งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1/71/7 KKU- ขวัญ ใจ การเรียกชื่อตามระบบ IUPAC ให้ทบทวนเรื่องการเรียกชื่อสารอินทรีย์ตาม ระบบ IUPAC ที่สอนไป และนำเอกสารประกอบการสอน มาดูประกอบ เพราะครูจะไม่ลงรายละเอียดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1/71/7 KKU- ขวัญ ใจ การเรียกชื่อตามระบบ IUPAC ให้ทบทวนเรื่องการเรียกชื่อสารอินทรีย์ตาม ระบบ IUPAC ที่สอนไป และนำเอกสารประกอบการสอน มาดูประกอบ เพราะครูจะไม่ลงรายละเอียดให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1/71/7 KKU- ขวัญ ใจ การเรียกชื่อตามระบบ IUPAC ให้ทบทวนเรื่องการเรียกชื่อสารอินทรีย์ตาม ระบบ IUPAC ที่สอนไป และนำเอกสารประกอบการสอน มาดูประกอบ เพราะครูจะไม่ลงรายละเอียดให้ ในที่นี้จะยกตัวอย่าง การเรียกชื่อ อัลเคน อัลคีน และ อัลไคน์ ซึ่งหวังว่าจะทำให้พวกเราจะเข้าใจมากขึ้น

3 2/72/7 การเรียกชื่อตามระบบ IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) Parent PrefixSuffix จำนวน C ในโซ่หลัก หมู่ ? ที่มาเกาะ (substituents) หมู่ฟังก์ชัน ? ( functional groups? ) แบ่งเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนบอกข้อมูลโครงสร้างได้ สองส่วนนี้จะต้องมีในทุกสารอินทรีย์

4 3/73/7 KKU- ขวัญ ใจ AlkaneAlkyl groups CH 4 = meth ane -CH 3 = meth yl C 2 H 6 = eth ane -CH 2 CH 3 - C 2 H 5 = ethyl C 3 H 8 = prop ane -CH 2 CH 2 CH 3 - C 3 H 7 = prop yl มาทบทวนการเรียกชื่อหมู่อัลคิล ก่อนนะค่ะ Alkyl Groups (R- ) Alkane ที่มี H หายไป 1 อะตอม

5 4/74/7 KKU- ขวัญ ใจ ตัวอย่างการ เรียกชื่ออัลเคน CH 3 CH 2 CH 3 -CH - CH - CH 2 -CH 3 CH 2 -CH 2 -CH 3 7 C hept ane methyl ethyl 1 2 3 4 5 6 7 4-ethyl- 3-methyl

6 5/75/7 KKU- ขวัญ ใจ ตัวอย่างการ เรียกชื่ออัลคีน CH 3 -CH 2 -C-CH-CH 3 CH 3 CH 2 C4C4 butene ethyl methyl 1 234 12 3 4 X -1--1- 2-ethyl-3-methyl

7 6/76/7 KKU- ขวัญ ใจ ตัวอย่างการ เรียกชื่ออัลไคน์ 8C8C oct 12345678 3- yne 6-methyl - CH 3 CH 2 CHCH 2 C CCH 2 CH 3 CH 3

8 7/77/7 KKU- ขวัญ ใจ เฉลยการบ้าน 1 2 3 4 5 6 3,5-dimethylcyclohexene ตำแหน่งที่ 3 กับที่ 5 มีหมู่ methyl จึงใช้ di มี 6 คาร์บอนที่เป็นวง พันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่ 1 ไม่ต้องบอกตำแหน่งก็ได้


ดาวน์โหลด ppt 1/71/7 KKU- ขวัญ ใจ การเรียกชื่อตามระบบ IUPAC ให้ทบทวนเรื่องการเรียกชื่อสารอินทรีย์ตาม ระบบ IUPAC ที่สอนไป และนำเอกสารประกอบการสอน มาดูประกอบ เพราะครูจะไม่ลงรายละเอียดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google