งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/7 KKU- ขวัญ ใจ N N-H Imidazole เป็นสารประกอบอะโรมาติก หรือไม่ เพราะอะไร เฉลยการบ้านอะโรมาติก ทบทวนบทเรียนที่เกี่ยวข้องก่อน และฝึกทำเองหรือยัง ต้องลองทำเองก่อนแล้วค่อยมาตรวจดูนะค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/7 KKU- ขวัญ ใจ N N-H Imidazole เป็นสารประกอบอะโรมาติก หรือไม่ เพราะอะไร เฉลยการบ้านอะโรมาติก ทบทวนบทเรียนที่เกี่ยวข้องก่อน และฝึกทำเองหรือยัง ต้องลองทำเองก่อนแล้วค่อยมาตรวจดูนะค่ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1/7 KKU- ขวัญ ใจ N N-H Imidazole เป็นสารประกอบอะโรมาติก หรือไม่ เพราะอะไร เฉลยการบ้านอะโรมาติก ทบทวนบทเรียนที่เกี่ยวข้องก่อน และฝึกทำเองหรือยัง ต้องลองทำเองก่อนแล้วค่อยมาตรวจดูนะค่ะ ถ้าไม่ลองทำเราจะไม่ได้ฝึกคิด ระวังจะทำข้อสอบไม่ได้ ! ถ้าพร้อมคลิกเมาส์ได้เลยค่ะ ต้องมีความรู้เรื่องคุณสมบัติของ การเป็นสารประกอบอะโรมาติก ดูชีทที่ lecture มา 1. เป็นวง 2. มีพันธะคู่ที่คอนจูเกต แต่ยังไม่ครบวง ต้องดูตัวช่วย พบว่าต้องอาศัยอิเล็กตรอนคู่จาก N ที่ด้านขวา Imidazole จึงเป็นสารประกอบอะโรมาติก เข้าไปช่วย จึงจะเคลื่อนได้ครบวง 3. จึงมี 6 Pi-electron เข้าสูตร 4n+2 หาค่า n = 1 ไม่นำมาคิด

3 2/7 KKU- ขวัญ ใจ สารอินทรีย์ A, B และ C มีชื่อว่าอะไรเอ่ย ? OH Cl O2NO2N NO 2 Br OH Br heno ทบทวนการเรียกชื่อ แบบมีหมู่แทนที่ 2 หมู่ และมากกว่า 2 หมู่ การเรียกชื่อแบบมีหมู่แทนที่ 2 หมู่ นิยมระบุตำแหน่งหมู่แทนที่เป็นตัวอักษร ต้องมีความรู้เรื่องตำแหน่งต่างๆ ถ้ายังจำไม่ได้ต้องเปิดชีททบทวน A B C พิจารณาสาร A มีหมู่แทนที่ 2 หมู่ ถ้ามีหมู่แทนที่ที่มีชื่อสามัญ ให้เรียกชื่อสามัญก่อน แล้วจึงระบุหมู่แทนที่ที่เหลือเป็นตัวอักษร phenolp-chloro พิจารณาสาร B มีหมู่แทนที่ 3 หมู่ ถ้ามีหมู่แทนที่ที่มีชื่อสามัญ ให้เรียกชื่อสามัญก่อน แล้วจึงระบุหมู่แทนที่ที่เหลือเป็นตัวเลข phenol2,6-dibromo พิจารณาสาร C มีหมู่แทนที่ 3 หมู่ ถ้ามีหมู่แทนที่ที่มีชื่อสามัญ ให้เรียกชื่อสามัญก่อน แล้วจึงระบุหมู่แทนที่ที่เหลือเป็นตัวเลข chlorobenzene 1 2 6 1 2 4 2,4-dinitro

4 3/7 KKU- ขวัญ ใจ NO 2 Br COOH Br 2 /AlBr 3 H 2 SO 4 HNO 3 H 2 SO 4 ต้องพิจารณาหมู่ที่เกาะอยู่ก่อน ( เจ้าของบ้าน ) ว่าเป็น หมู่ให้หรือดึงอิเล็กตรอน ถ้ายังจำไม่ได้ให้เปิดไปดู web เรื่อง donatedBen และ withdraw ก่อน NO 2 Br ดูข้อยกเว้น NO 2 COOH catalyst สารที่ทำปฏิกิริยา ปฏิกิริยาทั้ง 3 นี้ มีหมู่ที่เกาะอยู่เดิม ( เจ้าของบ้าน ) เป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอน หมู่ที่เข้ามาใหม่จึงเข้าที่ตำแหน่ง m ( ดูข้อยกเว้น ) และปฏิกิริยาจะเกิดช้ากว่าเมื่อเทียบกับเบนซีน Br SO 3 H Br SO 3 H +

5 4/7 KKU- ขวัญ ใจ Cl 2 /CCl 4 FeCl 3 Benzaldehyde CHO Cl ตัวทำละลาย catalyst สารที่ทำปฏิกิริยา CH 3 Cl AlCl 3 CH 3 Toluene CH 3 + หมู่ที่เกาะอยู่เดิม ( เจ้าของบ้าน ) เป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอน หมู่ที่เข้ามาใหม่จึงเข้าที่ตำแหน่ง m และปฏิกิริยาจะเกิดช้ากว่า เมื่อเทียบกับเบนซีน หมู่ที่เกาะอยู่เดิม ( เจ้าของบ้าน ) เป็นหมู่ให้อิเล็กตรอน หมู่ที่เข้ามาใหม่จึงเข้าที่ตำแหน่ง o และ p และปฏิกิริยาจะเกิดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับเบนซีน catalyst สารที่ทำปฏิกิริยา

6 5/7 KKU- ขวัญ ใจ CH 3 Cl AlCl 3 NO 2 OCH 3 พิจารณาหมู่ที่เกาะอยู่ทั้งสองเดิม ( เจ้าของบ้านทั้งสอง ) หมู่ดึงอิเล็กตรอน จะมีอิทธิพลให้หมู่ที่เข้ามาใหม่เข้าที่ตำแหน่ง m ถ้าเป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนจะมีอิทธิพลให้หมู่ที่เข้ามาใหม่เข้าที่ตำแหน่ง o และ p โดยหมู่ให้อิเล็กตรอนจะมีอิทธิพลมากกว่า catalyst สารที่ทำปฏิกิริยา ไม่เข้าเพราะเกะกะ ไม่เข้าเพราะ อิทธิพลน้อยกว่า NO 2 OCH 3 CH 3 NO 2 OCH 3 CH 3 +

7 6/7 KKU- ขวัญ ใจ HNO 3 H 2 SO 4 NO 2 CN อิทธิพลเสริมกัน ให้หมู่ -NO 2 พิจารณาหมู่ที่เกาะอยู่ทั้งสองเดิม ( เจ้าของบ้านทั้งสอง ) หมู่ดึงอิเล็กตรอน จะมีอิทธิพลให้หมู่ที่เข้ามาใหม่เข้าที่ตำแหน่ง m พบว่าเป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอน ทั้งคู่ และอยู่ในตำแหน่งที่มีอิทธิพลเสริมกันพอดี แต่ปฏิกิริยาจะเกิดช้ามากเพราะเป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอนทั้ง 2 หมู่ NO 2 CN O2NO2N

8 7/7 KKU- ขวัญ ใจ เป็นไงค่ะ ถูก กี่ข้อ ? ให้หมู่ -SO 3 H ดูข้อยกเว้น พิจารณาหมู่ที่เกาะอยู่ทั้งสองเดิม ( เจ้าของบ้านทั้งสอง ) หมู่ดึงอิเล็กตรอน จะมีอิทธิพลให้หมู่ที่เข้ามาใหม่เข้าที่ตำแหน่ง m พบว่าเป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอน ทั้งคู่ และเข้าได้หลายแห่งต้องพิจารณาว่าหมู่ใดมีอิทธิพลมากกว่า ไม่เข้าที่นี่เพราะ อิทธิพลน้อยกว่า X X ไม่เข้าเพราะเกะกะ ในที่นี่พบว่า Br มีอิทธิพลมากกว่า เพราะยังมี lone pair electron ที่ให้เข้าไปในวงได้ ในขณะที่ COOH เป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอน แต่โดยรวมปฎิกิริยาจะเกิดช้ากว่าเบนซีน Br COOH SO 3 H + Br COOH HO 3 S Br COOH H 2 SO 4


ดาวน์โหลด ppt 1/7 KKU- ขวัญ ใจ N N-H Imidazole เป็นสารประกอบอะโรมาติก หรือไม่ เพราะอะไร เฉลยการบ้านอะโรมาติก ทบทวนบทเรียนที่เกี่ยวข้องก่อน และฝึกทำเองหรือยัง ต้องลองทำเองก่อนแล้วค่อยมาตรวจดูนะค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google