งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Organic Chemistry. Alcohols Phenols and Thiols.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Organic Chemistry. Alcohols Phenols and Thiols."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Organic Chemistry

2 Alcohols Phenols and Thiols

3

4

5 Problem

6

7

8

9

10 CARBINOL SYSTEM

11

12 Problem

13

14

15

16

17 Physical Properties of Alcohols R-OH หมู่ -OH ทำให้แอลกอฮอล์เป็นโมเลกุล มีขั้ว Hydrogen bond Alcohol ที่มีจำนวนคาร์บอนต่ำ จะละลายน้ำได้ดี มาก เนื่องจากเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ โดยทั่วไป 1 o แอลกอฮอล์ที่มีจำนวนคาร์บอนไม่ เกิน 4 จะละลายน้ำได้ดี เมื่อคาร์บอนเพิ่มขึ้น ความสามารถในการละลายน้ำจะลดลง

18 Physical Properties of Alcohols สารสูตรน้ำหนัก โมเลกุล จุดเดือด ( o C) n-pentaneCH 3 (CH 2 ) 3 CH 3 7236 Ethyl etherCH 3 CH 2 OCH 2 CH 3 7435 n-butyl alcohol CH 3 (CH 2 ) 2 CH 2 OH74118 t-butyl alcohol (CH 3 ) 3 CH 2 OH7482.5

19 Physical Properties of Alcohols จุดเดือดของ แอลกอฮอล์

20

21

22 Problem

23

24

25 วิธีเตรียมแอลกอฮอล์ใน อุตสาหกรรม 1. Hydration of alkenes

26 2. Fermentation of Carbohydrates ยีส ต์

27 Reaction of Alcohols 1. Reaction with hydrogen halides

28 Dehydration reaction

29 Oxidation of Alcohols

30 Reaction of Alcohols

31 Problem

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42


ดาวน์โหลด ppt Organic Chemistry. Alcohols Phenols and Thiols.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google