาน สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย

4 4 งานดี งานสำเร็จ ทำงาน ณ งานหลักสูตรและพัฒนา คณาจารย์ • งานดีเป็นอย่างไร • งานที่เราชอบ ทำงานแล้วมีความสุข • งานที่ท้ายทาย ได้ใช้ความรู้ ความสามารถประยุกต์ใช้ ในการทำงาน • มีโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ • งานที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว • ปัจจัยส่งเสริมการทำงานสำเร็จ • พี่เลี้ยงดี • เพื่อนร่วมงานดี • ผู้บริหาร / ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนดี • ตัวตนของเราเอง

5 5 การครองตน ครองคน ครองงาน

6 6 การครองตน • เลื่อมใสและปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับ ถืออย่างเคร่งครัด • รู้จัก เข้าใจ และประมาณตนเองอยู่เสมอ • รักษาสุขภาพทั้งกายใจของตนให้ดี • แต่งกายถูกกาละเทศะ • การตรงต่อเวลา • มีใจเปิดกว้าง ยอมรับคำติชม พร้อมนำมา พิจารณาปรับปรุงตนเอง • คิดบวกเข้าไว้

7 7 การครองคน • เอาใจเขามาใส่ใจเรา • มีน้ำใจ เอื้อเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน • อ่อนน้อมถ่อมตน • สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ

8 8 • รัก เอาใจใส่ มุ่งมั่น กระตือรือร้น ต่องานที่ รับผิดชอบ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค และพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ • กระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการทำงาน • ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน กับเพื่อนร่วมงาน • มีการวางแผนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ จัดลำดับความสำคัญของงาน • ตรวจสอบผลการทำงานและนำมา วิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไข และพัฒนา การครองงาน

9 9 สรุปเทคนิคสู่ดวงดาว “ มีความรู้ความสามารถ มีความตื่นเต้นที่จะอยู่กับงาน ตลอด มีคุณธรรม ”

10 10 ข้อคิดฝากไว้ “ ที่ที่ต่ำที่สุด เป็นที่ที่รวบรวมสิ่งที่ดี ที่สุดไว้ จงโน้มตัวลงต่ำ ( อ่อนน้อมถ่อมตน ) แล้วท่านจะพบกับสิ่งดีๆ ” ปรัชญาจีน


ดาวน์โหลด ppt 1 “ เส้นทางสู่ดวงดาว … เรื่องราว แห่งตัวตน ” อาซัน ดงนะเด็ง วันที่ 20 เมษายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google