งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Part4 : Alcohols and Reaction of Alcohols

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Part4 : Alcohols and Reaction of Alcohols"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Part4 : Alcohols and Reaction of Alcohols
Organic Chemistry Part4 : Alcohols and Reaction of Alcohols

2 Alcohols Phenols and Thiols

3

4

5 Problem

6

7 Problem

8

9

10 CARBINOL SYSTEM

11

12 Problem

13

14 Problem

15

16 Problem

17 Physical Properties of Alcohols
R-OH หมู่ -OH ทำให้แอลกอฮอล์เป็นโมเลกุลมีขั้ว Hydrogen bond Alcohol ที่มีจำนวนคาร์บอนต่ำ จะละลายน้ำได้ดีมาก เนื่องจากเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ โดยทั่วไป 1o แอลกอฮอล์ที่มีจำนวนคาร์บอนไม่เกิน 4 จะละลายน้ำได้ดี เมื่อคาร์บอนเพิ่มขึ้น ความสามารถในการละลายน้ำจะลดลง

18 Physical Properties of Alcohols
สาร สูตร น้ำหนักโมเลกุล จุดเดือด (oC) n-pentane CH3(CH2)3CH3 72 36 Ethyl ether CH3CH2OCH2CH3 74 35 n-butyl alcohol CH3(CH2)2CH2OH 118 t-butyl alcohol (CH3)3CH2OH 82.5

19 Physical Properties of Alcohols
จุดเดือดของแอลกอฮอล์

20

21

22 Problem

23

24

25 วิธีเตรียมแอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรม
1. Hydration of alkenes

26 2. Fermentation of Carbohydrates
ยีสต์

27 Reaction of Alcohols 1. Reaction with hydrogen halides

28 Dehydration reaction

29 Oxidation of Alcohols

30 Reaction of Alcohols

31 Problem

32 Problem

33

34

35

36

37

38 Problem

39 Problem

40

41 Problem

42


ดาวน์โหลด ppt Part4 : Alcohols and Reaction of Alcohols

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google